Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski,ul. Mickiewicza 3, 15 - 213
Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie
szkolenia
15.12.2018 więcej
Dostawa fabrycznie nowych telefonów satelitarnych
Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213
Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 2
kompletów fabrycznie nowych telefonów satelitarnych
10.12.2018 więcej
Dostawa fabrycznie nowych radiotelefonów KENWOOD
Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213
Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 14
kompletów fabrycznie nowych radiotelefonów KENWOOD NX 5200 E
06.12.2018 więcej
Dostawa fabrycznie nowych pomp szlamowych
Wojewoda Podlaski w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213
Białystok, zaprasza do złożenia oferty na dostawę 12
kompletów fabrycznie nowych pomp szlamowych
04.12.2018 więcej
Dostawa indywidualnych środków ochrony przed skażeniami
Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza
do złożenia oferty na dostawę odzieży ochronnej, masek
przeciwgazowych i filtropochłaniaczy wielogazowych.
27.11.2018 więcej
Dostawa i wymiana na nowe baterii trakcyjnych w wózkach widłowych na dpg Kuźnica Białostocka - Bruzgi
Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na
wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych
22.11.2018 więcej
Dostawa zasilacza awaryjnego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, zaprasza do
złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości
nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4
pkt. 8 ustawy Pzp
22.11.2018 więcej
Wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu na dpg w Połowcach
Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213
Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie
usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
21.11.2018 więcej
Zakup aktualizacji 2 szt. licencji na okres 24 miesięcy do urządzeń UFED Touch Ultimate Standard
Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na
wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych
20.11.2018 więcej
Dostawa fabrycznie nowych rękawów przeciwpowodziowych
Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza
do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych rękawów
przeciwpowodziowych
16.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się