Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-29 08:54:10  Rafał Kucharczyk

Utworzono artykuł 137193 o nazwie 'Opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawa artykułów promocyjnych Funduszu Azylu Migracji i Integracji'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste137193
user_idpuste1700719
resource_idpuste757
namepusteOpracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawa artykułów promocyjnych Funduszu Azylu Migracji i Integracji
category_idpuste16950
language_idpuste1
shortpusteOpracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawa artykułów promocyjnych Funduszu Azylu Migracji i Integracji
fullpuste

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawa artykułów promocyjnych Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 6 czerwca 2018 r. do godziny 10:00.

 

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w plikach poniżej.

publishfrompuste2018-05-29 00:00:00
_activepuste1
slugpusteopracowanie-graficzne-wykonanie-oraz-dostawa-artykulow-promocyjnych-funduszu-azylu-migracji-i-integracji
2018-05-29 08:54:41  Rafał Kucharczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '16950' na '24798'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1695024798
2018-05-29 13:25:51  Rafał Kucharczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-06-15 14:17:24  Rafał Kucharczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-06-15 14:17:24  Rafał Kucharczyk

Załączono plik 387393

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533351
user_idpuste1700719
fobject_idpuste387393
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste137193
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 14:17:24  Rafał Kucharczyk

Załączono plik 387394

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533352
user_idpuste1700719
fobject_idpuste387394
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste137193
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 14:17:24  Rafał Kucharczyk

Załączono plik 387395

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533353
user_idpuste1700719
fobject_idpuste387395
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste137193
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 14:17:24  Rafał Kucharczyk

Załączono plik 387396

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533354
user_idpuste1700719
fobject_idpuste387396
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste137193
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 14:17:24  Rafał Kucharczyk

Załączono plik 387397

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533355
user_idpuste1700719
fobject_idpuste387397
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste137193
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 14:17:24  Rafał Kucharczyk

Załączono plik 397537

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533356
user_idpuste1700719
fobject_idpuste397537
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste137193
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się