Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-12-22 13:40:30  Arkadiusz Wróblewski

Zmieniono nazwę z 'Cudzoziemcy' na 'Cudzoziemcy/foreigners/иностранцы/étrangers/іноземці '

Pole full zmieniło wartość z '<p> Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku<br /> <br /> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy">http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy</a></p> ' na '<p> Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku<br /> <br /> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy">http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy</a></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/4650C12B-8AEE-4416-8F37-627A72DD2269/0/Pouczeniedlacudzoziemców.doc">Pouczenie dla cudzoziemc&oacute;w - PL (.doc)</a>;</li> <li> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/2A6B5D0A-9437-4809-A0EC-DD8AF9CA3B56/0/Informationfortheforeigner.doc">Information for the foreigner - ENG (.doc)</a>;</li> <li> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/CB1EC8A6-E0F6-4B55-83B4-E493CBF67F99/0/Разъяснениедляиностранцев.doc">Разъяснение для иностранцев - RUS (.doc)</a>;</li> <li> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/D95E4487-A655-4D8C-9502-86B8487B4EFA/0/Instructionpourlesressortissantsétrangersconcernant.doc">Instruction pour les ressortissants &eacute;trangers concernant - FRA (.doc)</a>;</li> <li> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/D4B7BC70-768D-4E48-995D-BF826E92018D/0/pouczeniejukraiński.doc">Роз&#39;яснення для іноземця - UKR (.doc)</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameCudzoziemcyCudzoziemcy/foreigners/иностранцы/étrangers/іноземці
full

Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy

Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy

 

2016-12-22 14:27:49  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku<br /> <br /> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy">http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy</a></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/4650C12B-8AEE-4416-8F37-627A72DD2269/0/Pouczeniedlacudzoziemców.doc">Pouczenie dla cudzoziemc&oacute;w - PL (.doc)</a>;</li> <li> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/2A6B5D0A-9437-4809-A0EC-DD8AF9CA3B56/0/Informationfortheforeigner.doc">Information for the foreigner - ENG (.doc)</a>;</li> <li> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/CB1EC8A6-E0F6-4B55-83B4-E493CBF67F99/0/Разъяснениедляиностранцев.doc">Разъяснение для иностранцев - RUS (.doc)</a>;</li> <li> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/D95E4487-A655-4D8C-9502-86B8487B4EFA/0/Instructionpourlesressortissantsétrangersconcernant.doc">Instruction pour les ressortissants &eacute;trangers concernant - FRA (.doc)</a>;</li> <li> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/D4B7BC70-768D-4E48-995D-BF826E92018D/0/pouczeniejukraiński.doc">Роз&#39;яснення для іноземця - UKR (.doc)</a></li> </ul> ' na '<p> Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku<br /> <br /> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy">http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy

 

Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy

2019-11-05 14:11:53  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku<br /> <br /> <a href="http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy">http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy</a></p> ' na '<p> Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku<br /> <br /> <a href="https://cudzoziemcy.bialystok.uw.gov.pl/#/famiKatalog/17" title="Wielojęzyczna strona internetowa dla cudzoziemców">https://cudzoziemcy.bialystok.uw.gov.pl/#/famiKatalog/17</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy

Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

https://cudzoziemcy.bialystok.uw.gov.pl/#/famiKatalog/17

2016-10-31 11:29:06  Malwina Pawelska

Utworzono artykuł 68166 o nazwie 'Cudzoziemcy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste68166
user_idpuste78659
resource_idpuste757
namepusteCudzoziemcy
category_idpuste15894
language_idpuste1
shortpusteCudzoziemcy
fullpuste

Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

http://www.bialystok.uw.gov.pl/cudzoziemcy

publishfrompuste2016-10-31 00:00:00
_activepuste1
slugpustecudzoziemcy

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się