Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-10-25 14:23:36  Barbara Praczukowska-Niekludow

Utworzono artykuł 67645 o nazwie 'Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste67645
user_idpuste1286563
resource_idpuste757
namepusteRejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe
category_idpuste15849
language_idpuste1
shortpusteRejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe
fullpuste

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2016 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 15.06.2016 r. pod poz. 2532.


Podstawa prawna:

Art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).


Rejestr zawiera następujące informacje:

 •  liczba porządkowa
 •  nazwa placówki
 •  podmiot prowadzący
 •  rodzaj placówki (publiczna/ niepubliczna)
 •  zasięg działania placówki (gminna/ powiatowa/ wojewódzka)
 •  typ placówki (S - schronisko, H - hostel, DdB - dom dla bezdomnych, N - noclegownia, OW - ośrodek wsparcia (z wyłączeniem SOW, OIK), O - ogrzewalnia, DMDz - Dom dla matek z dziećmi, I - inny)
 • dane teleadresowe placówki (miejscowość, kod, ulica, numer, telefon, fax, e-mail, www)
 • charakterystyka pracy (rodzaj i formy świadczonej pomocy, czy placówka całodobowa, adresaci pomocy (K - Kobiety, M - Mężczyźni, Dz - Dzieci), liczba miejsc)
 • uwagi.


Miejsce prowadzenia rejestru:

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
tel. +48 857439526


Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne > Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego).

Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Prowadzone rejestry > Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe - stan na 30.04.2016 r. - plik do pobrania poniżej.

publishfrompuste2016-10-25 00:00:00
_activepuste1
slugpusterejestr-placowek-zapewniajacych-miejsca-noclegowe
2016-11-24 08:32:23  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Rejestr plac&oacute;wek zapewniających miejsca noclegowe w wojew&oacute;dztwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2016 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego z dnia 15.06.2016 r. pod poz. 2532.</strong><br /> <br /> <br /> <strong>Podstawa prawna:</strong><br /> <br /> Art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z p&oacute;źn. zm.).<br /> <br /> <br /> <strong>Rejestr zawiera następujące informacje:</strong></p> <ul> <li> &nbsp;liczba porządkowa</li> <li> &nbsp;nazwa plac&oacute;wki</li> <li> &nbsp;podmiot prowadzący</li> <li> &nbsp;rodzaj plac&oacute;wki (publiczna/ niepubliczna)</li> <li> &nbsp;zasięg działania plac&oacute;wki (gminna/ powiatowa/ wojew&oacute;dzka)</li> <li> &nbsp;typ plac&oacute;wki (S - schronisko, H - hostel, DdB - dom dla bezdomnych, N - noclegownia, OW - ośrodek wsparcia (z wyłączeniem SOW, OIK), O - ogrzewalnia, DMDz - Dom dla matek z dziećmi, I - inny)</li> <li> dane teleadresowe plac&oacute;wki (miejscowość, kod, ulica, numer, telefon, fax, e-mail, www)</li> <li> charakterystyka pracy (rodzaj i formy świadczonej pomocy, czy plac&oacute;wka całodobowa, adresaci pomocy (K - Kobiety, M - Mężczyźni, Dz - Dzieci), liczba miejsc)</li> <li> uwagi.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Miejsce prowadzenia rejestru:</strong><br /> <br /> Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> ul. Mickiewicza 3<br /> 15-213 Białystok<br /> tel. +48 857439526<br /> <br /> <br /> <strong>Spos&oacute;b udostępniania danych zawartych w rejestrze:</strong><br /> <br /> Rejestr jest jawny.<br /> <br /> Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne &gt; Dzienniki Urzędowe Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego).<br /> <br /> Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku - Prowadzone rejestry &gt; Rejestr plac&oacute;wek zapewniających miejsca noclegowe.<br /> <br /> Rejestr plac&oacute;wek zapewniających miejsca noclegowe - stan na 30.04.2016 r. - plik do pobrania poniżej.</p> ' na '<p> <strong>Rejestr plac&oacute;wek zapewniających miejsca noclegowe w wojew&oacute;dztwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2016 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego z dnia 15.06.2016 r. pod poz. 2532.</strong><br /> <br /> <br /> <strong>Podstawa prawna:</strong><br /> <br /> Art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.<br /> <br /> <br /> <strong>Rejestr zawiera następujące informacje:</strong></p> <ul> <li> &nbsp;liczba porządkowa</li> <li> &nbsp;nazwa plac&oacute;wki</li> <li> &nbsp;podmiot prowadzący</li> <li> &nbsp;rodzaj plac&oacute;wki (publiczna/ niepubliczna)</li> <li> &nbsp;zasięg działania plac&oacute;wki (gminna/ powiatowa/ wojew&oacute;dzka)</li> <li> &nbsp;typ plac&oacute;wki (S - schronisko, H - hostel, DdB - dom dla bezdomnych, N - noclegownia, OW - ośrodek wsparcia (z wyłączeniem SOW, OIK), O - ogrzewalnia, DMDz - Dom dla matek z dziećmi, I - inny)</li> <li> dane teleadresowe plac&oacute;wki (miejscowość, kod, ulica, numer, telefon, fax, e-mail, www)</li> <li> charakterystyka pracy (rodzaj i formy świadczonej pomocy, czy plac&oacute;wka całodobowa, adresaci pomocy (K - Kobiety, M - Mężczyźni, Dz - Dzieci), liczba miejsc)</li> <li> uwagi.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Miejsce prowadzenia rejestru:</strong><br /> Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> ul. Mickiewicza 3<br /> 15-213 Białystok<br /> tel. +48 857439526<br /> <br /> <br /> <strong>Spos&oacute;b udostępniania danych zawartych w rejestrze:</strong><br /> <br /> Rejestr jest jawny.<br /> <br /> Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne &gt; Dzienniki Urzędowe Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego).<br /> <br /> Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku - Prowadzone rejestry &gt; Rejestr plac&oacute;wek zapewniających miejsca noclegowe.<br /> <br /> Rejestr plac&oacute;wek zapewniających miejsca noclegowe - stan na 30.04.2016 r. - plik do pobrania poniżej.<br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2016 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 15.06.2016 r. pod poz. 2532.


