Lista artykułów

Nazwa artykułu
Inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 87236)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
zabezpieczenia logistycznego i obsługi finansowej w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 87236)
08.12.2021 więcej
Starszy specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 85711)
Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty ds.
bezpośredniej obsługi cudzoziemców w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku (ogłoszenie nr 85711)
03.12.2021 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 85870)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku (ogłoszenie nr 85870)
03.12.2021 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 86827 - zastępstwo)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr
86827 - zastępstwo)
01.12.2021 więcej
Starszy specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 85648 – 4 etaty)
Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. Karty Polaka
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku(ogłoszenie nr 85648 – 4
etaty)
16.11.2021 więcej
Główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficzneju (ogłoszenie nr 84115)
ynik naboru na stanowisko pracy głównego specjalisty ds.
nadzoru geodezyjnego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i
Kartograficznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
(ogłoszenie nr 84115)
04.11.2021 więcej
Dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie z dnia 04.10.2021 r.)
Wynik naboru na stanowisko dyspozytora medycznego w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie z dnia 04.10.2021 r.)
27.10.2021 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Budownictwa (ogłoszenie nr 84181)
Wynik naboru na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego
ds. zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Architektury i
Budownictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
(ogłoszenie nr 84181)
07.10.2021 więcej
Dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie z dnia 03.09.2021 r. - 3,25 etatu)
Wynik naboru na stanowisko dyspozytora medycznego w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie z dnia 03.09.2021 r. -
3,25 etatu)
01.10.2021 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 83854)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
zabezpieczenia logistycznego i obsługi finansowej w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 83854)
30.09.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się