Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-08 08:24:42  Ewa Szymczyk-Krasowska

Utworzono artykuł 262135 o nazwie 'Zarządzenie Nr 143/19 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 października 2019 r. '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste262135
user_idpuste2501095
resource_idpuste757
namepusteZarządzenie Nr 143/19 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 października 2019 r.
category_idpuste32677
language_idpuste1
shortpusteZarządzenie Nr 143/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 października 2019 r. w sprawie komisji przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej komisji
fullpuste

Zarządzenie Nr 143/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 października 2019 r. w sprawie komisji przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej komisji. 

Pełna treść zarządzenia znajduje się poniżej w pliku załącznika do informacji.

publishfrompuste2019-10-08 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzadzenie-nr-143-19-wojewody-podlaskiego-z-dnia-04-pazdziernika-2019-r
2019-10-08 08:24:42  Ewa Szymczyk-Krasowska

Załączono plik 638850

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2450469
user_idpuste2501095
fobject_idpuste638850
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste262135
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się