Podstawa prawna:

Art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).


Rejestr zawiera następujące informacje:

 •  liczba porządkowa
 •  nazwa placówki
 •  podmiot prowadzący
 •  rodzaj placówki (publiczna/ niepubliczna)
 •  zasięg działania placówki (gminna/ powiatowa/ wojewódzka)
 •  typ placówki (S - schronisko, H - hostel, DdB - dom dla bezdomnych, N - noclegownia, OW - ośrodek wsparcia (z wyłączeniem SOW, OIK), O - ogrzewalnia, DMDz - Dom dla matek z dziećmi, I - inny)
 • dane teleadresowe placówki (miejscowość, kod, ulica, numer, telefon, fax, e-mail, www)
 • charakterystyka pracy (rodzaj i formy świadczonej pomocy, czy placówka całodobowa, adresaci pomocy (K - Kobiety, M - Mężczyźni, Dz - Dzieci), liczba miejsc)
 • uwagi.


Miejsce prowadzenia rejestru:

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
tel. +48 857439526


Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne > Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego).

Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Prowadzone rejestry > Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe - stan na 30.04.2016 r. - plik do pobrania poniżej.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2016 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 15.06.2016 r. pod poz. 2532.


Podstawa prawna:

Art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.


Rejestr zawiera następujące informacje:

 •  liczba porządkowa
 •  nazwa placówki
 •  podmiot prowadzący
 •  rodzaj placówki (publiczna/ niepubliczna)
 •  zasięg działania placówki (gminna/ powiatowa/ wojewódzka)
 •  typ placówki (S - schronisko, H - hostel, DdB - dom dla bezdomnych, N - noclegownia, OW - ośrodek wsparcia (z wyłączeniem SOW, OIK), O - ogrzewalnia, DMDz - Dom dla matek z dziećmi, I - inny)
 • dane teleadresowe placówki (miejscowość, kod, ulica, numer, telefon, fax, e-mail, www)
 • charakterystyka pracy (rodzaj i formy świadczonej pomocy, czy placówka całodobowa, adresaci pomocy (K - Kobiety, M - Mężczyźni, Dz - Dzieci), liczba miejsc)
 • uwagi.


Miejsce prowadzenia rejestru:
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
tel. +48 857439526


Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne > Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego).

Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Prowadzone rejestry > Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe - stan na 30.04.2016 r. - plik do pobrania poniżej.

 

2017-06-22 09:21:58  Wiesław Kędzior

Zmieniono nazwę z 'Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe' na 'Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia'

