Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-20 10:25:59  Joanna Łupińska

Utworzono artykuł 257691 o nazwie 'Fundusz Dróg Samorządowych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste257691
user_idpuste1788096
resource_idpuste757
namepusteFundusz Dróg Samorządowych
category_idpuste35059
language_idpuste1
shortpusteFundusz Dróg Samorządowych
fullpuste

•    Informacje dotyczące naboru wniosków w ramach Funduszu

•    Zawieranie umów o dofinansowanie oraz rozliczanie i kontrola zadań realizowanych w ramach Funduszu

publishfrompuste2019-09-20 00:00:00
_activepuste1
slugpustefundusz-drog-samorzadowych
2019-09-20 10:26:00  Joanna Łupińska

Pole slug zmieniło wartość z 'fundusz-drog-samorzadowych' na '257691_fundusz-drog-samorzadowych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugfundusz-drog-samorzadowych257691_fundusz-drog-samorzadowych
2019-09-20 10:26:26  Joanna Łupińska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="https://puw.bip.gov.pl/informacje-dotyczace-naboru-wnioskow-w-ramach-funduszu/" name="Informacje dotyczące naboru wniosków w ramach Funduszu">&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Informacje dotyczące naboru wniosk&oacute;w w ramach Funduszu</a><br /> <br /> <a href="https://puw.bip.gov.pl/zawieranie-umow-o-dofinansowanie-oraz-rozliczanie-i-kontrola-zadan-realizowanych-w-ramach-programu/" name="Zawieranie umów o dofinansowanie oraz rozliczanie i kontrola zadań realizowanych w ramach Funduszu">&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zawieranie um&oacute;w o dofinansowanie oraz rozliczanie i kontrola zadań realizowanych w ramach Funduszu</a></p> ' na '<p> <a href="https://puw.bip.gov.pl/informacje-dotyczace-naboru-wnioskow-w-ramach-funduszu/" name="Informacje dotyczące naboru wniosków w ramach Funduszu">Informacje dotyczące naboru wniosk&oacute;w w ramach Funduszu</a><br /> <br /> <a href="https://puw.bip.gov.pl/zawieranie-umow-o-dofinansowanie-oraz-rozliczanie-i-kontrola-zadan-realizowanych-w-ramach-programu/" name="Zawieranie umów o dofinansowanie oraz rozliczanie i kontrola zadań realizowanych w ramach Funduszu">Zawieranie um&oacute;w o dofinansowanie oraz rozliczanie i kontrola zadań realizowanych w ramach Funduszu</a></p> '

Podgląd
2019-09-20 10:59:22  Joanna Łupińska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="https://puw.bip.gov.pl/informacje-dotyczace-naboru-wnioskow-w-ramach-funduszu/" name="Informacje dotyczące naboru wniosków w ramach Funduszu">Informacje dotyczące naboru wniosk&oacute;w w ramach Funduszu</a><br /> <br /> <a href="https://puw.bip.gov.pl/zawieranie-umow-o-dofinansowanie-oraz-rozliczanie-i-kontrola-zadan-realizowanych-w-ramach-programu/" name="Zawieranie umów o dofinansowanie oraz rozliczanie i kontrola zadań realizowanych w ramach Funduszu">Zawieranie um&oacute;w o dofinansowanie oraz rozliczanie i kontrola zadań realizowanych w ramach Funduszu</a></p> ' na '<ul> <li> <a href="https://puw.bip.gov.pl/informacje-dotyczace-naboru-wnioskow-w-ramach-funduszu/" name="Informacje dotyczące naboru wniosków w ramach Funduszu">Informacje dotyczące naboru wniosk&oacute;w w ramach Funduszu</a></li> </ul> <ul> <li> <a href="https://puw.bip.gov.pl/zawieranie-umow-o-dofinansowanie-oraz-rozliczanie-i-kontrola-zadan-realizowanych-w-ramach-programu/" name="Zawieranie umów o dofinansowanie oraz rozliczanie i kontrola zadań realizowanych w ramach Funduszu">Zawieranie um&oacute;w o dofinansowanie oraz rozliczanie i kontrola zadań realizowanych w ramach Funduszu</a></li> </ul> '

Podgląd
2019-09-20 11:13:59  Joanna Łupińska

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <a href="https://puw.bip.gov.pl/informacje-dotyczace-naboru-wnioskow-w-ramach-funduszu/" name="Informacje dotyczące naboru wniosków w ramach Funduszu">Informacje dotyczące naboru wniosk&oacute;w w ramach Funduszu</a></li> </ul> <ul> <li> <a href="https://puw.bip.gov.pl/zawieranie-umow-o-dofinansowanie-oraz-rozliczanie-i-kontrola-zadan-realizowanych-w-ramach-programu/" name="Zawieranie umów o dofinansowanie oraz rozliczanie i kontrola zadań realizowanych w ramach Funduszu">Zawieranie um&oacute;w o dofinansowanie oraz rozliczanie i kontrola zadań realizowanych w ramach Funduszu</a></li> </ul> ' na '<ul> <li> <a href="https://puw.bip.gov.pl/informacje-dotyczace-naboru-wnioskow-w-ramach-funduszu/" name="Informacje dotyczące naboru wniosków w ramach Funduszu">Informacje dotyczące naboru wniosk&oacute;w w ramach Funduszu</a></li> </ul> <ul> <li> <a href="https://puw.bip.gov.pl/zawieranie-umow-o-dofinansowanie-oraz-rozliczanie-i-kontrola-zadan-realizowanych-w-ramach-funduszu/" name="Zawieranie umów o dofinansowanie oraz rozliczanie i kontrola zadań realizowanych w ramach Funduszu"><span>Zawieranie um&oacute;w o dofinansowanie oraz rozliczanie i kontrola zadań realizowanych w ramach Funduszu</span></a></li> </ul> '

Podgląd

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się