Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-11-15 09:56:02  Malwina Pawelska

Utworzono artykuł 69381 o nazwie 'Uzgadnianie dokumentacji projektowo-budowlanej (projektów budowlanych w zakresie obrony cywilnej)'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste69381
user_idpuste78659
resource_idpuste757
namepusteUzgadnianie dokumentacji projektowo-budowlanej (projektów budowlanych w zakresie obrony cywilnej)
category_idpuste16370
language_idpuste1
shortpusteUzgadnianie dokumentacji projektowo-budowlanej (projektów budowlanych w zakresie obrony cywilnej)
fullpuste

KARTA USŁUG

Numer karty: 1/PO-4.5        
Numer wersji: 1PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   


Komórka realizująca usługę:

Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej   


Numer telefonu:

+48 857439468   


Co chcę załatwić?    

Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej


Kogo dotyczy?    

 • inwestorów
 • projektantów

 

Co przygotować?    

 • wniosek o uzgodnienie  dokumentacji projektowo-budowlanej,
 • projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba   –  minimum 1 egzemplarz,
 • projekt  ,,Aneksu OC” jeśli jest wymagany – minimum 2 egzemplarze.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania


Jak wypełnić dokumenty?    

Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


Ile muszę zapłacić?    

Za złożenie wniosku nic nie płacisz


Kiedy złożyć dokumenty?    

Dokumenty złóż, gdy będą gotowe


Gdzie załatwię sprawę?    

 • Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok
 • Dokumenty złożysz w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).

 

Co zrobi urząd?     

Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwrócić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.


Jaki jest czas realizacji?    

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie – jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.Jak się odwołać?    

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe    

W celu określenia obowiązków OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.


Podstawa Prawna

 • art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;
 • § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r

Materiały pomocnicze do wykonania projektu „Aneksu OC”:

 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania schronów" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa 1983)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II” wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)
 •  "Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej" wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)
 • Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.

 

Złączniki do karty

brak


Kartę opracował:    

Zbigniew Mojsiejczuk


Kartę zatwierdził    

Bogusław Maksim – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Karta obowiązuje od    

01 stycznia 2017 r.

 

publishfrompuste2016-11-15 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuzgadnianie-dokumentacji-projektowo-budowlanej-projektow-budowlanych-w-zakresie-obrony-cywilnej
2016-11-15 10:03:20  Malwina Pawelska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-11-24 11:35:37  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<h3> KARTA USŁUG</h3> <p> Numer karty: 1/PO-4.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Numer wersji: 1<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>PODLASKI URZĄD WOJEW&Oacute;DZKI W BIAŁYMSTOKU<br /> <br /> Wydział/Biuro:</strong><br /> <br /> Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Kom&oacute;rka realizująca usługę: </strong><br /> <br /> Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Numer telefonu: </strong><br /> <br /> +48 857439468&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Co chcę załatwić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej<br /> <br /> <br /> <strong>Kogo dotyczy?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> inwestor&oacute;w</li> <li> projektant&oacute;w</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co przygotować?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> wniosek o uzgodnienie&nbsp; dokumentacji projektowo-budowlanej,</li> <li> projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba&nbsp;&nbsp; &ndash;&nbsp; minimum 1 egzemplarz,</li> <li> projekt&nbsp; ,,Aneksu OC&rdquo; jeśli jest wymagany &ndash; minimum 2 egzemplarze.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jakie dokumenty muszę wypełnić?&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na kt&oacute;rych występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania<br /> <br /> <br /> <strong>Jak wypełnić dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu i formy projektu budowlanego.<br /> <br /> <br /> <strong>Ile muszę zapłacić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Za złożenie wniosku nic nie płacisz<br /> <br /> <br /> <strong>Kiedy złożyć dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Dokumenty zł&oacute;ż, gdy będą gotowe<br /> <br /> <br /> <strong>Gdzie załatwię sprawę?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok</li> <li> Dokumenty złożysz w <strong>Kancelarii Og&oacute;lnej Urzędu &ndash; pok&oacute;j nr 6 (parter).</strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co zrobi urząd? &nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwr&oacute;cić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.<br /> <br /> <br /> <strong>Jaki jest czas realizacji?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie &ndash; jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Jak się odwołać?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.<br /> <br /> <br /> <strong>Informacje dodatkowe&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W celu określenia obowiązk&oacute;w OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.<br /> <br /> <br /> <strong>Podstawa Prawna</strong></p> <ul> <li> art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;</li> <li> &sect; 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;</li> <li> ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r</li> </ul> <p> <strong>Materiały pomocnicze do wykonania projektu &bdquo;Aneksu OC&rdquo;:</strong></p> <ul> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania schron&oacute;w&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa 1983)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II&rdquo; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)</li> <li> &nbsp;&quot;Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej&quot; wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)</li> <li> Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Złączniki do karty </strong><br /> <br /> brak<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę opracował:&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Zbigniew Mojsiejczuk<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę zatwierdził&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp;<br /> <br /> Bogusław Maksim &ndash; dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego<br /> <br /> <br /> <strong>Karta obowiązuje od&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> 01 stycznia 2017 r.<br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<h3> KARTA USŁUG</h3> <p> Numer karty: 1/PO-4.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Numer wersji: 1<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>PODLASKI URZĄD WOJEW&Oacute;DZKI W BIAŁYMSTOKU<br /> <br /> Wydział/Biuro:</strong><br /> <br /> Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Kom&oacute;rka realizująca usługę: </strong><br /> <br /> Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Numer telefonu: </strong><br /> <br /> +48 857439468&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Co chcę załatwić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej<br /> <br /> <br /> <strong>Kogo dotyczy?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> inwestor&oacute;w</li> <li> projektant&oacute;w</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co przygotować?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> wniosek o uzgodnienie&nbsp; dokumentacji projektowo-budowlanej,</li> <li> projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba&nbsp;&nbsp; &ndash;&nbsp; minimum 1 egzemplarz,</li> <li> projekt&nbsp; ,,Aneksu OC&rdquo; jeśli jest wymagany &ndash; minimum 2 egzemplarze.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jakie dokumenty muszę wypełnić?&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na kt&oacute;rych występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania<br /> <br /> <br /> <strong>Jak wypełnić dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu i formy projektu budowlanego.<br /> <br /> <br /> <strong>Ile muszę zapłacić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Za złożenie wniosku nic nie płacisz<br /> <br /> <br /> <strong>Kiedy złożyć dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Dokumenty zł&oacute;ż, gdy będą gotowe<br /> <br /> <br /> <strong>Gdzie załatwię sprawę?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok</li> <li> Dokumenty złożysz w <strong>Kancelarii Og&oacute;lnej Urzędu &ndash; pok&oacute;j nr 6 (parter).</strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co zrobi urząd? &nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwr&oacute;cić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.<br /> <br /> <br /> <strong>Jaki jest czas realizacji?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie &ndash; jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Jak się odwołać?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.<br /> <br /> <br /> <strong>Informacje dodatkowe&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W celu określenia obowiązk&oacute;w OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.<br /> <br /> <br /> <strong>Podstawa Prawna</strong></p> <ul> <li> art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;</li> <li> &sect; 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;</li> <li> ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r</li> </ul> <p> <strong>Materiały pomocnicze do wykonania projektu &bdquo;Aneksu OC&rdquo;:</strong></p> <ul> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania schron&oacute;w&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa 1983)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II&rdquo; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)</li> <li> &nbsp;&quot;Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej&quot; wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)</li> <li> Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Złączniki do karty </strong><br /> <br /> brak<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę opracował:&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Zbigniew Mojsiejczuk<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę zatwierdził&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp;<br /> <br /> Bogusław Maksim &ndash; Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego<br /> <br /> <br /> <strong>Karta obowiązuje od&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> 01 stycznia 2017 r.<br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