Pole short zmieniło wartość z 'Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe' na 'Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r.'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Rejestr plac&oacute;wek zapewniających miejsca noclegowe w wojew&oacute;dztwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2016 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego z dnia 15.06.2016 r. pod poz. 2532.</strong><br /> <br /> <br /> <strong>Podstawa prawna:</strong><br /> <br /> Art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.<br /> <br /> <br /> <strong>Rejestr zawiera następujące informacje:</strong></p> <ul> <li> &nbsp;liczba porządkowa</li> <li> &nbsp;nazwa plac&oacute;wki</li> <li> &nbsp;podmiot prowadzący</li> <li> &nbsp;rodzaj plac&oacute;wki (publiczna/ niepubliczna)</li> <li> &nbsp;zasięg działania plac&oacute;wki (gminna/ powiatowa/ wojew&oacute;dzka)</li> <li> &nbsp;typ plac&oacute;wki (S - schronisko, H - hostel, DdB - dom dla bezdomnych, N - noclegownia, OW - ośrodek wsparcia (z wyłączeniem SOW, OIK), O - ogrzewalnia, DMDz - Dom dla matek z dziećmi, I - inny)</li> <li> dane teleadresowe plac&oacute;wki (miejscowość, kod, ulica, numer, telefon, fax, e-mail, www)</li> <li> charakterystyka pracy (rodzaj i formy świadczonej pomocy, czy plac&oacute;wka całodobowa, adresaci pomocy (K - Kobiety, M - Mężczyźni, Dz - Dzieci), liczba miejsc)</li> <li> uwagi.</li> </ul> <p> <br /> <strong>Miejsce prowadzenia rejestru:</strong><br /> Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> ul. Mickiewicza 3<br /> 15-213 Białystok<br /> tel. +48 857439526<br /> <br /> <br /> <strong>Spos&oacute;b udostępniania danych zawartych w rejestrze:</strong><br /> <br /> Rejestr jest jawny.<br /> <br /> Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne &gt; Dzienniki Urzędowe Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego).<br /> <br /> Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku - Prowadzone rejestry &gt; Rejestr plac&oacute;wek zapewniających miejsca noclegowe.<br /> <br /> Rejestr plac&oacute;wek zapewniających miejsca noclegowe - stan na 30.04.2016 r. - plik do pobrania poniżej.<br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia w wojew&oacute;dztwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.</strong><br /> <br /> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.),</li> <li> rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standard&oacute;w noclegowni, schronisk dla os&oacute;b bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r., poz. 953).</li> </ul> <p> <strong>Rejestr zawiera następujące informacje:</strong></p> <ul> <li> objaśnienia,</li> <li> liczbę porządkową,</li> <li> nazwę plac&oacute;wki,</li> <li> kategorię plac&oacute;wki,</li> <li> do kogo jest kierowana usługa,</li> <li> gminę,</li> <li> miejscowość,</li> <li> ulicę,</li> <li> kontakt telefon/email/stronę internetową,</li> <li> liczbę miejsc,</li> <li> liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. &bdquo;dostawek&rdquo; w okresie zimowym,</li> <li> podmiot prowadzący plac&oacute;wkę &ndash; nazwa,</li> <li> czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? &bdquo;TAK&rdquo; &ndash; jeśli jest OPP,</li> <li> formę pomocy,</li> <li> rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),</li> <li> dodatkowe uwagi.</li> </ul> <p> <strong>Miejsce prowadzenia rejestru:</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wydział Polityki Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. +48 857439232<br /> <br /> <strong>Spos&oacute;b udostępniania danych zawartych w rejestrze:</strong><br /> <br /> Rejestr jest jawny.<br /> <br /> Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne &gt; Dzienniki Urzędowe Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego).<br /> <br /> Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku &ndash; Urząd &gt; Prowadzone rejestry &gt; Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia.<br /> <br /> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia &ndash; stan na 30.04.2017 r. &ndash; plik do pobrania poniżej.</strong></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameRejestr placówek zapewniających miejsca noclegoweRejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia
shortRejestr placówek zapewniających miejsca noclegoweRejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r.
full

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2016 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 15.06.2016 r. pod poz. 2532.


Podstawa prawna:

Art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.


Rejestr zawiera następujące informacje:

 •  liczba porządkowa
 •  nazwa placówki
 •  podmiot prowadzący
 •  rodzaj placówki (publiczna/ niepubliczna)
 •  zasięg działania placówki (gminna/ powiatowa/ wojewódzka)
 •  typ placówki (S - schronisko, H - hostel, DdB - dom dla bezdomnych, N - noclegownia, OW - ośrodek wsparcia (z wyłączeniem SOW, OIK), O - ogrzewalnia, DMDz - Dom dla matek z dziećmi, I - inny)
 • dane teleadresowe placówki (miejscowość, kod, ulica, numer, telefon, fax, e-mail, www)
 • charakterystyka pracy (rodzaj i formy świadczonej pomocy, czy placówka całodobowa, adresaci pomocy (K - Kobiety, M - Mężczyźni, Dz - Dzieci), liczba miejsc)
 • uwagi.


Miejsce prowadzenia rejestru:
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
tel. +48 857439526


Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne > Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego).

Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Prowadzone rejestry > Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe - stan na 30.04.2016 r. - plik do pobrania poniżej.

 

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.

Podstawa prawna:

 • art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r., poz. 953).

Rejestr zawiera następujące informacje:

 • objaśnienia,
 • liczbę porządkową,
 • nazwę placówki,
 • kategorię placówki,
 • do kogo jest kierowana usługa,
 • gminę,
 • miejscowość,
 • ulicę,
 • kontakt telefon/email/stronę internetową,
 • liczbę miejsc,
 • liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. „dostawek” w okresie zimowym,
 • podmiot prowadzący placówkę – nazwa,
 • czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? „TAK” – jeśli jest OPP,
 • formę pomocy,
 • rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),
 • dodatkowe uwagi.

