Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-04-16 11:46:20  Arkadiusz Wróblewski

Utworzono artykuł 317804 o nazwie 'Polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r., znak: PS-V.9421.88.2020.MN'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste317804
user_idpuste64574
resource_idpuste757
namepustePolecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r., znak: PS-V.9421.88.2020.MN
category_idpuste52675
language_idpuste1
shortpustePolecam właściwym organom jednostek samorządu terytorialnego podjąć z dniem 11 kwietnia 2020 r. działania zapewniające natychmiastowe wsparcie Domów Pomocy Społecznej
fullpuste

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2


POLECAM


właściwym organom jednostek samorządu terytorialnego podjąć z dniem 11 kwietnia 2020 r. działania zapewniające natychmiastowe wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w których w ramach pracy zespołu opiekuńczo-terapeutycznego występują problemy kadrowe ze sprawowaniem opieki nad mieszkańcami, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, w tym m.in. z placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora, oraz środowiskowych domów samopomocy.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Pełna treść polecenia Wojewody Podlaskiego znajduje się w załączniku do informacji.

publishfrompuste2020-04-16 00:00:00
_activepuste1
slugpustepolecenie-wojewody-podlaskiego-z-dnia-10-kwietnia-2020-r-znak-ps-v-9421-88-2020-mn
2020-04-16 11:46:20  Arkadiusz Wróblewski

Pole slug zmieniło wartość z 'polecenie-wojewody-podlaskiego-z-dnia-10-kwietnia-2020-r-znak-ps-v-9421-88-2020-mn' na '317804_polecenie-wojewody-podlaskiego-z-dnia-10-kwietnia-2020-r-znak-ps-v-9421-88-2020-mn'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugpolecenie-wojewody-podlaskiego-z-dnia-10-kwietnia-2020-r-znak-ps-v-9421-88-2020-mn317804_polecenie-wojewody-podlaskiego-z-dnia-10-kwietnia-2020-r-znak-ps-v-9421-88-2020-mn
2020-04-16 11:46:21  Arkadiusz Wróblewski

Załączono plik 748916

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2887982
user_idpuste64574
fobject_idpuste748916
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste317804
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się