KARTA USŁUG

Numer karty: 1/PO-4.5        
Numer wersji: 1PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   


Komórka realizująca usługę:

Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej   


Numer telefonu:

+48 857439468   


Co chcę załatwić?    

Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej


Kogo dotyczy?    

 • inwestorów
 • projektantów

 

Co przygotować?    

 • wniosek o uzgodnienie  dokumentacji projektowo-budowlanej,
 • projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba   –  minimum 1 egzemplarz,
 • projekt  ,,Aneksu OC” jeśli jest wymagany – minimum 2 egzemplarze.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania


Jak wypełnić dokumenty?    

Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


Ile muszę zapłacić?    

Za złożenie wniosku nic nie płacisz


Kiedy złożyć dokumenty?    

Dokumenty złóż, gdy będą gotowe


Gdzie załatwię sprawę?    

 • Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok
 • Dokumenty złożysz w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).

 

Co zrobi urząd?     

Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwrócić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.


Jaki jest czas realizacji?    

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie – jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.Jak się odwołać?    

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe    

W celu określenia obowiązków OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.


Podstawa Prawna

 • art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;
 • § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r

Materiały pomocnicze do wykonania projektu „Aneksu OC”:

 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania schronów" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa 1983)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II” wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)
 •  "Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej" wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)
 • Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.

 

Złączniki do karty

brak


Kartę opracował:    

Zbigniew Mojsiejczuk


Kartę zatwierdził    

Bogusław Maksim – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Karta obowiązuje od    

01 stycznia 2017 r.

 

KARTA USŁUG

Numer karty: 1/PO-4.5        
Numer wersji: 1PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   


Komórka realizująca usługę:

Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej   


Numer telefonu:

+48 857439468   


Co chcę załatwić?    

Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej


Kogo dotyczy?    

 • inwestorów
 • projektantów

 

Co przygotować?    

 • wniosek o uzgodnienie  dokumentacji projektowo-budowlanej,
 • projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba   –  minimum 1 egzemplarz,
 • projekt  ,,Aneksu OC” jeśli jest wymagany – minimum 2 egzemplarze.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania


Jak wypełnić dokumenty?    

Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


Ile muszę zapłacić?    

Za złożenie wniosku nic nie płacisz


Kiedy złożyć dokumenty?    

Dokumenty złóż, gdy będą gotowe


Gdzie załatwię sprawę?    

 • Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok
 • Dokumenty złożysz w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).

 

Co zrobi urząd?     

Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwrócić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.


Jaki jest czas realizacji?    

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie – jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.Jak się odwołać?    

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe    

W celu określenia obowiązków OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.


Podstawa Prawna

 • art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;
 • § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r

Materiały pomocnicze do wykonania projektu „Aneksu OC”:

 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania schronów" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa 1983)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II” wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)
 •  "Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej" wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)
 • Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.

 

Złączniki do karty

brak


Kartę opracował:    

Zbigniew Mojsiejczuk


Kartę zatwierdził    

Bogusław Maksim – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Karta obowiązuje od    

01 stycznia 2017 r.

 