Miejsce prowadzenia rejestru:
     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
     Wydział Polityki Społecznej
     Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
     ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
     tel. +48 857439232

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne > Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego).

Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Urząd > Prowadzone rejestry > Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia – stan na 30.04.2017 r. – plik do pobrania poniżej.

 

2017-06-22 09:24:36  Wiesław Kędzior

Pole slug zmieniło wartość z 'rejestr-placowek-zapewniajacych-miejsca-noclegowe' na 'rejestr-placowek-udzielajacych-tymczasowego-schronienia'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugrejestr-placowek-zapewniajacych-miejsca-noclegowerejestr-placowek-udzielajacych-tymczasowego-schronienia
2017-06-22 09:25:50  Wiesław Kędzior

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia w wojew&oacute;dztwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.</strong><br /> <br /> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.),</li> <li> rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standard&oacute;w noclegowni, schronisk dla os&oacute;b bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r., poz. 953).</li> </ul> <p> <strong>Rejestr zawiera następujące informacje:</strong></p> <ul> <li> objaśnienia,</li> <li> liczbę porządkową,</li> <li> nazwę plac&oacute;wki,</li> <li> kategorię plac&oacute;wki,</li> <li> do kogo jest kierowana usługa,</li> <li> gminę,</li> <li> miejscowość,</li> <li> ulicę,</li> <li> kontakt telefon/email/stronę internetową,</li> <li> liczbę miejsc,</li> <li> liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. &bdquo;dostawek&rdquo; w okresie zimowym,</li> <li> podmiot prowadzący plac&oacute;wkę &ndash; nazwa,</li> <li> czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? &bdquo;TAK&rdquo; &ndash; jeśli jest OPP,</li> <li> formę pomocy,</li> <li> rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),</li> <li> dodatkowe uwagi.</li> </ul> <p> <strong>Miejsce prowadzenia rejestru:</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wydział Polityki Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. +48 857439232<br /> <br /> <strong>Spos&oacute;b udostępniania danych zawartych w rejestrze:</strong><br /> <br /> Rejestr jest jawny.<br /> <br /> Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne &gt; Dzienniki Urzędowe Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego).<br /> <br /> Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku &ndash; Urząd &gt; Prowadzone rejestry &gt; Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia.<br /> <br /> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia &ndash; stan na 30.04.2017 r. &ndash; plik do pobrania poniżej.</strong></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia w wojew&oacute;dztwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.</strong><br /> <br /> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,</li> <li> rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standard&oacute;w noclegowni, schronisk dla os&oacute;b bezdomnych i ogrzewalni.</li> </ul> <p> <strong>Rejestr zawiera następujące informacje:</strong></p> <ul> <li> objaśnienia,</li> <li> liczbę porządkową,</li> <li> nazwę plac&oacute;wki,</li> <li> kategorię plac&oacute;wki,</li> <li> do kogo jest kierowana usługa,</li> <li> gminę,</li> <li> miejscowość,</li> <li> ulicę,</li> <li> kontakt telefon/email/stronę internetową,</li> <li> liczbę miejsc,</li> <li> liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. &bdquo;dostawek&rdquo; w okresie zimowym,</li> <li> podmiot prowadzący plac&oacute;wkę &ndash; nazwa,</li> <li> czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? &bdquo;TAK&rdquo; &ndash; jeśli jest OPP,</li> <li> formę pomocy,</li> <li> rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),</li> <li> dodatkowe uwagi.</li> </ul> <p> <strong>Miejsce prowadzenia rejestru:</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wydział Polityki Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. +48 857439232<br /> <br /> <strong>Spos&oacute;b udostępniania danych zawartych w rejestrze:</strong><br /> <br /> Rejestr jest jawny.<br /> <br /> Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne &gt; Dzienniki Urzędowe Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego).<br /> <br /> Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku &ndash; Urząd &gt; Prowadzone rejestry &gt; Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia.<br /> <br /> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia &ndash; stan na 30.04.2017 r. &ndash; plik do pobrania poniżej.</strong></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.

Podstawa prawna:

 • art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r., poz. 953).

Rejestr zawiera następujące informacje:

 • objaśnienia,
 • liczbę porządkową,
 • nazwę placówki,
 • kategorię placówki,
 • do kogo jest kierowana usługa,
 • gminę,
 • miejscowość,
 • ulicę,
 • kontakt telefon/email/stronę internetową,
 • liczbę miejsc,
 • liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. „dostawek” w okresie zimowym,
 • podmiot prowadzący placówkę – nazwa,
 • czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? „TAK” – jeśli jest OPP,
 • formę pomocy,
 • rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),
 • dodatkowe uwagi.

