Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-12-12 08:31:37  Barbara Praczukowska-Niekludow

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych/mapa-potrzeb-zdrowotnych-w-zakresie-lecznictwa-szpitalnego-dla-wojewodztwa-podlaskiego.html">Mapy Potrzeb Zdrowotnych</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-wojewodztwa-podlaskiego/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-wojewodztwa-podlaskiego-na-okres-od-30-czerwca-2016-r-do-31-grudnia-2018-r.html">Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych/mapa-potrzeb-zdrowotnych-w-zakresie-lecznictwa-szpitalnego-dla-wojewodztwa-podlaskiego.html">Mapy Potrzeb Zdrowotnych</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-wojewodztwa-podlaskiego/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-wojewodztwa-podlaskiego-na-okres-od-30-czerwca-2016-r-do-31-grudnia-2018-r.html">Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/opinie-o-celowosci-inwestycji/opinie-o-celowosci-inwestycji-polegajacej-na-utworzeniu-na-obszarze-wojewodztwa-podlaskiego-nowego-podmiotu-leczniczego.html">Opinie o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze wojew&oacute;dztwa podlaskiego nowego podmiotu leczniczego</a></li> </ul> '

Podgląd
2016-12-14 10:37:00  Barbara Praczukowska-Niekludow

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych/mapa-potrzeb-zdrowotnych-w-zakresie-lecznictwa-szpitalnego-dla-wojewodztwa-podlaskiego.html">Mapy Potrzeb Zdrowotnych</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-wojewodztwa-podlaskiego/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-wojewodztwa-podlaskiego-na-okres-od-30-czerwca-2016-r-do-31-grudnia-2018-r.html">Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/opinie-o-celowosci-inwestycji/opinie-o-celowosci-inwestycji-polegajacej-na-utworzeniu-na-obszarze-wojewodztwa-podlaskiego-nowego-podmiotu-leczniczego.html">Opinie o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze wojew&oacute;dztwa podlaskiego nowego podmiotu leczniczego</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych/mapa-potrzeb-zdrowotnych-w-zakresie-lecznictwa-szpitalnego-dla-wojewodztwa-podlaskiego.html">Mapy Potrzeb Zdrowotnych</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-wojewodztwa-podlaskiego/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-wojewodztwa-podlaskiego-na-okres-od-30-czerwca-2016-r-do-31-grudnia-2018-r.html">Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/ps-ochrona-zdrowia/opiniowanie-wnioskow-o-celowosci-inwestycji-w-sektorze-zdrowia.html">Opiniowanie wniosk&oacute;w o celowości inwestycji w sektorze zdrowia</a></li> </ul> '

Podgląd
2017-01-03 14:51:35  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych/mapa-potrzeb-zdrowotnych-w-zakresie-lecznictwa-szpitalnego-dla-wojewodztwa-podlaskiego.html">Mapy Potrzeb Zdrowotnych</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-wojewodztwa-podlaskiego/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-wojewodztwa-podlaskiego-na-okres-od-30-czerwca-2016-r-do-31-grudnia-2018-r.html">Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/ps-ochrona-zdrowia/opiniowanie-wnioskow-o-celowosci-inwestycji-w-sektorze-zdrowia.html">Opiniowanie wniosk&oacute;w o celowości inwestycji w sektorze zdrowia</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych/">Mapy Potrzeb Zdrowotnych</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowowtnej-wojewodztwa-podlaskiego/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-wojewodztwa-podlaskiego-na-okres-od-30-czerwca-2016-r-do-31-grudnia-2018-r.html">Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/ps-ochrona-zdrowia/opiniowanie-wnioskow-o-celowosci-inwestycji-w-sektorze-zdrowia.html">Opiniowanie wniosk&oacute;w o celowości inwestycji w sektorze zdrowia</a></li> </ul> '

Podgląd
2018-08-27 11:43:19  Wiesław Kędzior

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych/">Mapy Potrzeb Zdrowotnych</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowowtnej-wojewodztwa-podlaskiego/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-wojewodztwa-podlaskiego-na-okres-od-30-czerwca-2016-r-do-31-grudnia-2018-r.html">Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/ps-ochrona-zdrowia/opiniowanie-wnioskow-o-celowosci-inwestycji-w-sektorze-zdrowia.html">Opiniowanie wniosk&oacute;w o celowości inwestycji w sektorze zdrowia</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych/">Mapy Potrzeb Zdrowotnych</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="https://puw.bip.gov.pl/ps/ps-realizowane-programy/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowowtnej-wojewodztwa-podlaskiego/">Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/ps-ochrona-zdrowia/opiniowanie-wnioskow-o-celowosci-inwestycji-w-sektorze-zdrowia.html">Opiniowanie wniosk&oacute;w o celowości inwestycji w sektorze zdrowia</a></li> </ul> '

Podgląd
2016-11-28 09:39:51  Arkadiusz Wróblewski

Utworzono artykuł 70557 o nazwie 'Ochrona zdrowia'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste70557
user_idpuste64574
resource_idpuste757
namepusteOchrona zdrowia
category_idpuste17328
language_idpuste1
shortpusteOchrona zdrowia
fullpuste
publishfrompuste2016-11-28 00:00:00
_activepuste1
slugpusteochrona-zdrowia

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się