Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-10 12:55:21  Agnieszka Zambrzycka

Utworzono artykuł 263109 o nazwie 'Dostawa i montaż mebli na potrzeby przejść granicznych '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste263109
user_idpuste1732622
resource_idpuste757
namepusteDostawa i montaż mebli na potrzeby przejść granicznych
category_idpuste32682
language_idpuste1
shortpusteWojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
fullpuste

Dostawa i montaż mebli na potrzeby przejść granicznych

Wojewoda Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dostawa i montaż mebli na potrzeby przejść granicznych

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 20 grudnia 2019 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 18 października 2019 r. do godziny 15:00.


Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach załączników do informacji.

publishfrompuste2019-10-10 00:00:00
_activepuste1
slugpustedostawa-i-montaz-mebli-na-potrzeby-przejsc-granicznych
2019-10-21 13:09:45  Agnieszka Zambrzycka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-21 13:09:45  Agnieszka Zambrzycka

Załączono plik 640893

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2485968
user_idpuste1732622
fobject_idpuste640893
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263109
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-21 13:09:45  Agnieszka Zambrzycka

Załączono plik 640894

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2485969
user_idpuste1732622
fobject_idpuste640894
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263109
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-21 13:09:45  Agnieszka Zambrzycka

Załączono plik 640895

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2485970
user_idpuste1732622
fobject_idpuste640895
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263109
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-21 13:09:45  Agnieszka Zambrzycka

Załączono plik 640896

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2485971
user_idpuste1732622
fobject_idpuste640896
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263109
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-21 13:09:45  Agnieszka Zambrzycka

Załączono plik 646581

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2485972
user_idpuste1732622
fobject_idpuste646581
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263109
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się