2016-12-28 11:54:43  Barbara Praczukowska-Niekludow

Pole full zmieniło wartość z '<h3> KARTA USŁUG</h3> <p> Numer karty: 1/PO-4.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Numer wersji: 1<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>PODLASKI URZĄD WOJEW&Oacute;DZKI W BIAŁYMSTOKU<br /> <br /> Wydział/Biuro:</strong><br /> <br /> Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Kom&oacute;rka realizująca usługę: </strong><br /> <br /> Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Numer telefonu: </strong><br /> <br /> +48 857439468&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Co chcę załatwić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej<br /> <br /> <br /> <strong>Kogo dotyczy?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> inwestor&oacute;w</li> <li> projektant&oacute;w</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co przygotować?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> wniosek o uzgodnienie&nbsp; dokumentacji projektowo-budowlanej,</li> <li> projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba&nbsp;&nbsp; &ndash;&nbsp; minimum 1 egzemplarz,</li> <li> projekt&nbsp; ,,Aneksu OC&rdquo; jeśli jest wymagany &ndash; minimum 2 egzemplarze.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jakie dokumenty muszę wypełnić?&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na kt&oacute;rych występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania<br /> <br /> <br /> <strong>Jak wypełnić dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu i formy projektu budowlanego.<br /> <br /> <br /> <strong>Ile muszę zapłacić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Za złożenie wniosku nic nie płacisz<br /> <br /> <br /> <strong>Kiedy złożyć dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Dokumenty zł&oacute;ż, gdy będą gotowe<br /> <br /> <br /> <strong>Gdzie załatwię sprawę?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok</li> <li> Dokumenty złożysz w <strong>Kancelarii Og&oacute;lnej Urzędu &ndash; pok&oacute;j nr 6 (parter).</strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co zrobi urząd? &nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwr&oacute;cić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.<br /> <br /> <br /> <strong>Jaki jest czas realizacji?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie &ndash; jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Jak się odwołać?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.<br /> <br /> <br /> <strong>Informacje dodatkowe&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W celu określenia obowiązk&oacute;w OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.<br /> <br /> <br /> <strong>Podstawa Prawna</strong></p> <ul> <li> art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;</li> <li> &sect; 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;</li> <li> ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r</li> </ul> <p> <strong>Materiały pomocnicze do wykonania projektu &bdquo;Aneksu OC&rdquo;:</strong></p> <ul> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania schron&oacute;w&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa 1983)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II&rdquo; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)</li> <li> &nbsp;&quot;Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej&quot; wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)</li> <li> Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Złączniki do karty </strong><br /> <br /> brak<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę opracował:&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Zbigniew Mojsiejczuk<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę zatwierdził&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp;<br /> <br /> Bogusław Maksim &ndash; Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego<br /> <br /> <br /> <strong>Karta obowiązuje od&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> 01 stycznia 2017 r.<br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<h3> KARTA USŁUG</h3> <p> Numer karty: 1/PO-4.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Numer wersji: 1<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>PODLASKI URZĄD WOJEW&Oacute;DZKI W BIAŁYMSTOKU<br /> <br /> Wydział/Biuro:</strong><br /> <br /> Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Kom&oacute;rka realizująca usługę: </strong><br /> <br /> Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Numer telefonu: </strong><br /> <br /> +48 857439468&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Co chcę załatwić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej<br /> <br /> <br /> <strong>Kogo dotyczy?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> inwestor&oacute;w</li> <li> projektant&oacute;w</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co przygotować?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> wniosek o uzgodnienie&nbsp; dokumentacji projektowo-budowlanej,</li> <li> projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba&nbsp;&nbsp; &ndash;&nbsp; minimum 1 egzemplarz,</li> <li> projekt&nbsp; ,,Aneksu OC&rdquo; jeśli jest wymagany &ndash; minimum 2 egzemplarze.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jakie dokumenty muszę wypełnić?&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na kt&oacute;rych występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania<br /> <br /> <br /> <strong>Jak wypełnić dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu i formy projektu budowlanego.<br /> <br /> <br /> <strong>Ile muszę zapłacić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Za złożenie wniosku nic nie płacisz<br /> <br /> <br /> <strong>Kiedy złożyć dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Dokumenty zł&oacute;ż, gdy będą gotowe<br /> <br /> <br /> <strong>Gdzie załatwię sprawę?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok</li> <li> Dokumenty złożysz w <strong>Kancelarii Og&oacute;lnej Urzędu &ndash; pok&oacute;j nr 6 (parter).</strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co zrobi urząd? &nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwr&oacute;cić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.<br /> <br /> <br /> <strong>Jaki jest czas realizacji?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie &ndash; jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Jak się odwołać?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.<br /> <br /> <br /> <strong>Informacje dodatkowe: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> W celu określenia obowiązk&oacute;w OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.<br /> <br /> <br /> <strong>Podstawa Prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;</li> <li> &sect; 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;</li> <li> ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r</li> </ul> <p> <strong>Materiały pomocnicze do wykonania projektu &bdquo;Aneksu OC&rdquo;:</strong></p> <ul> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania schron&oacute;w&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa 1983)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II&rdquo; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)</li> <li> &nbsp;&quot;Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej&quot; wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)</li> <li> Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Załączniki do karty: </strong><br /> <br /> brak<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę opracował:&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Zbigniew Mojsiejczuk<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę zatwierdził: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> Bogusław Maksim &ndash; Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego<br /> <br /> <br /> <strong>Karta obowiązuje od: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> 01 stycznia 2017 r.<br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

KARTA USŁUG

Numer karty: 1/PO-4.5        
Numer wersji: 1PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   


Komórka realizująca usługę:

Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej   


Numer telefonu:

+48 857439468   


Co chcę załatwić?    

Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej


Kogo dotyczy?    

 • inwestorów
 • projektantów

 

Co przygotować?    

 • wniosek o uzgodnienie  dokumentacji projektowo-budowlanej,
 • projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba   –  minimum 1 egzemplarz,
 • projekt  ,,Aneksu OC” jeśli jest wymagany – minimum 2 egzemplarze.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania


Jak wypełnić dokumenty?    

Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


Ile muszę zapłacić?    

Za złożenie wniosku nic nie płacisz


Kiedy złożyć dokumenty?    

Dokumenty złóż, gdy będą gotowe


Gdzie załatwię sprawę?    

 • Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok
 • Dokumenty złożysz w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).

 

Co zrobi urząd?     

Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwrócić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.


Jaki jest czas realizacji?    

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie – jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.Jak się odwołać?    

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe    

W celu określenia obowiązków OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.


Podstawa Prawna

 • art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;
 • § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r

Materiały pomocnicze do wykonania projektu „Aneksu OC”:

 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania schronów" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa 1983)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II” wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)
 •  "Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej" wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)
 • Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.

 

Złączniki do karty

brak


Kartę opracował:    

Zbigniew Mojsiejczuk


Kartę zatwierdził    

Bogusław Maksim – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Karta obowiązuje od    

01 stycznia 2017 r.

 

KARTA USŁUG

Numer karty: 1/PO-4.5        
Numer wersji: 1PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   


Komórka realizująca usługę:

Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej   


Numer telefonu:

+48 857439468   


Co chcę załatwić?    

Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej


Kogo dotyczy?    

 • inwestorów
 • projektantów

 

Co przygotować?    

 • wniosek o uzgodnienie  dokumentacji projektowo-budowlanej,
 • projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba   –  minimum 1 egzemplarz,
 • projekt  ,,Aneksu OC” jeśli jest wymagany – minimum 2 egzemplarze.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania


Jak wypełnić dokumenty?    

Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


Ile muszę zapłacić?    

Za złożenie wniosku nic nie płacisz


Kiedy złożyć dokumenty?    

Dokumenty złóż, gdy będą gotowe


Gdzie załatwię sprawę?    

 • Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok
 • Dokumenty złożysz w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).

 

Co zrobi urząd?     

Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwrócić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.


Jaki jest czas realizacji?    

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie – jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.Jak się odwołać?    

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe:   

W celu określenia obowiązków OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.


Podstawa Prawna:

 • art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;
 • § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r

Materiały pomocnicze do wykonania projektu „Aneksu OC”:

 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania schronów" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa 1983)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II” wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)
 •  "Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej" wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)
 • Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.

 

Załączniki do karty:

brak


Kartę opracował:    

Zbigniew Mojsiejczuk


Kartę zatwierdził:   

Bogusław Maksim – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Karta obowiązuje od:   

01 stycznia 2017 r.

