Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-30 14:26:44  Wiesław Kędzior

Pole category_id zmieniło wartość z '16950' na '40897'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1695040897
2019-06-05 11:53:24  Wiesław Kędzior

Pole full zmieniło wartość z '<p> Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz os&oacute;b ze znacznym stopniem niepełnosprawności, kt&oacute;rych członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, kr&oacute;tkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego wsp&oacute;łudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.<br /> <br /> W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% koszt&oacute;w realizacji usług opieki wytchnieniowej.<br /> <br /> <a href="https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019.html">Ogłoszenie o naborze wniosk&oacute;w w ramach Programu &quot;Opieka wytchnieniowa&quot; &ndash; edycja 2019</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz os&oacute;b ze znacznym stopniem niepełnosprawności, kt&oacute;rych członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, kr&oacute;tkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego wsp&oacute;łudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.<br /> <br /> W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% koszt&oacute;w realizacji usług opieki wytchnieniowej.<br /> <br /> <a href="https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019.html">Ogłoszenie o naborze wniosk&oacute;w w ramach Programu &quot;Opieka wytchnieniowa&quot; &ndash; edycja 2019</a></p> <p> <a href="https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/informacja-o-rozstrzygnieciu-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019.html">Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosk&oacute;w w ramach Programu &bdquo;Opieka wytchnieniowa&rdquo; &ndash; edycja 2019</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019

 

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019

Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

2019-06-05 11:54:01  Wiesław Kędzior

Pole full zmieniło wartość z '<p> Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz os&oacute;b ze znacznym stopniem niepełnosprawności, kt&oacute;rych członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, kr&oacute;tkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego wsp&oacute;łudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.<br /> <br /> W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% koszt&oacute;w realizacji usług opieki wytchnieniowej.<br /> <br /> <a href="https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019.html">Ogłoszenie o naborze wniosk&oacute;w w ramach Programu &quot;Opieka wytchnieniowa&quot; &ndash; edycja 2019</a></p> <p> <a href="https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/informacja-o-rozstrzygnieciu-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019.html">Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosk&oacute;w w ramach Programu &bdquo;Opieka wytchnieniowa&rdquo; &ndash; edycja 2019</a></p> ' na '<p> Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz os&oacute;b ze znacznym stopniem niepełnosprawności, kt&oacute;rych członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, kr&oacute;tkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego wsp&oacute;łudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.<br /> <br /> W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% koszt&oacute;w realizacji usług opieki wytchnieniowej.<br /> <br /> <a href="https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019.html">Ogłoszenie o naborze wniosk&oacute;w w ramach Programu &quot;Opieka wytchnieniowa&quot; &ndash; edycja 2019</a></p> <p> <a href="https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/informacja-o-rozstrzygnieciu-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019.html"><br /> Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosk&oacute;w w ramach Programu &bdquo;Opieka wytchnieniowa&rdquo; &ndash; edycja 2019</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019

Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019


Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

2020-03-23 12:15:01  Wiesław Kędzior

Pole full zmieniło wartość z '<p> Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz os&oacute;b ze znacznym stopniem niepełnosprawności, kt&oacute;rych członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, kr&oacute;tkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego wsp&oacute;łudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.<br /> <br /> W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% koszt&oacute;w realizacji usług opieki wytchnieniowej.<br /> <br /> <a href="https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019.html">Ogłoszenie o naborze wniosk&oacute;w w ramach Programu &quot;Opieka wytchnieniowa&quot; &ndash; edycja 2019</a></p> <p> <a href="https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/informacja-o-rozstrzygnieciu-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019.html"><br /> Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosk&oacute;w w ramach Programu &bdquo;Opieka wytchnieniowa&rdquo; &ndash; edycja 2019</a></p> ' na '<p> Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiat&oacute;w w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zar&oacute;wno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członk&oacute;w rodzin lub opiekun&oacute;w sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami r&oacute;wnoważnymi.<br /> <br /> W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% koszt&oacute;w realizacji usług opieki wytchnieniowej.<br /> <br /> <br /> <a href="https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019.html">Ogłoszenie o naborze wniosk&oacute;w w ramach Programu &quot;Opieka wytchnieniowa&quot; &ndash; edycja 2019</a></p> <p> <a href="https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/informacja-o-rozstrzygnieciu-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019.html"><br /> Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosk&oacute;w w ramach Programu &bdquo;Opieka wytchnieniowa&rdquo; &ndash; edycja 2019</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019


Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019


Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

2019-05-30 14:26:00  Wiesław Kędzior

Utworzono artykuł 228465 o nazwie 'Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste228465
user_idpuste88719
resource_idpuste757
namepusteProgram „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
category_idpuste16950
language_idpuste1
shortpusteProgram „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
fullpuste

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019

 

publishfrompuste2019-05-30 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprogram-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się