Miejsce prowadzenia rejestru:
     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
     Wydział Polityki Społecznej
     Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
     ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
     tel. +48 857439232

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne > Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego).

Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Urząd > Prowadzone rejestry > Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia – stan na 30.04.2017 r. – plik do pobrania poniżej.

 

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.

Podstawa prawna:

 • art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Rejestr zawiera następujące informacje:

 • objaśnienia,
 • liczbę porządkową,
 • nazwę placówki,
 • kategorię placówki,
 • do kogo jest kierowana usługa,
 • gminę,
 • miejscowość,
 • ulicę,
 • kontakt telefon/email/stronę internetową,
 • liczbę miejsc,
 • liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. „dostawek” w okresie zimowym,
 • podmiot prowadzący placówkę – nazwa,
 • czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? „TAK” – jeśli jest OPP,
 • formę pomocy,
 • rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),
 • dodatkowe uwagi.

Miejsce prowadzenia rejestru:
     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
     Wydział Polityki Społecznej
     Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
     ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
     tel. +48 857439232

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne > Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego).

Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Urząd > Prowadzone rejestry > Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia – stan na 30.04.2017 r. – plik do pobrania poniżej.

 

2017-11-23 09:52:58  olamortel olamortel

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia w wojew&oacute;dztwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.</strong><br /> <br /> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,</li> <li> rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standard&oacute;w noclegowni, schronisk dla os&oacute;b bezdomnych i ogrzewalni.</li> </ul> <p> <strong>Rejestr zawiera następujące informacje:</strong></p> <ul> <li> objaśnienia,</li> <li> liczbę porządkową,</li> <li> nazwę plac&oacute;wki,</li> <li> kategorię plac&oacute;wki,</li> <li> do kogo jest kierowana usługa,</li> <li> gminę,</li> <li> miejscowość,</li> <li> ulicę,</li> <li> kontakt telefon/email/stronę internetową,</li> <li> liczbę miejsc,</li> <li> liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. &bdquo;dostawek&rdquo; w okresie zimowym,</li> <li> podmiot prowadzący plac&oacute;wkę &ndash; nazwa,</li> <li> czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? &bdquo;TAK&rdquo; &ndash; jeśli jest OPP,</li> <li> formę pomocy,</li> <li> rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),</li> <li> dodatkowe uwagi.</li> </ul> <p> <strong>Miejsce prowadzenia rejestru:</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wydział Polityki Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. +48 857439232<br /> <br /> <strong>Spos&oacute;b udostępniania danych zawartych w rejestrze:</strong><br /> <br /> Rejestr jest jawny.<br /> <br /> Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne &gt; Dzienniki Urzędowe Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego).<br /> <br /> Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku &ndash; Urząd &gt; Prowadzone rejestry &gt; Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia.<br /> <br /> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia &ndash; stan na 30.04.2017 r. &ndash; plik do pobrania poniżej.</strong></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia w wojew&oacute;dztwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.</strong><br /> <br /> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,</li> <li> rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standard&oacute;w noclegowni, schronisk dla os&oacute;b bezdomnych i ogrzewalni.</li> </ul> <p> <strong>Rejestr zawiera następujące informacje:</strong></p> <ul> <li> objaśnienia,</li> <li> liczbę porządkową,</li> <li> nazwę plac&oacute;wki,</li> <li> kategorię plac&oacute;wki,</li> <li> do kogo jest kierowana usługa,</li> <li> gminę,</li> <li> miejscowość,</li> <li> ulicę,</li> <li> kontakt telefon/email/stronę internetową,</li> <li> liczbę miejsc,</li> <li> liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. &bdquo;dostawek&rdquo; w okresie zimowym,</li> <li> podmiot prowadzący plac&oacute;wkę &ndash; nazwa,</li> <li> czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? &bdquo;TAK&rdquo; &ndash; jeśli jest OPP,</li> <li> formę pomocy,</li> <li> rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),</li> <li> dodatkowe uwagi.</li> </ul> <p> <strong>Miejsce prowadzenia rejestru:</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wydział Polityki Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. +48 857439232<br /> <br /> <strong>Spos&oacute;b udostępniania danych zawartych w rejestrze:</strong><br /> <br /> Rejestr jest jawny.<br /> <br /> Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne &gt; Dzienniki Urzędowe Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego).<br /> <br /> Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku &ndash; Urząd &gt; Prowadzone rejestry &gt; Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia.<br /> <br /> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia &ndash; stan na 17.11.2017 r. &ndash; plik do pobrania poniżej.</strong></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.

Podstawa prawna:

 • art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Rejestr zawiera następujące informacje:

 • objaśnienia,
 • liczbę porządkową,
 • nazwę placówki,
 • kategorię placówki,
 • do kogo jest kierowana usługa,
 • gminę,
 • miejscowość,
 • ulicę,
 • kontakt telefon/email/stronę internetową,
 • liczbę miejsc,
 • liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. „dostawek” w okresie zimowym,
 • podmiot prowadzący placówkę – nazwa,
 • czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? „TAK” – jeśli jest OPP,
 • formę pomocy,
 • rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),
 • dodatkowe uwagi.