 

2016-12-29 13:55:08  Barbara Praczukowska-Niekludow

Pole full zmieniło wartość z '<h3> KARTA USŁUG</h3> <p> Numer karty: 1/PO-4.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Numer wersji: 1<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>PODLASKI URZĄD WOJEW&Oacute;DZKI W BIAŁYMSTOKU<br /> <br /> Wydział/Biuro:</strong><br /> <br /> Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Kom&oacute;rka realizująca usługę: </strong><br /> <br /> Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Numer telefonu: </strong><br /> <br /> +48 857439468&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Co chcę załatwić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej<br /> <br /> <br /> <strong>Kogo dotyczy?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> inwestor&oacute;w</li> <li> projektant&oacute;w</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co przygotować?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> wniosek o uzgodnienie&nbsp; dokumentacji projektowo-budowlanej,</li> <li> projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba&nbsp;&nbsp; &ndash;&nbsp; minimum 1 egzemplarz,</li> <li> projekt&nbsp; ,,Aneksu OC&rdquo; jeśli jest wymagany &ndash; minimum 2 egzemplarze.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jakie dokumenty muszę wypełnić?&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na kt&oacute;rych występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania<br /> <br /> <br /> <strong>Jak wypełnić dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu i formy projektu budowlanego.<br /> <br /> <br /> <strong>Ile muszę zapłacić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Za złożenie wniosku nic nie płacisz<br /> <br /> <br /> <strong>Kiedy złożyć dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Dokumenty zł&oacute;ż, gdy będą gotowe<br /> <br /> <br /> <strong>Gdzie załatwię sprawę?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok</li> <li> Dokumenty złożysz w <strong>Kancelarii Og&oacute;lnej Urzędu &ndash; pok&oacute;j nr 6 (parter).</strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co zrobi urząd? &nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwr&oacute;cić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.<br /> <br /> <br /> <strong>Jaki jest czas realizacji?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie &ndash; jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Jak się odwołać?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.<br /> <br /> <br /> <strong>Informacje dodatkowe: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> W celu określenia obowiązk&oacute;w OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.<br /> <br /> <br /> <strong>Podstawa Prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;</li> <li> &sect; 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;</li> <li> ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r</li> </ul> <p> <strong>Materiały pomocnicze do wykonania projektu &bdquo;Aneksu OC&rdquo;:</strong></p> <ul> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania schron&oacute;w&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa 1983)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II&rdquo; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)</li> <li> &nbsp;&quot;Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej&quot; wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)</li> <li> Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Załączniki do karty: </strong><br /> <br /> brak<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę opracował:&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Zbigniew Mojsiejczuk<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę zatwierdził: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> Bogusław Maksim &ndash; Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego<br /> <br /> <br /> <strong>Karta obowiązuje od: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> 01 stycznia 2017 r.<br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<h3> KARTA USŁUG</h3> <p> <br /> <strong>PODLASKI URZĄD WOJEW&Oacute;DZKI W BIAŁYMSTOKU<br /> <br /> Wydział/Biuro:</strong><br /> <br /> Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Kom&oacute;rka realizująca usługę: </strong><br /> <br /> Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Numer telefonu: </strong><br /> <br /> +48 857439468&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Co chcę załatwić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej<br /> <br /> <br /> <strong>Kogo dotyczy?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> inwestor&oacute;w</li> <li> projektant&oacute;w</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co przygotować?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> wniosek o uzgodnienie&nbsp; dokumentacji projektowo-budowlanej,</li> <li> projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba&nbsp;&nbsp; &ndash;&nbsp; minimum 1 egzemplarz,</li> <li> projekt&nbsp; ,,Aneksu OC&rdquo; jeśli jest wymagany &ndash; minimum 2 egzemplarze.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jakie dokumenty muszę wypełnić?&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na kt&oacute;rych występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania<br /> <br /> <br /> <strong>Jak wypełnić dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu i formy projektu budowlanego.<br /> <br /> <br /> <strong>Ile muszę zapłacić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Za złożenie wniosku nic nie płacisz<br /> <br /> <br /> <strong>Kiedy złożyć dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Dokumenty zł&oacute;ż, gdy będą gotowe<br /> <br /> <br /> <strong>Gdzie załatwię sprawę?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok</li> <li> Dokumenty złożysz w <strong>Kancelarii Og&oacute;lnej Urzędu &ndash; pok&oacute;j nr 6 (parter).</strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co zrobi urząd? &nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwr&oacute;cić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.<br /> <br /> <br /> <strong>Jaki jest czas realizacji?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie &ndash; jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Jak się odwołać?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.<br /> <br /> <br /> <strong>Informacje dodatkowe: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> W celu określenia obowiązk&oacute;w OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.<br /> <br /> <br /> <strong>Podstawa Prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;</li> <li> &sect; 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;</li> <li> ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r</li> </ul> <p> <strong>Materiały pomocnicze do wykonania projektu &bdquo;Aneksu OC&rdquo;:</strong></p> <ul> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania schron&oacute;w&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa 1983)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II&rdquo; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)</li> <li> &nbsp;&quot;Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej&quot; wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)</li> <li> Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Załączniki do karty: </strong><br /> <br /> brak<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę opracował:&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Zbigniew Mojsiejczuk<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę zatwierdził: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> Bogusław Maksim &ndash; Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego<br /> <br /> <br /> <strong>Karta obowiązuje od: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> 01 stycznia 2017 r.<br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

KARTA USŁUG

Numer karty: 1/PO-4.5        
Numer wersji: 1PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   


Komórka realizująca usługę:

Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej   


Numer telefonu:

+48 857439468   


Co chcę załatwić?    

Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej


Kogo dotyczy?    

 • inwestorów
 • projektantów

 

Co przygotować?    

 • wniosek o uzgodnienie  dokumentacji projektowo-budowlanej,
 • projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba   –  minimum 1 egzemplarz,
 • projekt  ,,Aneksu OC” jeśli jest wymagany – minimum 2 egzemplarze.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania


Jak wypełnić dokumenty?    

Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


Ile muszę zapłacić?    

Za złożenie wniosku nic nie płacisz


Kiedy złożyć dokumenty?    

Dokumenty złóż, gdy będą gotowe


Gdzie załatwię sprawę?    

 • Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok
 • Dokumenty złożysz w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).

 

Co zrobi urząd?     

Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwrócić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.


Jaki jest czas realizacji?    

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie – jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.Jak się odwołać?    

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe:   

W celu określenia obowiązków OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.


Podstawa Prawna:

 • art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;
 • § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r

Materiały pomocnicze do wykonania projektu „Aneksu OC”:

 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania schronów" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa 1983)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II” wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)
 •  "Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej" wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)
 • Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.

 

Załączniki do karty:

brak


Kartę opracował:    

Zbigniew Mojsiejczuk


Kartę zatwierdził:   

Bogusław Maksim – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Karta obowiązuje od:   

01 stycznia 2017 r.

 

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   


Komórka realizująca usługę:

Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej   


Numer telefonu:

+48 857439468   


Co chcę załatwić?    

Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej


Kogo dotyczy?    

 • inwestorów
 • projektantów

 

Co przygotować?    

 • wniosek o uzgodnienie  dokumentacji projektowo-budowlanej,
 • projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba   –  minimum 1 egzemplarz,
 • projekt  ,,Aneksu OC” jeśli jest wymagany – minimum 2 egzemplarze.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania


Jak wypełnić dokumenty?    

Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


Ile muszę zapłacić?    

Za złożenie wniosku nic nie płacisz


Kiedy złożyć dokumenty?    

Dokumenty złóż, gdy będą gotowe


Gdzie załatwię sprawę?    

 • Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok
 • Dokumenty złożysz w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).

 

Co zrobi urząd?     

Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwrócić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.


Jaki jest czas realizacji?    

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie – jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.Jak się odwołać?    

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe:   

W celu określenia obowiązków OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.


Podstawa Prawna:

 • art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;
 • § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r

Materiały pomocnicze do wykonania projektu „Aneksu OC”:

 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania schronów" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa 1983)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II” wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)
 •  "Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej" wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)
 • Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.

 

Załączniki do karty:

brak


Kartę opracował:    

Zbigniew Mojsiejczuk


Kartę zatwierdził:   

Bogusław Maksim – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Karta obowiązuje od:   

01 stycznia 2017 r.

 

2018-07-12 15:02:26  Andrzej Poniatowicz

Pole full zmieniło wartość z '<h3> KARTA USŁUG</h3> <p> <br /> <strong>PODLASKI URZĄD WOJEW&Oacute;DZKI W BIAŁYMSTOKU<br /> <br /> Wydział/Biuro:</strong><br /> <br /> Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Kom&oacute;rka realizująca usługę: </strong><br /> <br /> Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Numer telefonu: </strong><br /> <br /> +48 857439468&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Co chcę załatwić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej<br /> <br /> <br /> <strong>Kogo dotyczy?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> inwestor&oacute;w</li> <li> projektant&oacute;w</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co przygotować?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> wniosek o uzgodnienie&nbsp; dokumentacji projektowo-budowlanej,</li> <li> projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba&nbsp;&nbsp; &ndash;&nbsp; minimum 1 egzemplarz,</li> <li> projekt&nbsp; ,,Aneksu OC&rdquo; jeśli jest wymagany &ndash; minimum 2 egzemplarze.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jakie dokumenty muszę wypełnić?&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na kt&oacute;rych występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania<br /> <br /> <br /> <strong>Jak wypełnić dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu i formy projektu budowlanego.<br /> <br /> <br /> <strong>Ile muszę zapłacić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Za złożenie wniosku nic nie płacisz<br /> <br /> <br /> <strong>Kiedy złożyć dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Dokumenty zł&oacute;ż, gdy będą gotowe<br /> <br /> <br /> <strong>Gdzie załatwię sprawę?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok</li> <li> Dokumenty złożysz w <strong>Kancelarii Og&oacute;lnej Urzędu &ndash; pok&oacute;j nr 6 (parter).</strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co zrobi urząd? &nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwr&oacute;cić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.<br /> <br /> <br /> <strong>Jaki jest czas realizacji?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie &ndash; jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Jak się odwołać?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.<br /> <br /> <br /> <strong>Informacje dodatkowe: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> W celu określenia obowiązk&oacute;w OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.<br /> <br /> <br /> <strong>Podstawa Prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;</li> <li> &sect; 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;</li> <li> ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r</li> </ul> <p> <strong>Materiały pomocnicze do wykonania projektu &bdquo;Aneksu OC&rdquo;:</strong></p> <ul> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania schron&oacute;w&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa 1983)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II&rdquo; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)</li> <li> &nbsp;&quot;Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej&quot; wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)</li> <li> Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Załączniki do karty: </strong><br /> <br /> brak<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę opracował:&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Zbigniew Mojsiejczuk<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę zatwierdził: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> Bogusław Maksim &ndash; Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego<br /> <br /> <br /> <strong>Karta obowiązuje od: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> 01 stycznia 2017 r.<br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<h3> KARTA USŁUG</h3> <p> <br /> <strong>PODLASKI URZĄD WOJEW&Oacute;DZKI W BIAŁYMSTOKU<br /> <br /> Wydział/Biuro:</strong><br /> <br /> Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Kom&oacute;rka realizująca usługę: </strong><br /> <br /> Oddział Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Numer telefonu: </strong><br /> <br /> +48 857439592 lub +48 857439210 &nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Co chcę załatwić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej<br /> <br /> <br /> <strong>Kogo dotyczy?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> inwestor&oacute;w</li> <li> projektant&oacute;w</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co przygotować?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> wniosek o uzgodnienie&nbsp; dokumentacji projektowo-budowlanej,</li> <li> projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba&nbsp;&nbsp; &ndash;&nbsp; minimum 1 egzemplarz,</li> <li> projekt&nbsp; ,,Aneksu OC&rdquo; jeśli jest wymagany &ndash; minimum 2 egzemplarze.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jakie dokumenty muszę wypełnić?&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na kt&oacute;rych występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania<br /> <br /> <br /> <strong>Jak wypełnić dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu i formy projektu budowlanego.<br /> <br /> <br /> <strong>Ile muszę zapłacić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Za złożenie wniosku nic nie płacisz<br /> <br /> <br /> <strong>Kiedy złożyć dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Dokumenty zł&oacute;ż, gdy będą gotowe<br /> <br /> <br /> <strong>Gdzie załatwię sprawę?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok</li> <li> Dokumenty złożysz w <strong>Kancelarii Og&oacute;lnej Urzędu &ndash; pok&oacute;j nr 6 (parter).</strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co zrobi urząd? &nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwr&oacute;cić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.<br /> <br /> <br /> <strong>Jaki jest czas realizacji?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie &ndash; jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Jak się odwołać?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.<br /> <br /> <br /> <strong>Informacje dodatkowe: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> W celu określenia obowiązk&oacute;w OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.<br /> <br /> <br /> <strong>Podstawa Prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;</li> <li> &sect; 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;</li> <li> ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r</li> </ul> <p> <strong>Materiały pomocnicze do wykonania projektu &bdquo;Aneksu OC&rdquo;:</strong></p> <ul> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania schron&oacute;w&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa 1983)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II&rdquo; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)</li> <li> &nbsp;&quot;Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej&quot; wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)</li> <li> Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Załączniki do karty: </strong><br /> <br /> brak<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę opracował:&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Zbigniew Mojsiejczuk<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę zatwierdził: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> Bogusław Maksim &ndash; Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego<br /> <br /> <br /> <strong>Karta obowiązuje od: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> 01 stycznia 2017 r.<br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   


Komórka realizująca usługę:

Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej   


Numer telefonu:

+48 857439468   


Co chcę załatwić?    

Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej


Kogo dotyczy?    

 • inwestorów
 • projektantów

 

Co przygotować?    

 • wniosek o uzgodnienie  dokumentacji projektowo-budowlanej,
 • projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba   –  minimum 1 egzemplarz,
 • projekt  ,,Aneksu OC” jeśli jest wymagany – minimum 2 egzemplarze.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania


Jak wypełnić dokumenty?    

Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


Ile muszę zapłacić?    

Za złożenie wniosku nic nie płacisz


Kiedy złożyć dokumenty?    

