Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-08 11:58:01  Marek Bałakier

Utworzono artykuł 262264 o nazwie 'Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 4 października 2019 r. '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste262264
user_idpuste1741396
resource_idpuste757
namepusteObwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 4 października 2019 r.
category_idpuste23149
language_idpuste1
shortpusteObwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 4 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
fullpuste

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem, złożonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowanej przez pełnomocników Panią Katarzynę Głodek i Pana Pawła Senkulskiego, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa mostu kolejowego w km 107,884 linii kolejowej nr 31 wraz z przebudową linii kolejowej nr 31 na odcinku od km 107,826 do km 107,938” w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku granica województwa – Czeremcha – Hajnówka”…


Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.

publishfrompuste2019-10-08 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobwieszczenie-wojewody-podlaskiego-z-dnia-4-pazdziernika-2019-r
2019-10-08 11:58:01  Marek Bałakier

Załączono plik 639120

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2451368
user_idpuste1741396
fobject_idpuste639120
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste262264
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się