Miejsce prowadzenia rejestru:
     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
     Wydział Polityki Społecznej
     Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
     ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
     tel. +48 857439232

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne > Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego).

Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Urząd > Prowadzone rejestry > Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia – stan na 30.04.2017 r. – plik do pobrania poniżej.

 

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.

Podstawa prawna:

 • art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Rejestr zawiera następujące informacje:

 • objaśnienia,
 • liczbę porządkową,
 • nazwę placówki,
 • kategorię placówki,
 • do kogo jest kierowana usługa,
 • gminę,
 • miejscowość,
 • ulicę,
 • kontakt telefon/email/stronę internetową,
 • liczbę miejsc,
 • liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. „dostawek” w okresie zimowym,
 • podmiot prowadzący placówkę – nazwa,
 • czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? „TAK” – jeśli jest OPP,
 • formę pomocy,
 • rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),
 • dodatkowe uwagi.

Miejsce prowadzenia rejestru:
     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
     Wydział Polityki Społecznej
     Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
     ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
     tel. +48 857439232

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne > Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego).

Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Urząd > Prowadzone rejestry > Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia – stan na 17.11.2017 r. – plik do pobrania poniżej.

 

2017-11-23 10:02:57  olamortel olamortel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-11-23 10:10:54  olamortel olamortel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-02-16 08:42:27  ulamalewska ulamalewska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia w wojew&oacute;dztwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.</strong><br /> <br /> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,</li> <li> rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standard&oacute;w noclegowni, schronisk dla os&oacute;b bezdomnych i ogrzewalni.</li> </ul> <p> <strong>Rejestr zawiera następujące informacje:</strong></p> <ul> <li> objaśnienia,</li> <li> liczbę porządkową,</li> <li> nazwę plac&oacute;wki,</li> <li> kategorię plac&oacute;wki,</li> <li> do kogo jest kierowana usługa,</li> <li> gminę,</li> <li> miejscowość,</li> <li> ulicę,</li> <li> kontakt telefon/email/stronę internetową,</li> <li> liczbę miejsc,</li> <li> liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. &bdquo;dostawek&rdquo; w okresie zimowym,</li> <li> podmiot prowadzący plac&oacute;wkę &ndash; nazwa,</li> <li> czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? &bdquo;TAK&rdquo; &ndash; jeśli jest OPP,</li> <li> formę pomocy,</li> <li> rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),</li> <li> dodatkowe uwagi.</li> </ul> <p> <strong>Miejsce prowadzenia rejestru:</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wydział Polityki Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. +48 857439232<br /> <br /> <strong>Spos&oacute;b udostępniania danych zawartych w rejestrze:</strong><br /> <br /> Rejestr jest jawny.<br /> <br /> Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne &gt; Dzienniki Urzędowe Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego).<br /> <br /> Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku &ndash; Urząd &gt; Prowadzone rejestry &gt; Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia.<br /> <br /> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia &ndash; stan na 17.11.2017 r. &ndash; plik do pobrania poniżej.</strong></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia w wojew&oacute;dztwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.</strong><br /> <br /> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,</li> <li> rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standard&oacute;w noclegowni, schronisk dla os&oacute;b bezdomnych i ogrzewalni.</li> </ul> <p> <strong>Rejestr zawiera następujące informacje:</strong></p> <ul> <li> objaśnienia,</li> <li> liczbę porządkową,</li> <li> nazwę plac&oacute;wki,</li> <li> kategorię plac&oacute;wki,</li> <li> do kogo jest kierowana usługa,</li> <li> gminę,</li> <li> miejscowość,</li> <li> ulicę,</li> <li> kontakt telefon/email/stronę internetową,</li> <li> liczbę miejsc,</li> <li> liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. &bdquo;dostawek&rdquo; w okresie zimowym,</li> <li> podmiot prowadzący plac&oacute;wkę &ndash; nazwa,</li> <li> czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? &bdquo;TAK&rdquo; &ndash; jeśli jest OPP,</li> <li> formę pomocy,</li> <li> rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),</li> <li> dodatkowe uwagi.</li> </ul> <p> <strong>Miejsce prowadzenia rejestru:</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wydział Polityki Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. +48 857439232<br /> <br /> <strong>Spos&oacute;b udostępniania danych zawartych w rejestrze:</strong><br /> <br /> Rejestr jest jawny.<br /> <br /> Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne &gt; Dzienniki Urzędowe Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego).<br /> <br /> Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku &ndash; Urząd &gt; Prowadzone rejestry &gt; Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia.<br /> <br /> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia &ndash; stan na 15.02.2018 r. &ndash; plik do pobrania poniżej.</strong></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.

