Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-10 13:50:10  Grażyna Wyszyńska-Sosnowska

Utworzono artykuł 263156 o nazwie 'Usługa konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemów gaszenia w serwerowni WCPAR'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste263156
user_idpuste1705896
resource_idpuste757
namepusteUsługa konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemów gaszenia w serwerowni WCPAR
category_idpuste16950
language_idpuste1
shortpustePodlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp
fullpuste

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:
Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemów gaszenia zamontowanych w serwerowni Wojewódzkiego Centrum Przetwarzania Administracji Rządowej (WCPAR) w  Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku przy ul.  Mickiewicza 3.Wymagany termin realizacji zamówienia:  od 18 listopada 2019 r. do 17 listopada 2022 r.

Ofertę należy złożyć do dnia dnia 23 października 2019  do godziny 11:00.

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach poniżej.

publishfrompuste2019-10-10 00:00:00
_activepuste1
slugpusteusluga-konserwacji-i-utrzymania-w-stanie-stalej-sprawnosci-eksploatacyjnej-urzadzen-systemow-gaszenia-w-serwerowni-wcpar
2019-10-10 13:50:42  Grażyna Wyszyńska-Sosnowska

Pole category_id zmieniło wartość z '16950' na '32682'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1695032682
2019-10-29 09:29:56  Grażyna Wyszyńska-Sosnowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-29 09:31:13  Grażyna Wyszyńska-Sosnowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-29 09:31:13  Grażyna Wyszyńska-Sosnowska

Załączono plik 640953

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2503408
user_idpuste1705896
fobject_idpuste640953
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263156
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-29 09:31:13  Grażyna Wyszyńska-Sosnowska

Załączono plik 640954

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2503409
user_idpuste1705896
fobject_idpuste640954
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263156
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-29 09:31:13  Grażyna Wyszyńska-Sosnowska

Załączono plik 640963

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2503410
user_idpuste1705896
fobject_idpuste640963
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263156
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-29 09:31:13  Grażyna Wyszyńska-Sosnowska

Załączono plik 651411

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2503411
user_idpuste1705896
fobject_idpuste651411
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263156
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się