Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-11-07 13:37:20  Malwina Pawelska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-11-07 13:42:25  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> Zagrożenia<br /> &nbsp;</li> <li> System Powiadamiania Ratunkowego<br /> &nbsp;</li> <li> System Ratownictwa Medycznego</li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/informacje-wojewodzkiego-centrum-zarzadzania-kryzysowego-wczk.html">Zagrożenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> System Powiadamiania Ratunkowego<br /> &nbsp;</li> <li> System Ratownictwa Medycznego</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
 • Zagrożenia
   
 • System Powiadamiania Ratunkowego
   
 • System Ratownictwa Medycznego
 • Zagrożenia
   
 • System Powiadamiania Ratunkowego
   
 • System Ratownictwa Medycznego
2016-11-07 13:45:06  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/informacje-wojewodzkiego-centrum-zarzadzania-kryzysowego-wczk.html">Zagrożenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> System Powiadamiania Ratunkowego<br /> &nbsp;</li> <li> System Ratownictwa Medycznego</li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/informacje-wojewodzkiego-centrum-zarzadzania-kryzysowego-wczk.html">Zagrożenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego</a><br /> &nbsp;</li> <li> System Ratownictwa Medycznego</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
 • Zagrożenia
   
 • System Powiadamiania Ratunkowego
   
 • System Ratownictwa Medycznego
2016-11-07 13:48:58  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/informacje-wojewodzkiego-centrum-zarzadzania-kryzysowego-wczk.html">Zagrożenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego</a><br /> &nbsp;</li> <li> System Ratownictwa Medycznego</li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/informacje-wojewodzkiego-centrum-zarzadzania-kryzysowego-wczk.html">Zagrożenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-ratownictwa-medycznego.html">System Ratownictwa Medycznego</a></li> </ul> '

Podgląd
2016-11-22 11:55:06  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/informacje-wojewodzkiego-centrum-zarzadzania-kryzysowego-wczk.html">Zagrożenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-ratownictwa-medycznego.html">System Ratownictwa Medycznego</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/informacje-wojewodzkiego-centrum-zarzadzania-kryzysowego-wczk.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-ratownictwa-medycznego.html">System Ratownictwa Medycznego</a></li> </ul> '

Podgląd
2016-11-22 12:02:21  Malwina Pawelska

Zmieniono nazwę z 'Bezpieczeństwo,ratownictwo medyczne,powiadomienia ratunkowe' na 'Bezpieczeństwo'

Pole short zmieniło wartość z 'Bezpieczeństwo,ratownictwo medyczne,powiadomienia ratunkowe' na 'Bezpieczeństwo'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameBezpieczeństwo,ratownictwo medyczne,powiadomienia ratunkoweBezpieczeństwo
shortBezpieczeństwo,ratownictwo medyczne,powiadomienia ratunkoweBezpieczeństwo
2016-11-22 12:05:20  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/informacje-wojewodzkiego-centrum-zarzadzania-kryzysowego-wczk.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-ratownictwa-medycznego.html">System Ratownictwa Medycznego</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/informacje-wojewodzkiego-centrum-zarzadzania-kryzysowego-wczk.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego</a><br /> &nbsp;</li> </ul> '

Podgląd
2016-11-22 12:11:24  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/informacje-wojewodzkiego-centrum-zarzadzania-kryzysowego-wczk.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego</a><br /> &nbsp;</li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/informacje-wojewodzkiego-centrum-zarzadzania-kryzysowego-wczk.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego</a></li> </ul> '

Podgląd
10  2016-11-22 12:22:22  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/informacje-wojewodzkiego-centrum-zarzadzania-kryzysowego-wczk.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk/zarzadzanie-kryzysowe.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego</a></li> </ul> '

Podgląd
11  2016-12-13 09:31:48  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk/zarzadzanie-kryzysowe.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk/zarzadzanie-kryzysowe.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemi/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii-w-wojewodztwie-podlaskim-na-lata-2015-2017.html">&nbsp;Wojew&oacute;dzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w wojew&oacute;dztwie podlaskim na lata 2015-2017</a></li> </ul> '

Podgląd
12  2016-12-13 10:01:53  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk/zarzadzanie-kryzysowe.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemi/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii-w-wojewodztwie-podlaskim-na-lata-2015-2017.html">&nbsp;Wojew&oacute;dzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w wojew&oacute;dztwie podlaskim na lata 2015-2017</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk/zarzadzanie-kryzysowe.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego - 112</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemi/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii-w-wojewodztwie-podlaskim-na-lata-2015-2017.html">&nbsp;Wojew&oacute;dzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w wojew&oacute;dztwie podlaskim na lata 2015-2017</a></li> </ul> <ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/plan-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne/aktualizacja-planu-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne-dla-wojewodztwa-podlaskiego.html">Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne</a></li> </ul> '

