Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 76602)
Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty ds.
infrastruktury krytycznej systemów informatycznych i
telekomunikacyjnych w zarządzaniu kryzysowym w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 76602)
28.04.2021 więcej
Starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu (ogłoszenie nr 76193)
Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty ds.
redystrybucji środków finansowych samorządom gmin w Wydziale
Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku (ogłoszenie nr 76193)
21.04.2021 więcej
Kierownik oddziału ds. Dyspozytorni Medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 76305)
Wynik naboru na stanowisko kierownika oddziału ds. Dyspozytorni
Medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr
76305)
21.04.2021 więcej
Zastępca Kierownika Oddziału ds. Dyspozytorni Medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 76311)
Wynik naboru na stanowisko zastępcy kierownika oddziału ds.
Dyspozytorni Medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku (ogłoszenie nr 76311)
21.04.2021 więcej
Konserwator w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie z dnia 26.02.2021 r.)
Wynik naboru na stanowisko koserwatora w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku(ogłoszenie z dnia 26.02.2021 r.)
19.03.2021 więcej
Główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (ogłoszenie nr 74820)
Wynik naboru na stanowisko pracy głównego specjalisty ds.
nadzoru geodezyjnego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i
Kartograficznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
(ogłoszenie nr 74820)
10.03.2021 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich (ogłoszenie nr 74490)
Wynik naboru na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego
ds. programów rządowych w Wydziale Programów Rządowych i
Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku(ogłoszenie nr 74490)
08.03.2021 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Nieruchomości i Geodezji (ogłoszenie nr 74035)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
wywłaszczeń, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i
odszkodowań w Wydziale Nieruchomości i Geodezji Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 74035)
03.03.2021 więcej
Zastępca kierownika oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 73624)
Wynik naboru na stanowisko zastępcy kierownika oddziału ds.
Dyspozytorni Medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 73624)
22.02.2021 więcej
Kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 73321)
Wynik naboru na stanowisko kierownika oddziału ds. Dyspozytorni
Medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(ogłoszenie nr 73321)
22.02.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się