Dokumenty złóż, gdy będą gotowe


Gdzie załatwię sprawę?    

 • Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok
 • Dokumenty złożysz w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).

 

Co zrobi urząd?     

Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwrócić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.


Jaki jest czas realizacji?    

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie – jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.Jak się odwołać?    

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe:   

W celu określenia obowiązków OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.


Podstawa Prawna:

 • art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;
 • § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r

Materiały pomocnicze do wykonania projektu „Aneksu OC”:

 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania schronów" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa 1983)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II” wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)
 •  "Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej" wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)
 • Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.

 

Załączniki do karty:

brak


Kartę opracował:    

Zbigniew Mojsiejczuk


Kartę zatwierdził:   

Bogusław Maksim – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Karta obowiązuje od:   

01 stycznia 2017 r.

 

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   


Komórka realizująca usługę:

Oddział Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych  


Numer telefonu:

+48 857439592 lub +48 857439210  


Co chcę załatwić?    

Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej


Kogo dotyczy?    

 • inwestorów
 • projektantów

 

Co przygotować?    

 • wniosek o uzgodnienie  dokumentacji projektowo-budowlanej,
 • projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba   –  minimum 1 egzemplarz,
 • projekt  ,,Aneksu OC” jeśli jest wymagany – minimum 2 egzemplarze.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania


Jak wypełnić dokumenty?    

Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


Ile muszę zapłacić?    

Za złożenie wniosku nic nie płacisz


Kiedy złożyć dokumenty?    

Dokumenty złóż, gdy będą gotowe


Gdzie załatwię sprawę?    

 • Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok
 • Dokumenty złożysz w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).

 

Co zrobi urząd?     

Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwrócić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.


Jaki jest czas realizacji?    

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie – jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.Jak się odwołać?    

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe:   

W celu określenia obowiązków OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.


Podstawa Prawna:

 • art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;
 • § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r

Materiały pomocnicze do wykonania projektu „Aneksu OC”:

 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania schronów" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa 1983)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II” wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)
 •  "Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej" wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)
 • Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.

 

Załączniki do karty:

brak


Kartę opracował:    

Zbigniew Mojsiejczuk


Kartę zatwierdził:   

Bogusław Maksim – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Karta obowiązuje od:   

01 stycznia 2017 r.

 

2019-03-18 08:59:38  Andrzej Poniatowicz

Pole full zmieniło wartość z '<h3> KARTA USŁUG</h3> <p> <br /> <strong>PODLASKI URZĄD WOJEW&Oacute;DZKI W BIAŁYMSTOKU<br /> <br /> Wydział/Biuro:</strong><br /> <br /> Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Kom&oacute;rka realizująca usługę: </strong><br /> <br /> Oddział Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Numer telefonu: </strong><br /> <br /> +48 857439592 lub +48 857439210 &nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Co chcę załatwić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej<br /> <br /> <br /> <strong>Kogo dotyczy?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> inwestor&oacute;w</li> <li> projektant&oacute;w</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co przygotować?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> wniosek o uzgodnienie&nbsp; dokumentacji projektowo-budowlanej,</li> <li> projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba&nbsp;&nbsp; &ndash;&nbsp; minimum 1 egzemplarz,</li> <li> projekt&nbsp; ,,Aneksu OC&rdquo; jeśli jest wymagany &ndash; minimum 2 egzemplarze.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jakie dokumenty muszę wypełnić?&nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na kt&oacute;rych występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania<br /> <br /> <br /> <strong>Jak wypełnić dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu i formy projektu budowlanego.<br /> <br /> <br /> <strong>Ile muszę zapłacić?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Za złożenie wniosku nic nie płacisz<br /> <br /> <br /> <strong>Kiedy złożyć dokumenty?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Dokumenty zł&oacute;ż, gdy będą gotowe<br /> <br /> <br /> <strong>Gdzie załatwię sprawę?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong></p> <ul> <li> Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok</li> <li> Dokumenty złożysz w <strong>Kancelarii Og&oacute;lnej Urzędu &ndash; pok&oacute;j nr 6 (parter).</strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Co zrobi urząd? &nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwr&oacute;cić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.<br /> <br /> <br /> <strong>Jaki jest czas realizacji?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie &ndash; jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Jak się odwołać?&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.<br /> <br /> <br /> <strong>Informacje dodatkowe: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> W celu określenia obowiązk&oacute;w OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.<br /> <br /> <br /> <strong>Podstawa Prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;</li> <li> &sect; 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;</li> <li> ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r</li> </ul> <p> <strong>Materiały pomocnicze do wykonania projektu &bdquo;Aneksu OC&rdquo;:</strong></p> <ul> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania schron&oacute;w&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I&quot; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych (Warszawa 1983)</li> <li> &nbsp;&quot;Szczeg&oacute;łowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II&rdquo; wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiał&oacute;w Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)</li> <li> &nbsp;&quot;Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej&quot; wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)</li> <li> Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Załączniki do karty: </strong><br /> <br /> brak<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę opracował:&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <br /> Zbigniew Mojsiejczuk<br /> <br /> <br /> <strong>Kartę zatwierdził: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> Bogusław Maksim &ndash; Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego<br /> <br /> <br /> <strong>Karta obowiązuje od: &nbsp;&nbsp; </strong><br /> <br /> 01 stycznia 2017 r.<br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<h3> KARTA USŁUG</h3> <p> &nbsp;</p> <p> Od 1 kwietnia 2019 roku wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie obrony cywilnej zł&oacute;ż do właściwego miejscowo szefa obrony cywilnej gminy /prezydenta, burmistrza, w&oacute;jta/.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Podstawa Prawna</strong>:</p> <p> &bull; Art. 5 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;</p> <p> &bull; &sect; 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;</p> <p> &bull; Art. 1 ust. 2, pkt 8 oraz art. 10 ust. 1, pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wymagania Obrony Cywilnej określają</strong>:</p> <p> &bull; Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego</p> <p> <pobierz> &bull; Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle ochronne - załącznik do ww. wytycznych <pobierz> </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Informacja dodatkowa </strong></pobierz></pobierz></p> <p> <pobierz><pobierz>W dokumentacji projektowo-budowlanej uwzględnij w części opisowej oraz rysunkowej wpisy i rysunki, na kt&oacute;rych występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania. </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Kartę opracował: </strong></pobierz></pobierz></p> <p> <pobierz><pobierz>Daniel Szutko - kierownik Oddziału Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Kartę zatwierdził: </strong></pobierz></pobierz></p> <p> <pobierz><pobierz>Bogusław Maksim - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Karta obowiązuje </strong></pobierz></pobierz></p> <p> <pobierz><pobierz>od: 01 kwietnia 2019 r.<br /> </pobierz></pobierz><br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   


Komórka realizująca usługę:

Oddział Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych  


Numer telefonu:

+48 857439592 lub +48 857439210  


Co chcę załatwić?    

Złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie Obrony Cywilnej


Kogo dotyczy?    

 • inwestorów
 • projektantów

 

Co przygotować?    

 • wniosek o uzgodnienie  dokumentacji projektowo-budowlanej,
 • projekt zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego z opisanym i wrysowanym przedsięwzięciem OC, projekt budowlany z wrysowaną infrastrukturą OC, jeśli zachodzi taka potrzeba   –  minimum 1 egzemplarz,
 • projekt  ,,Aneksu OC” jeśli jest wymagany – minimum 2 egzemplarze.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

W dokumentacji projektowo-budowlanej należy w części opisowej oraz rysunkowej zamieścić wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania


Jak wypełnić dokumenty?    

Wykonaj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


Ile muszę zapłacić?    

Za złożenie wniosku nic nie płacisz


Kiedy złożyć dokumenty?    

Dokumenty złóż, gdy będą gotowe


Gdzie załatwię sprawę?    

 • Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - łącznik, pok.0/06, ul. Mickiewicza 3 , 15-213 Białystok
 • Dokumenty złożysz w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).

 

Co zrobi urząd?     

Sprawdzimy czy wykonałeś prawidłowo dokumentację w zakresie OC. W przypadku pozytywnej decyzji Wojewody dotyczącej uzgodnienia powiadomimy ciebie telefonicznie o możliwości odbioru lub prześlemy pocztą uzgodnioną dokumentację. Jeżeli Wojewoda uzgodni projekt budowlany w zakresie OC negatywnie prześlemy pisemną odpowiedź wnioskodawcy i podamy przyczynę. Możemy też zwrócić się o uzupełnienie wniosku lub dodatkowe informacje.


Jaki jest czas realizacji?    

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie – jeżeli wnioski będą wypełnione poprawnie. Jeśli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy. Cała procedura trwa około kilkunastu dni.Jak się odwołać?    

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe:   

W celu określenia obowiązków OC należy prawidłowo odczytać ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.


Podstawa Prawna:

 • art. 5 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;
 • § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r

Materiały pomocnicze do wykonania projektu „Aneksu OC”:

 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania schronów" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa lipiec 1977)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu I" wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Warszawa 1983)
 •  "Szczegółowe zasady projektowania i wykonywania ukryć typu II” wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1985)
 •  "Katalog Budowli Ochronnych Obrony Cywilnej" wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych (Warszawa 1990)
 • Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 15.09.1994 r. do planowania, projektowania i utrzymywania budowli ochronnych.

 

Załączniki do karty:

brak


Kartę opracował:    

Zbigniew Mojsiejczuk


Kartę zatwierdził:   

Bogusław Maksim – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Karta obowiązuje od:   

01 stycznia 2017 r.

 

KARTA USŁUG

 

Od 1 kwietnia 2019 roku wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie obrony cywilnej złóż do właściwego miejscowo szefa obrony cywilnej gminy /prezydenta, burmistrza, wójta/.

 

Podstawa Prawna:

• Art. 5 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

• § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

• Art. 1 ust. 2, pkt 8 oraz art. 10 ust. 1, pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r.

 

Wymagania Obrony Cywilnej określają:

• Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego

• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle ochronne - załącznik do ww. wytycznych

 

Informacja dodatkowa

W dokumentacji projektowo-budowlanej uwzględnij w części opisowej oraz rysunkowej wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania.

 

Kartę opracował:

Daniel Szutko - kierownik Oddziału Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych

 

Kartę zatwierdził:

Bogusław Maksim - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Karta obowiązuje

od: 01 kwietnia 2019 r.

 

2019-03-18 10:13:15  Andrzej Poniatowicz

Pole full zmieniło wartość z '<h3> KARTA USŁUG</h3> <p> &nbsp;</p> <p> Od 1 kwietnia 2019 roku wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie obrony cywilnej zł&oacute;ż do właściwego miejscowo szefa obrony cywilnej gminy /prezydenta, burmistrza, w&oacute;jta/.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Podstawa Prawna</strong>:</p> <p> &bull; Art. 5 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;</p> <p> &bull; &sect; 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;</p> <p> &bull; Art. 1 ust. 2, pkt 8 oraz art. 10 ust. 1, pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wymagania Obrony Cywilnej określają</strong>:</p> <p> &bull; Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego</p> <p> <pobierz> &bull; Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle ochronne - załącznik do ww. wytycznych <pobierz> </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Informacja dodatkowa </strong></pobierz></pobierz></p> <p> <pobierz><pobierz>W dokumentacji projektowo-budowlanej uwzględnij w części opisowej oraz rysunkowej wpisy i rysunki, na kt&oacute;rych występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania. </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Kartę opracował: </strong></pobierz></pobierz></p> <p> <pobierz><pobierz>Daniel Szutko - kierownik Oddziału Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Kartę zatwierdził: </strong></pobierz></pobierz></p> <p> <pobierz><pobierz>Bogusław Maksim - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Karta obowiązuje </strong></pobierz></pobierz></p> <p> <pobierz><pobierz>od: 01 kwietnia 2019 r.<br /> </pobierz></pobierz><br /> &nbsp;</p> ' na '<h3> KARTA USŁUG</h3> <p> &nbsp;</p> <p> Od 1 kwietnia 2019 roku wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie obrony cywilnej zł&oacute;ż do właściwego miejscowo szefa obrony cywilnej gminy /prezydenta, burmistrza, w&oacute;jta/.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Podstawa Prawna</strong>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &bull; Art. 5 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;</p> <p> &bull; &sect; 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;</p> <p> &bull; Art. 1 ust. 2, pkt 8 oraz art. 10 ust. 1, pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wymagania Obrony Cywilnej określają</strong>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &bull; Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego &lt;pobierz&gt;</p> <p> <pobierz> &bull; Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle ochronne - załącznik do ww. wytycznych &lt;pobierz&gt;<pobierz> </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Informacja dodatkowa </strong></pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz>W dokumentacji projektowo-budowlanej uwzględnij w części opisowej oraz rysunkowej wpisy i rysunki, na kt&oacute;rych występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania. </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Kartę opracował: </strong></pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz>Daniel Szutko - kierownik Oddziału Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Kartę zatwierdził: </strong></pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz>Bogusław Maksim - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Karta obowiązuje </strong></pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz>od: 01 kwietnia 2019 r.<br /> </pobierz></pobierz><br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

KARTA USŁUG

 

Od 1 kwietnia 2019 roku wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie obrony cywilnej złóż do właściwego miejscowo szefa obrony cywilnej gminy /prezydenta, burmistrza, wójta/.

 

Podstawa Prawna:

• Art. 5 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

• § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

• Art. 1 ust. 2, pkt 8 oraz art. 10 ust. 1, pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r.