Podgląd
13  2016-12-13 10:02:16  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk/zarzadzanie-kryzysowe.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego - 112</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemi/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii-w-wojewodztwie-podlaskim-na-lata-2015-2017.html">&nbsp;Wojew&oacute;dzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w wojew&oacute;dztwie podlaskim na lata 2015-2017</a></li> </ul> <ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/plan-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne/aktualizacja-planu-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne-dla-wojewodztwa-podlaskiego.html">Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk/zarzadzanie-kryzysowe.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego - 112</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemi/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii-w-wojewodztwie-podlaskim-na-lata-2015-2017.html">Wojew&oacute;dzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w wojew&oacute;dztwie podlaskim na lata 2015-2017</a></li> </ul> <ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/plan-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne/aktualizacja-planu-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne-dla-wojewodztwa-podlaskiego.html">Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne</a></li> </ul> '

Podgląd
14  2017-08-24 14:06:21  Wiesław Kędzior

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk/zarzadzanie-kryzysowe.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego - 112</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemi/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii-w-wojewodztwie-podlaskim-na-lata-2015-2017.html">Wojew&oacute;dzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w wojew&oacute;dztwie podlaskim na lata 2015-2017</a></li> </ul> <ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/plan-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne/aktualizacja-planu-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne-dla-wojewodztwa-podlaskiego.html">Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk/zarzadzanie-kryzysowe.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego &ndash; 112</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemi/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii-w-wojewodztwie-podlaskim-na-lata-2015-2017.html">Wojew&oacute;dzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w wojew&oacute;dztwie podlaskim na lata 2015&ndash;2017</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/plan-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne/aktualizacja-planu-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne-dla-wojewodztwa-podlaskiego.html">Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne</a></li> </ul> '

Podgląd
15  2018-04-26 14:46:44  Joanna Łupińska

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk/zarzadzanie-kryzysowe.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego &ndash; 112</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemi/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii-w-wojewodztwie-podlaskim-na-lata-2015-2017.html">Wojew&oacute;dzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w wojew&oacute;dztwie podlaskim na lata 2015&ndash;2017</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/plan-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne/aktualizacja-planu-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne-dla-wojewodztwa-podlaskiego.html">Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk/zarzadzanie-kryzysowe.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego &ndash; 112</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemi/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii-w-wojewodztwie-podlaskim-na-lata-2015-2017.html">Wojew&oacute;dzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w wojew&oacute;dztwie podlaskim</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/plan-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne/aktualizacja-planu-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne-dla-wojewodztwa-podlaskiego.html">Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne</a></li> </ul> '

Podgląd
16  2019-01-21 14:42:38  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk/zarzadzanie-kryzysowe.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego &ndash; 112</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemi/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii-w-wojewodztwie-podlaskim-na-lata-2015-2017.html">Wojew&oacute;dzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w wojew&oacute;dztwie podlaskim</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/plan-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne/aktualizacja-planu-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne-dla-wojewodztwa-podlaskiego.html">Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk/zarzadzanie-kryzysowe.html">Zarządzanie Kryzysowe</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zk-uslugi/system-powiadamiania-ratunkowego.html">System Powiadamiania Ratunkowego &ndash; 112</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemi/wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadek-wystapienia-epidemii-w-wojewodztwie-podlaskim-na-lata-2015-2017.html">Wojew&oacute;dzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w wojew&oacute;dztwie podlaskim</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="https://puw.bip.gov.pl/zk/zk-realizowane-programy/plan-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne/" title="Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego">Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne</a></li> </ul> '

Podgląd
17  2020-03-02 08:04:48  RAFAŁ KAMIŃSKI
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2020-03-02 08:08:22  RAFAŁ KAMIŃSKI
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-11-07 13:36:51  Malwina Pawelska

Utworzono artykuł 68737 o nazwie 'Bezpieczeństwo,ratownictwo medyczne,powiadomienia ratunkowe'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste68737
user_idpuste78659
resource_idpuste757
namepusteBezpieczeństwo,ratownictwo medyczne,powiadomienia ratunkowe
category_idpuste16611
language_idpuste1
shortpusteBezpieczeństwo,ratownictwo medyczne,powiadomienia ratunkowe
fullpuste
 • Zagrożenia
   
 • System Powiadamiania Ratunkowego
   
 • System Ratownictwa Medycznego
publishfrompuste2016-11-07 00:00:00
_activepuste1
slugpustebezpieczenstwo-ratownictwo-medyczne-powiadomienia-ratunkowe

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się