Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Budownictwa (ogłoszenie nr 79936)
Wynik naboru na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego
ds. zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Architektury i
Budownictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
(ogłoszenie nr 79936)
16.07.2021 więcej
Główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (ogłoszenie nr 79861)
Wynik naboru na stanowisko pracy głównego specjalisty ds.
nadzoru geodezyjnego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i
Kartograficznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku (ogłoszenie nr 79861)
09.07.2021 więcej
Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury (ogłoszenie nr 79714)
Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. finansowania
i utrzymania przejść granicznych w Wydziale Infrastruktury
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie
nr 79714)
07.07.2021 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 78793)
Wynik naboru na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego
ds. monitorowania oraz finansowego rozliczania zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej w Wydziale Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku (ogłoszenie nr 78793)
07.07.2021 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 78828)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr
78828)
28.06.2021 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury (ogłoszenie nr 78945)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi
formalno-prawnej inwestycji w Wydziale Infrastruktury Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 78945)
21.06.2021 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Budownictwa (ogłoszenie nr 77690)
Wynik naboru na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego
ds. zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Architektury i
Budownictwa (ogłoszenie nr 77690)
17.06.2021 więcej
Główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (ogłoszenie nr 79861)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów
na stanowisko głównego specjalisty w Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej(ogłoszenie nr 79861)
17.06.2021 więcej
Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej (ogłoszenie nr 78442)
Wynik naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. wspierania
rodziny i pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr
78442)
16.06.2021 więcej
Główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (ogłoszenie nr 78388)
Wynik naboru na stanowisko pracy głównego specjalisty ds.
nadzoru geodezyjnego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i
Kartograficznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
(ogłoszenie nr 78388)
14.06.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się