Podstawa prawna:

 • art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Rejestr zawiera następujące informacje:

 • objaśnienia,
 • liczbę porządkową,
 • nazwę placówki,
 • kategorię placówki,
 • do kogo jest kierowana usługa,
 • gminę,
 • miejscowość,
 • ulicę,
 • kontakt telefon/email/stronę internetową,
 • liczbę miejsc,
 • liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. „dostawek” w okresie zimowym,
 • podmiot prowadzący placówkę – nazwa,
 • czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? „TAK” – jeśli jest OPP,
 • formę pomocy,
 • rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),
 • dodatkowe uwagi.

Miejsce prowadzenia rejestru:
     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
     Wydział Polityki Społecznej
     Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
     ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
     tel. +48 857439232

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne > Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego).

Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Urząd > Prowadzone rejestry > Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia – stan na 17.11.2017 r. – plik do pobrania poniżej.

 

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.

Podstawa prawna:

 • art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Rejestr zawiera następujące informacje:

 • objaśnienia,
 • liczbę porządkową,
 • nazwę placówki,
 • kategorię placówki,
 • do kogo jest kierowana usługa,
 • gminę,
 • miejscowość,
 • ulicę,
 • kontakt telefon/email/stronę internetową,
 • liczbę miejsc,
 • liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. „dostawek” w okresie zimowym,
 • podmiot prowadzący placówkę – nazwa,
 • czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? „TAK” – jeśli jest OPP,
 • formę pomocy,
 • rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),
 • dodatkowe uwagi.

Miejsce prowadzenia rejestru:
     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
     Wydział Polityki Społecznej
     Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
     ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
     tel. +48 857439232

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne > Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego).

Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Urząd > Prowadzone rejestry > Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia – stan na 15.02.2018 r. – plik do pobrania poniżej.

 

10  2018-02-16 09:01:27  ulamalewska ulamalewska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2018-02-16 10:09:57  ulamalewska ulamalewska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2018-02-16 10:58:06  ulamalewska ulamalewska

Zmieniono nazwę z 'Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia' na 'Rejestr placówek '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameRejestr placówek udzielających tymczasowego schronieniaRejestr placówek
13  2018-02-19 07:31:39  ulamalewska ulamalewska

Zmieniono nazwę z 'Rejestr placówek ' na 'Rejestr placówek tymczasowego schronienia'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameRejestr placówek Rejestr placówek tymczasowego schronienia
14  2018-09-03 11:15:04  Wiesław Kędzior

Zmieniono nazwę z 'Rejestr placówek tymczasowego schronienia' na 'Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach'

Pole short zmieniło wartość z 'Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r.' na 'Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia w wojew&oacute;dztwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.</strong><br /> <br /> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,</li> <li> rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standard&oacute;w noclegowni, schronisk dla os&oacute;b bezdomnych i ogrzewalni.</li> </ul> <p> <strong>Rejestr zawiera następujące informacje:</strong></p> <ul> <li> objaśnienia,</li> <li> liczbę porządkową,</li> <li> nazwę plac&oacute;wki,</li> <li> kategorię plac&oacute;wki,</li> <li> do kogo jest kierowana usługa,</li> <li> gminę,</li> <li> miejscowość,</li> <li> ulicę,</li> <li> kontakt telefon/email/stronę internetową,</li> <li> liczbę miejsc,</li> <li> liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. &bdquo;dostawek&rdquo; w okresie zimowym,</li> <li> podmiot prowadzący plac&oacute;wkę &ndash; nazwa,</li> <li> czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? &bdquo;TAK&rdquo; &ndash; jeśli jest OPP,</li> <li> formę pomocy,</li> <li> rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),</li> <li> dodatkowe uwagi.</li> </ul> <p> <strong>Miejsce prowadzenia rejestru:</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wydział Polityki Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. +48 857439232<br /> <br /> <strong>Spos&oacute;b udostępniania danych zawartych w rejestrze:</strong><br /> <br /> Rejestr jest jawny.<br /> <br /> Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne &gt; Dzienniki Urzędowe Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego).<br /> <br /> Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku &ndash; Urząd &gt; Prowadzone rejestry &gt; Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia.<br /> <br /> <strong>Rejestr plac&oacute;wek udzielających tymczasowego schronienia &ndash; stan na 15.02.2018 r. &ndash; plik do pobrania poniżej.</strong></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Podstawa prawna:</strong></p> <ul> <li> art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,</li> <li> rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standard&oacute;w noclegowni, schronisk dla os&oacute;b bezdomnych i ogrzewalni.</li> </ul> <p> <strong>Rejestr zawiera następujące informacje:</strong></p> <ul> <li> objaśnienia,</li> <li> liczbę porządkową,</li> <li> nazwę gminy zgłaszającej plac&oacute;wkę,</li> <li> dane kontaktowe gminy (adres, telefon, e-mail),</li> <li> formę, pod kt&oacute;rą jest prowadzona plac&oacute;wka,</li> <li> liczbę miejsc w plac&oacute;wce, kt&oacute;re zgłasza gmina,</li> <li> nazwę plac&oacute;wki,</li> <li> adres plac&oacute;wki,</li> <li> liczbę miejsc w plac&oacute;wce,</li> <li> dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego plac&oacute;wkę, jeżeli podmiotem prowadzącym plac&oacute;wkę nie jest gmina zgłaszająca: <ul> <li> nazwa i adres siedziby podmiotu prowadzącego plac&oacute;wkę,</li> <li> formę organizacyjno-prawną podmiotu prowadzącego plac&oacute;wkę,</li> </ul> </li> <li> w przypadku miejsc w plac&oacute;wce, kt&oacute;re gmina prowadzi dla innej gminy na podstawie zawartego porozumienia, dane identyfikujące gminę, z kt&oacute;rą zawarto porozumienie.</li> </ul> <p> <strong>Miejsce prowadzenia rejestru:</strong><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wydział Polityki Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. +48 857439665<br /> <br /> <strong>Spos&oacute;b udostępniania danych zawartych w rejestrze:</strong><br /> <br /> Rejestr jest jawny.<br /> <br /> Aktualizacja danych w rejestrze dokonywana jest na bieżąco na podstawie informacji zgłoszonych przez gminy.<br /> <br /> Dane z rejestru udostępnia się Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej w zakładce poświęconej tematyce pomocy osobom bezdomnym.<br /> <br /> <strong>Rejestr miejsc, w kt&oacute;rych gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla os&oacute;b bezdomnych, schroniskach dla os&oacute;b bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach</strong> &ndash; plik do pobrania poniżej.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameRejestr placówek tymczasowego schronieniaRejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach
shortRejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r.Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach
full

