Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu (ogłoszenie nr 37401)
Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty ds.
księgowości w Wydziale Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 37401)
14.12.2018 więcej
Starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu (ogłoszenie nr 37415)
Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. planowania
budżetu oraz dokonywania w nim zmian w Wydziale Finansów i
Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
(ogłoszenie nr 37415)
14.12.2018 więcej
Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 37547 – nabór w celu zastępstwa)
Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty ds.
infrastruktury krytycznej systemów informatycznych i
telekomunikacyjnych w zarządzaniu kryzysowym w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 37547 – nabór w
celu zastępstwa)
13.12.2018 więcej
Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej (ogłoszenie nr 37618)
Wynik naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. nadzoru nad
realizacją przez samorząd terytorialny zadań z zakresu pomocy
społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku(ogłoszenie nr 37618)
13.12.2018 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 37528)
Wynik naboru na stanowisko pracy inspektora wojewódzkiego ds.
opracowania wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego i
obsługi Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w
Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 37528)
13.12.2018 więcej
Inspektor Wojewódzki w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych (ogłoszenie nr 37638)
Nabór na wolne stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
administrowania systemami teleinformatycznymi w Biurze
Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 37638)
04.12.2018 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 37984)
Nabór na wolne stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego
ds. infrastruktury ochrony ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku (ogłoszenie nr 37984)
04.12.2018 więcej
Główny specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (ogłoszenie nr 37563)
Główny specjalista ds. nadzoru geodezyjnego w Wojewódzkiej
Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 37563)
03.12.2018 więcej
Inspektor wojewódzki w Biurze Obsługi Urzędu (ogłoszenie nr 36150 – nabór w celu zastępstwa)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
zarządzania nieruchomościami oraz realizacji umów i zakupów w
Biurze Obsługi Urzędu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku (ogłoszenie nr 36150 – nabór w celu zastępstwa)
27.11.2018 więcej
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (ogłoszenie nr 35609 – nabór w celu zastępstwa)
Wynik naboru na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego
ds. kontroli nad realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń
wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Wydziale
Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku (ogłoszenie nr 35609 – nabór w celu zastępstwa)
23.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się