Lista artykułów

Nazwa artykułu
Usługa konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemów bezpieczeństwa zamontowanych w budynku PUW
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zaprasza Państwa do
złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi konserwacji i
utrzymania w stanie stałej sprawności ...
06.12.2019 więcej
Zakup wraz z dostawą środków do zimowego utrzymania platform przejść granicznych województwa podlaskiego w postaci soli drogowej i chlorku wapnia
Wojewoda Podlaski, zaprasza do złożenia oferty cenowej na
wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, której przedmiotem jest zakup wraz z dostawą
środków do zimowego utrzymania platform przejść granicznych
województwa podlaskiego w postaci soli drogowej i chlorku
wapnia. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 16
grudnia 2019 r. Ofertę należy złożyć: do dnia 3 grudnia
2019 roku do godziny 09:00. Informacje dotyczące niniejszego
postępowania znajdują się w plikach poniżej.
28.11.2019 więcej
Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby przejść granicznych
Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na
wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, której przedmiotem jest dostawa tonerów i
materiałów eksploatacyjnych na potrzeby przejść granicznych
21.11.2019 więcej
Dostawa przemiennika VHF oraz sterowania radiotelefonem
Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza
do złożenia oferty na dostawę cyfrowego przemiennika VHF oraz
sterowania radiotelefonem ...
14.11.2019 więcej
Wykonanie materiałów promocyjnych Obrony Cywilnej – notatniki OC
Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie materiałów promocyjnych
Obrony Cywilnej – notatniki OC
06.11.2019 więcej
Zakup 2 szt. podnośników nożycowych na dpg w Bobrownikach
Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na
wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych
31.10.2019 więcej
Druk plakatów informacyjnych „Akcja Zima”
Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza
do złożenia oferty na druk plakatów informacyjnych „Akcja
Zima”
31.10.2019 więcej
Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót remontowych.
Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213
Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
następującej usługi
30.10.2019 więcej
Sukcesywne powielanie dokumentów na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, zaprasza do
złożenia oferty na wykonanie następującej usługi: powielenia
dokumentów na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku
30.10.2019 więcej
Zakup mebli wraz z montażem na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, zaprasza do
złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości
nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4
pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
29.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się