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim, stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 14.06.2017 r. pod poz. 2451.

Podstawa prawna:

 • art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Rejestr zawiera następujące informacje:

 • objaśnienia,
 • liczbę porządkową,
 • nazwę placówki,
 • kategorię placówki,
 • do kogo jest kierowana usługa,
 • gminę,
 • miejscowość,
 • ulicę,
 • kontakt telefon/email/stronę internetową,
 • liczbę miejsc,
 • liczbę możliwych dodatkowych miejsc tzw. „dostawek” w okresie zimowym,
 • podmiot prowadzący placówkę – nazwa,
 • czy podmiot prowadzący jest organizacją pożytku publicznego? „TAK” – jeśli jest OPP,
 • formę pomocy,
 • rodzaj dodatkowej pomocy (pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.),
 • dodatkowe uwagi.

Miejsce prowadzenia rejestru:
     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
     Wydział Polityki Społecznej
     Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
     ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
     tel. +48 857439232

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (strona internetowa PUW, zakładka Akty prawne > Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego).

Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Urząd > Prowadzone rejestry > Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia – stan na 15.02.2018 r. – plik do pobrania poniżej.

 

Podstawa prawna:

 • art. 22 pkt 4 w związku z art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Rejestr zawiera następujące informacje:

 • objaśnienia,
 • liczbę porządkową,
 • nazwę gminy zgłaszającej placówkę,
 • dane kontaktowe gminy (adres, telefon, e-mail),
 • formę, pod którą jest prowadzona placówka,
 • liczbę miejsc w placówce, które zgłasza gmina,
 • nazwę placówki,
 • adres placówki,
 • liczbę miejsc w placówce,
 • dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego placówkę, jeżeli podmiotem prowadzącym placówkę nie jest gmina zgłaszająca:
  • nazwa i adres siedziby podmiotu prowadzącego placówkę,
  • formę organizacyjno-prawną podmiotu prowadzącego placówkę,
 • w przypadku miejsc w placówce, które gmina prowadzi dla innej gminy na podstawie zawartego porozumienia, dane identyfikujące gminę, z którą zawarto porozumienie.

Miejsce prowadzenia rejestru:

     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
     Wydział Polityki Społecznej
     Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
     ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
     tel. +48 857439665

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.

Aktualizacja danych w rejestrze dokonywana jest na bieżąco na podstawie informacji zgłoszonych przez gminy.

Dane z rejestru udostępnia się Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej w zakładce poświęconej tematyce pomocy osobom bezdomnym.

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach – plik do pobrania poniżej.

 

15  2018-09-03 11:16:55  Wiesław Kędzior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
16  2018-09-13 08:15:14  Marcin Borsuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
17  2018-09-13 08:16:04  Marcin Borsuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2018-09-28 10:31:35  Marcin Borsuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
19  2018-09-28 10:39:23  Marcin Borsuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
20  2018-10-30 12:24:18  Wiesław Kędzior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się