Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-12-06 15:05:05  Elżbieta Józefowicz

Utworzono artykuł 280132 o nazwie 'Lista zmieniona nr 3 zadań do dofinansowania w ramach Funduszu '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste280132
user_idpuste2502375
resource_idpuste757
namepusteLista zmieniona nr 3 zadań do dofinansowania w ramach Funduszu
category_idpuste44297
language_idpuste1
shortpusteNabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - MARZEC/KWIECIEŃ 2019 r.
fullpuste

Pełna treść dokumentów znajduje się w plikach załącznika do informacji.

publishfrompuste2019-12-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustelista-zmieniona-nr-3-zadan-do-dofinansowania-w-ramach-funduszu
2019-12-06 15:05:05  Elżbieta Józefowicz

Pole slug zmieniło wartość z 'lista-zmieniona-nr-3-zadan-do-dofinansowania-w-ramach-funduszu' na '280132_lista-zmieniona-nr-3-zadan-do-dofinansowania-w-ramach-funduszu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluglista-zmieniona-nr-3-zadan-do-dofinansowania-w-ramach-funduszu280132_lista-zmieniona-nr-3-zadan-do-dofinansowania-w-ramach-funduszu
2019-12-06 15:25:55  Elżbieta Józefowicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-12-06 15:25:56  Elżbieta Józefowicz

Załączono plik 677278

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2620367
user_idpuste2502375
fobject_idpuste677278
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste280132
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-12-06 15:25:56  Elżbieta Józefowicz

Załączono plik 677308

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2620368
user_idpuste2502375
fobject_idpuste677308
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste280132
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-12-06 15:25:56  Elżbieta Józefowicz

Załączono plik 677312

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2620369
user_idpuste2502375
fobject_idpuste677312
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste280132
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-12-06 15:25:56  Elżbieta Józefowicz

Załączono plik 677313

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2620370
user_idpuste2502375
fobject_idpuste677313
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste280132
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się