 

Wymagania Obrony Cywilnej określają:

• Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego

• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle ochronne - załącznik do ww. wytycznych

 

Informacja dodatkowa

W dokumentacji projektowo-budowlanej uwzględnij w części opisowej oraz rysunkowej wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania.

 

Kartę opracował:

Daniel Szutko - kierownik Oddziału Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych

 

Kartę zatwierdził:

Bogusław Maksim - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Karta obowiązuje

od: 01 kwietnia 2019 r.

 

KARTA USŁUG

 

Od 1 kwietnia 2019 roku wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie obrony cywilnej złóż do właściwego miejscowo szefa obrony cywilnej gminy /prezydenta, burmistrza, wójta/.

 

Podstawa Prawna:

 

• Art. 5 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

• § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

• Art. 1 ust. 2, pkt 8 oraz art. 10 ust. 1, pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r.

 

 

Wymagania Obrony Cywilnej określają:

 

• Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego <pobierz>

• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle ochronne - załącznik do ww. wytycznych <pobierz>

 

 

Informacja dodatkowa

 

W dokumentacji projektowo-budowlanej uwzględnij w części opisowej oraz rysunkowej wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania.

 

 

Kartę opracował:

 

Daniel Szutko - kierownik Oddziału Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych

 

 

Kartę zatwierdził:

 

Bogusław Maksim - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 

Karta obowiązuje

 

od: 01 kwietnia 2019 r.

 

2019-03-18 10:16:23  Andrzej Poniatowicz

Pole full zmieniło wartość z '<h3> KARTA USŁUG</h3> <p> &nbsp;</p> <p> Od 1 kwietnia 2019 roku wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie obrony cywilnej zł&oacute;ż do właściwego miejscowo szefa obrony cywilnej gminy /prezydenta, burmistrza, w&oacute;jta/.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Podstawa Prawna</strong>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &bull; Art. 5 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;</p> <p> &bull; &sect; 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;</p> <p> &bull; Art. 1 ust. 2, pkt 8 oraz art. 10 ust. 1, pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wymagania Obrony Cywilnej określają</strong>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &bull; Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego &lt;pobierz&gt;</p> <p> <pobierz> &bull; Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle ochronne - załącznik do ww. wytycznych &lt;pobierz&gt;<pobierz> </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Informacja dodatkowa </strong></pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz>W dokumentacji projektowo-budowlanej uwzględnij w części opisowej oraz rysunkowej wpisy i rysunki, na kt&oacute;rych występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania. </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Kartę opracował: </strong></pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz>Daniel Szutko - kierownik Oddziału Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Kartę zatwierdził: </strong></pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz>Bogusław Maksim - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Karta obowiązuje </strong></pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz>od: 01 kwietnia 2019 r.<br /> </pobierz></pobierz><br /> &nbsp;</p> ' na '<h3> KARTA USŁUG</h3> <p> &nbsp;</p> <p> Od 1 kwietnia 2019 roku wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie obrony cywilnej zł&oacute;ż do właściwego miejscowo szefa obrony cywilnej gminy /prezydenta, burmistrza, w&oacute;jta/.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Podstawa Prawna</strong>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &bull; Art. 5 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;</p> <p> &bull; &sect; 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;</p> <p> &bull; Art. 1 ust. 2, pkt 8 oraz art. 10 ust. 1, pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wymagania Obrony Cywilnej określają</strong>:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &bull; Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego &lt;pobierz&gt;</p> <p> <pobierz> &bull; Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle ochronne - załącznik do ww. wytycznych &lt;pobierz&gt;<pobierz> </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Informacja dodatkowa </strong></pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz>W dokumentacji projektowo-budowlanej uwzględnij w części opisowej oraz rysunkowej wpisy i rysunki, na kt&oacute;rych występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania. </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Kartę opracował: </strong></pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz>Daniel Szutko - kierownik Oddziału Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Kartę zatwierdził: </strong></pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz>Bogusław Maksim - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego </pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz><strong>Karta obowiązuje </strong></pobierz></pobierz></p> <p> &nbsp;</p> <p> <pobierz><pobierz>od: 01 kwietnia 2019 r.<br /> </pobierz></pobierz><br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

KARTA USŁUG

 

Od 1 kwietnia 2019 roku wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie obrony cywilnej złóż do właściwego miejscowo szefa obrony cywilnej gminy /prezydenta, burmistrza, wójta/.

 

Podstawa Prawna:

 

• Art. 5 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

• § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

• Art. 1 ust. 2, pkt 8 oraz art. 10 ust. 1, pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r.

 

 

Wymagania Obrony Cywilnej określają:

 

• Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego <pobierz>

• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle ochronne - załącznik do ww. wytycznych <pobierz>

 

 

Informacja dodatkowa

 

W dokumentacji projektowo-budowlanej uwzględnij w części opisowej oraz rysunkowej wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania.

 

 

Kartę opracował:

 

Daniel Szutko - kierownik Oddziału Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych

 

 

Kartę zatwierdził:

 

Bogusław Maksim - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 

Karta obowiązuje

 

od: 01 kwietnia 2019 r.

 

KARTA USŁUG

 

Od 1 kwietnia 2019 roku wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie obrony cywilnej złóż do właściwego miejscowo szefa obrony cywilnej gminy /prezydenta, burmistrza, wójta/.

 

 

Podstawa Prawna:

 

• Art. 5 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

• § 76, rozdział 6, Dział III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

• Art. 1 ust. 2, pkt 8 oraz art. 10 ust. 1, pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r.

 

 

Wymagania Obrony Cywilnej określają:

 

• Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego <pobierz>

• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle ochronne - załącznik do ww. wytycznych <pobierz>

 

 

Informacja dodatkowa

 

W dokumentacji projektowo-budowlanej uwzględnij w części opisowej oraz rysunkowej wpisy i rysunki, na których występuje infrastruktura obronna np. awaryjne ujęcia wody, syreny alarmowe wraz z ich centralami, rozwiązania ewakuacyjne wraz z drogami, ukrycia OC, system zaciemniania i wygaszania.

 

 

Kartę opracował:

 

Daniel Szutko - kierownik Oddziału Ochrony Ludności i Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych

 

 

Kartę zatwierdził:

 

Bogusław Maksim - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 

Karta obowiązuje

 

od: 01 kwietnia 2019 r.

 

10  2019-03-18 11:24:49  Andrzej Poniatowicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-18 11:24:49  Andrzej Poniatowicz

Załączono plik 523305

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2031548
user_idpuste148492
fobject_idpuste523305
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste69381
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-18 11:24:49  Andrzej Poniatowicz

Załączono plik 523507

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2031549
user_idpuste148492
fobject_idpuste523507
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste69381
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się