Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabycie z mocy prawa na rzecz SP lub jst nieruchomości pod drogi
Stwierdzenie nabycia z mocy prawa na własność Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych
pod drogi
04.11.2016 więcej
Przekazanie jst środków na zadania z zakresu administracji rządowej
Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego środków
finansowych na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej
02.11.2016 więcej
Zgoda na wygaśnięcie trwałego zarządu jednostkom organizacyjnym
Udzielanie zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu właściwym
jednostkom organizacyjnym
02.11.2016 więcej
Zgoda na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
Udzielanie zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa na
rzecz użytkowników wieczystych
02.11.2016 więcej
Wyrażanie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości
Wyrażanie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia
nieruchomości
02.11.2016 więcej
Pierwszeństwo w nabyciu lokali stanowiących własność Skarbu Państwa
Przyznawanie pierwszeństwa w nabyciu lokali stanowiących
własność Skarbu Państwa
02.11.2016 więcej
Nabycie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz gmin
Nabycie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz gmin
02.11.2016 więcej
Nabycie mienia państwowego na rzecz gmin
Nabycie mienia państwowego na rzecz gmin
02.11.2016 więcej
Darowizna nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Udzielanie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa
02.11.2016 więcej