Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-07 15:11:04  PIOTR SUCHOCKI

Pole full zmieniło wartość z '<p> Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego &bdquo;Senior+&rdquo; na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia plac&oacute;wek typu &bdquo;Senior +&rdquo;, w tym Dziennych Dom&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; i Klub&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek utworzonych w ramach Programu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje o konkursach w ramach edycji 2019, znajdują się na poniższych stronach Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego:</p> <p> <a href="https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/senior_plus_2019.htm" target="_blank">Realizacja Programu w 2019 roku</a></p> <p> <a href="https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/Realizacja+Programu+w+2019+roku+%E2%80%93+dodatkowy.htm" target="_blank">Realizacja Programu w 2018 roku - dodatkowy nab&oacute;r ofert</a></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego &bdquo;Senior+&rdquo; na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia plac&oacute;wek typu &bdquo;Senior +&rdquo;, w tym Dziennych Dom&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; i Klub&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek utworzonych w ramach Programu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje o konkursach w ramach edycji 2019, znajdują się na poniższych stronach Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/senior_plus_2019.htm" target="_blank">Realizacja Programu w 2019 roku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/Realizacja+Programu+w+2019+roku+%E2%80%93+dodatkowy.htm" target="_blank">Realizacja Programu w 2018 roku - dodatkowy nab&oacute;r ofert</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

 

Szczegółowe informacje o konkursach w ramach edycji 2019, znajdują się na poniższych stronach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Realizacja Programu w 2019 roku

Realizacja Programu w 2018 roku - dodatkowy nabór ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

 

Szczegółowe informacje o konkursach w ramach edycji 2019, znajdują się na poniższych stronach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 

Realizacja Programu w 2019 roku

 

Realizacja Programu w 2018 roku - dodatkowy nabór ofert

2019-10-07 15:13:05  PIOTR SUCHOCKI

Pole short zmieniło wartość z 'Informacja na temat naboru wniosków w ramach edycji programu na w 2019 r.' na 'Informacja na temat naboru wniosków w ramach edycji programu na 2019 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortInformacja na temat naboru wniosków w ramach edycji programu na w 2019 r.Informacja na temat naboru wniosków w ramach edycji programu na 2019 r.
2019-10-07 15:14:17  PIOTR SUCHOCKI

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego &bdquo;Senior+&rdquo; na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia plac&oacute;wek typu &bdquo;Senior +&rdquo;, w tym Dziennych Dom&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; i Klub&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek utworzonych w ramach Programu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje o konkursach w ramach edycji 2019, znajdują się na poniższych stronach Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/senior_plus_2019.htm" target="_blank">Realizacja Programu w 2019 roku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/Realizacja+Programu+w+2019+roku+%E2%80%93+dodatkowy.htm" target="_blank">Realizacja Programu w 2018 roku - dodatkowy nab&oacute;r ofert</a></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego &bdquo;Senior+&rdquo; na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia plac&oacute;wek typu &bdquo;Senior +&rdquo;, w tym Dziennych Dom&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; i Klub&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek utworzonych w ramach Programu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje o konkursach w ramach edycji 2019, znajdują się na poniższych stronach Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/senior_plus_2019.htm" target="_blank">Realizacja Programu w 2019 roku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/Realizacja+Programu+w+2019+roku+%E2%80%93+dodatkowy.htm" target="_blank">Realizacja Programu w 2018 roku - dodatkowy nab&oacute;r ofert</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

 

Szczegółowe informacje o konkursach w ramach edycji 2019, znajdują się na poniższych stronach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 

Realizacja Programu w 2019 roku

 

Realizacja Programu w 2018 roku - dodatkowy nabór ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

 

Szczegółowe informacje o konkursach w ramach edycji 2019, znajdują się na poniższych stronach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 

Realizacja Programu w 2019 roku

 

Realizacja Programu w 2018 roku - dodatkowy nabór ofert

2019-11-08 09:33:01  PIOTR SUCHOCKI

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego &bdquo;Senior+&rdquo; na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia plac&oacute;wek typu &bdquo;Senior +&rdquo;, w tym Dziennych Dom&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; i Klub&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek utworzonych w ramach Programu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje o konkursach w ramach edycji 2019, znajdują się na poniższych stronach Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/senior_plus_2019.htm" target="_blank">Realizacja Programu w 2019 roku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/Realizacja+Programu+w+2019+roku+%E2%80%93+dodatkowy.htm" target="_blank">Realizacja Programu w 2018 roku - dodatkowy nab&oacute;r ofert</a></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego &bdquo;Senior+&rdquo; na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia plac&oacute;wek typu &bdquo;Senior +&rdquo;, w tym Dziennych Dom&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; i Klub&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek utworzonych w ramach Programu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje o konkursach w ramach edycji 2019, znajdują się na poniższych stronach Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/senior_plus_2019.htm" target="_blank">Realizacja Programu w 2019 roku</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/Realizacja+Programu+w+2019+roku+%E2%80%93+dodatkowy.htm" target="_blank">Realizacja Programu w 2019 roku - dodatkowy nab&oacute;r ofert</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

 

Szczegółowe informacje o konkursach w ramach edycji 2019, znajdują się na poniższych stronach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 

Realizacja Programu w 2019 roku

 

Realizacja Programu w 2018 roku - dodatkowy nabór ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

 

Szczegółowe informacje o konkursach w ramach edycji 2019, znajdują się na poniższych stronach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 

Realizacja Programu w 2019 roku

 

Realizacja Programu w 2019 roku - dodatkowy nabór ofert

2019-10-07 15:10:34  PIOTR SUCHOCKI

Utworzono artykuł 262076 o nazwie 'Realizacja Programu Senior plus w 2019 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste262076
user_idpuste2500724
resource_idpuste757
namepusteRealizacja Programu Senior plus w 2019 r.
category_idpuste17049
language_idpuste1
shortpusteInformacja na temat naboru wniosków w ramach edycji programu na w 2019 r.
fullpuste

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

 

Szczegółowe informacje o konkursach w ramach edycji 2019, znajdują się na poniższych stronach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Realizacja Programu w 2019 roku

Realizacja Programu w 2018 roku - dodatkowy nabór ofert

publishfrompuste2019-10-07 00:00:00
_activepuste1
slugpusterealizacja-programu-senior-plus-w-2019-r

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się