Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Budowa dwóch budynków kontenerowych nietrwale związanych z gruntem na potrzeby Służb Granicznych w Czeremsze
Budowa dwóch budynków kontenerowych nietrwale związanych z
gruntem na potrzeby Służb Granicznych w Czeremsze
21.11.2019 więcej
Wywóz odpadów komunalnych z przejść granicznych województwa podlaskiego
Wywóz odpadów komunalnych z przejść granicznych województwa
podlaskiego
28.10.2019 więcej
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego monitora promieniowania gamma i neutronowego na kolejowym przejściu granicznym Czeremcha-Wysokolitowsk
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego
monitora promieniowania gamma i neutronowego na kolejowym
przejściu granicznym Czeremcha-Wysokolitowsk
28.10.2019 więcej
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i w Łomży.
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku i w Łomży.
28.10.2019 więcej
Dostawa kart podarunkowych na potrzeby pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Dostawa kart podarunkowych na potrzeby pracowników Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
25.10.2019 więcej
Remont nawierzchni bitumicznej oraz elementów odwodnienia na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki - Bierestowica (etap IV)
Remont nawierzchni bitumicznej oraz elementów odwodnienia na
drogowym przejściu granicznym Bobrowniki - Bierestowica (etap
IV)
17.10.2019 więcej
Wykonanie i aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowych na realizację inwestycji na przejściach granicznych województwa podlaskiego
Wykonanie i aktualizacja dokumentacji projektowo –
kosztorysowych na realizację inwestycji na przejściach
granicznych województwa podlaskiego
17.10.2019 więcej
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła)
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość
nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji drogowej
polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka
- Szczuczyn, na odcinku: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł
Stawiski (bez węzła)
15.10.2019 więcej
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego monitora promieniowania gamma i neutronowego na kolejowym przejściu granicznym Czeremcha-Wysokolitowsk
Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego
monitora promieniowania gamma i neutronowego na kolejowym
przejściu granicznym Czeremcha-Wysokolitowsk
10.10.2019 więcej
Uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogowym przejściu granicznym Połowce-Pieszczatka
Uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogowym
przejściu granicznym Połowce-Pieszczatka
08.10.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się