Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-10 13:50:24  Joanna Pietrzak

Utworzono artykuł 263157 o nazwie 'Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego monitora promieniowania gamma i neutronowego na kolejowym przejściu granicznym Czeremcha-Wysokolitowsk'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste263157
user_idpuste2500833
resource_idpuste757
namepusteZaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego monitora promieniowania gamma i neutronowego na kolejowym przejściu granicznym Czeremcha-Wysokolitowsk
category_idpuste32681
language_idpuste1
shortpusteZaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego monitora promieniowania gamma i neutronowego na kolejowym przejściu granicznym Czeremcha-Wysokolitowsk
fullpuste

Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie stacjonarnego monitora promieniowania gamma i neutronowego na kolejowym przejściu granicznym Czeremcha-Wysokolitowsk.

 

 

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach do pobrania poniżej:

publishfrompuste2019-10-10 00:00:00
_activepuste1
slugpustezaprojektowanie-dostawa-montaz-i-uruchomienie-stacjonarnego-monitora-promieniowania-gamma-i-neutronowego-na-kolejowym-przejsciu-granicznym-czeremcha-wysokolitowsk
2019-10-15 13:06:23  Joanna Pietrzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-22 07:23:59  Joanna Pietrzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-22 07:23:59  Joanna Pietrzak

Załączono plik 640959

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2488004
user_idpuste2500833
fobject_idpuste640959
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-22 07:23:59  Joanna Pietrzak

Załączono plik 640962

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2488005
user_idpuste2500833
fobject_idpuste640962
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-22 07:23:59  Joanna Pietrzak

Załączono plik 640964

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2488006
user_idpuste2500833
fobject_idpuste640964
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-22 07:23:59  Joanna Pietrzak

Załączono plik 643046

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2488007
user_idpuste2500833
fobject_idpuste643046
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-22 07:23:59  Joanna Pietrzak

Załączono plik 646963

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2488008
user_idpuste2500833
fobject_idpuste646963
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263157
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się