Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-09 08:59:57  Jakub Boruc

Utworzono artykuł 262518 o nazwie 'Kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych - UG Wyszki'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste262518
user_idpuste1712747
resource_idpuste757
namepusteKontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych - UG Wyszki
category_idpuste32650
language_idpuste1
shortpusteKontrola dot. realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych wykonywanych na podstawie ustawy z 06.08.2010 r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24.09.2010 r.o ewidencji ludności
fullpuste

Kontrola dotyczyła realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.) w zakresie dot. wykonywania obowiązku meldunkowego.

Wystąpienie pokontrolne znajduje się w pliku do pobrania poniżej.

publishfrompuste2019-10-09 00:00:00
_activepuste1
slugpustekontrola-z-zakresu-ewidencji-ludnosci-i-dowodow-osobistych-ug-wyszki
2019-10-09 08:59:57  Jakub Boruc

Załączono plik 639697

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2453340
user_idpuste1712747
fobject_idpuste639697
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste262518
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się