Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-11-03 13:56:23  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> Rozporządzenia</li> <li> Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</li> <li> Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a></li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a></li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
  • Rozporządzenia
  • Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Zarządzenia Wojewody Podlaskiego
2016-11-10 08:05:05  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a></li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a></li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a></li> </ul> '

Podgląd
2016-11-14 16:06:02  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/lobbing/">Lobbing</a><br /> &nbsp;</li> </ul> '

Podgląd
2016-11-15 13:25:21  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/lobbing/">Lobbing</a><br /> &nbsp;</li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a><br /> <br /> &nbsp;</li> </ul> '

Podgląd
2016-11-17 05:56:06  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a><br /> <br /> &nbsp;</li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> Obwieszczenia<br /> <br /> &nbsp;</li> </ul> '

Podgląd
2016-11-18 08:29:25  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> Obwieszczenia<br /> <br /> &nbsp;</li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a><br /> <br /> <br /> &nbsp;</li> </ul> '

Podgląd
2016-11-18 15:23:03  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a><br /> <br /> <br /> &nbsp;</li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/nk-rozstrzygniecia-nadzorcze/">Rozstrzygnięcia nadzorcze</a><br /> <br /> <br /> &nbsp;</li> </ul> '

Podgląd
2016-11-21 13:29:02  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/nk-rozstrzygniecia-nadzorcze/">Rozstrzygnięcia nadzorcze</a><br /> <br /> <br /> &nbsp;</li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/nk-rozstrzygniecia-nadzorcze/rozstrzygniecia-nadzorcze.html">Rozstrzygnięcia nadzorcze</a><br /> <br /> <br /> &nbsp;</li> </ul> '

Podgląd
10  2016-11-21 14:41:28  Arkadiusz Wróblewski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2017-03-15 13:19:38  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/nk-rozstrzygniecia-nadzorcze/rozstrzygniecia-nadzorcze.html">Rozstrzygnięcia nadzorcze</a><br /> <br /> <br /> &nbsp;</li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/rozporzadzenia/">Rozporządzenia</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-wojewody-podlaskiego/">Zarządzenia Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-zastepcze-wojewody-podlaskiego/" title="Zarządzenia zastępcze Wojewody Podlaskiego">Zarządzenia zastępcze Wojewody Podlaskiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/zarzadzenia-dyrektora-generalnego-podlaskiego-urzedu-wojewodzkiego/">Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego</a><br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://puw.bip.gov.pl/nk-rozstrzygniecia-nadzorcze/rozstrzygniecia-nadzorcze.html">Rozstrzygnięcia nadzorcze</a><br /> <br /> <br /> &nbsp;</li> </ul> '

Podgląd
2016-09-30 14:38:19  Malwina Pawelska

Utworzono artykuł 65372 o nazwie 'Akty prawne'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste65372
user_idpuste78659
resource_idpuste757
namepusteAkty prawne
category_idpuste15850
language_idpuste1
shortpusteAkty prawne
fullpuste
  • Rozporządzenia
  • Zarządzenia Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Zarządzenia Wojewody Podlaskiego
publishfrompuste2016-09-30 00:00:00
_activepuste1
slugpusteakty-prawne

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się