Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-13 15:59:00  Marcin Breczko

Utworzono artykuł 203414 o nazwie 'Ogłoszenie o naborze wniosków'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste203414
user_idpuste105442
resource_idpuste757
namepusteOgłoszenie o naborze wniosków
category_idpuste35059
language_idpuste1
shortpustedot. naboru w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
fullpuste

Ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (zwanego dalej „Funduszem”)

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) oraz w związku z informacją Ministra Infrastruktury przekazaną pismem znak: DDP.5.4520.11.2019 dnia 21 lutego 2019 r. o wysokości dostępnych środków na rok 2019 przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w województwie podlaskim

- ogłaszam nabór wniosków do dofinansowania na rok 2019 w ramach Funduszu na terenie województwa podlaskiego.

[...]

Miejsce i termin składania wniosków o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Funduszu na rok 2019 będą przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30
- w terminie 30 dni od dnia udostepnienia niniejszego ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. do dnia 12 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu)


Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosków do dofinansowania można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku pod numerami telefonów: 85 /7 439 471 oraz 85 /7 439 211.


Pełna treść ogłoszenia znajduje sie w pliku załącznika do informacji.

publishfrompuste2019-03-13 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-naborze-wnioskow
2019-09-20 09:29:16  Joanna Łupińska

Załączono plik 521867

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2410960
user_idpuste1788096
fobject_idpuste521867
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste203414
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-20 09:29:16  Joanna Łupińska

Załączono plik 521869

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2410961
user_idpuste1788096
fobject_idpuste521869
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste203414
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-13 15:59:01  Marcin Breczko

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie-o-naborze-wnioskow' na '203414_ogloszenie-o-naborze-wnioskow'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie-o-naborze-wnioskow203414_ogloszenie-o-naborze-wnioskow
2019-03-20 12:17:11  Marcin Breczko

Pole full zmieniło wartość z '<p> Ogłoszenie naboru wniosk&oacute;w na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dr&oacute;g powiatowych i dr&oacute;g gminnych ze środk&oacute;w Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych (zwanego dalej &bdquo;Funduszem&rdquo;)<br /> <br /> Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) oraz w związku z informacją Ministra Infrastruktury przekazaną pismem znak: DDP.5.4520.11.2019 dnia 21 lutego 2019 r. o wysokości dostępnych środk&oacute;w na rok 2019 przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w wojew&oacute;dztwie podlaskim<br /> <br /> <strong>- ogłaszam nab&oacute;r wniosk&oacute;w do dofinansowania na rok 2019 w ramach Funduszu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego.</strong><br /> <br /> [...]</p> <p style="text-align: center;"> Miejsce i termin składania wniosk&oacute;w o dofinansowanie.<br /> <br /> <strong>Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środk&oacute;w Funduszu na rok 2019 będą przyjmowane w Kancelarii Og&oacute;lnej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30<br /> - w terminie 30 dni od dnia udostepnienia niniejszego ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego tj. do dnia 12 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu)</strong><br /> <br /> Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosk&oacute;w do dofinansowania można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku pod numerami telefon&oacute;w: 85 /7 439 471 oraz 85 /7 439 211.</p> <p> <br /> Pełna treść ogłoszenia znajduje sie w pliku załącznika do informacji.</p> ' na '<p> Ogłoszenie naboru wniosk&oacute;w na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dr&oacute;g powiatowych i dr&oacute;g gminnych ze środk&oacute;w Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych (zwanego dalej &bdquo;Funduszem&rdquo;)<br /> <br /> Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) oraz w związku z informacją Ministra Infrastruktury przekazaną pismem znak: DDP.5.4520.11.2019 dnia 21 lutego 2019 r. o wysokości dostępnych środk&oacute;w na rok 2019 przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w wojew&oacute;dztwie podlaskim<br /> <br /> <strong>- ogłaszam nab&oacute;r wniosk&oacute;w do dofinansowania na rok 2019 w ramach Funduszu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego.</strong><br /> <br /> [...]</p> <p style="text-align: center;"> Miejsce i termin składania wniosk&oacute;w o dofinansowanie.<br /> <br /> <strong>Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środk&oacute;w Funduszu na rok 2019 będą przyjmowane w Kancelarii Og&oacute;lnej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30<br /> - w terminie 30 dni od dnia udostepnienia niniejszego ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego tj. do dnia 12 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu)</strong><br /> <br /> Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosk&oacute;w do dofinansowania można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku pod numerami telefon&oacute;w: 85 /7 439 471 oraz 85 /7 439 211.</p> <p> <br /> Pełna treść ogłoszenia znajduje sie w pliku &quot;Ogłoszenie o naborze&quot; znajdującym się w załączniku do informacji.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (zwanego dalej „Funduszem”)

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) oraz w związku z informacją Ministra Infrastruktury przekazaną pismem znak: DDP.5.4520.11.2019 dnia 21 lutego 2019 r. o wysokości dostępnych środków na rok 2019 przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w województwie podlaskim

- ogłaszam nabór wniosków do dofinansowania na rok 2019 w ramach Funduszu na terenie województwa podlaskiego.

[...]

Miejsce i termin składania wniosków o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Funduszu na rok 2019 będą przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30
- w terminie 30 dni od dnia udostepnienia niniejszego ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. do dnia 12 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu)


Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosków do dofinansowania można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku pod numerami telefonów: 85 /7 439 471 oraz 85 /7 439 211.


Pełna treść ogłoszenia znajduje sie w pliku załącznika do informacji.

Ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (zwanego dalej „Funduszem”)

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) oraz w związku z informacją Ministra Infrastruktury przekazaną pismem znak: DDP.5.4520.11.2019 dnia 21 lutego 2019 r. o wysokości dostępnych środków na rok 2019 przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w województwie podlaskim

- ogłaszam nabór wniosków do dofinansowania na rok 2019 w ramach Funduszu na terenie województwa podlaskiego.

[...]

Miejsce i termin składania wniosków o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Funduszu na rok 2019 będą przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30
- w terminie 30 dni od dnia udostepnienia niniejszego ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. do dnia 12 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu)


Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosków do dofinansowania można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku pod numerami telefonów: 85 /7 439 471 oraz 85 /7 439 211.


Pełna treść ogłoszenia znajduje sie w pliku "Ogłoszenie o naborze" znajdującym się w załączniku do informacji.

2019-04-26 10:04:10  Joanna Łupińska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-26 10:16:08  Joanna Łupińska

Pole category_id zmieniło wartość z '35059' na '37196'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id3505937196
2019-04-26 10:26:48  Joanna Łupińska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-26 10:33:03  Joanna Łupińska

Pole category_id zmieniło wartość z '37196' na '35059'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id3719635059
2019-04-26 10:33:54  Joanna Łupińska

Pole category_id zmieniło wartość z '35059' na '37196'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id3505937196
2019-09-04 11:13:05  Joanna Łupińska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2019-09-20 09:29:16  Joanna Łupińska

Pole category_id zmieniło wartość z '37196' na '44296'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id3719644296

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się