Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-03-22 13:21:07  Marcin Breczko

Utworzono artykuł 125070 o nazwie 'Ogłoszenie o naborze wniosków'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste125070
user_idpuste105442
resource_idpuste757
namepusteOgłoszenie o naborze wniosków
category_idpuste15980
language_idpuste1
shortpusteNabór wniosków w ramach Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
fullpuste

Stosownie do treści punktu 8.2.1 załącznika do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministrówz dnia 19 marca 2018 r. w sprawie u stanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Dro gowej ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programuna rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (dalej: Program).

Celem główn ym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwojui wzrostu konkurencyjności regionów poprzez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, re alizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy, lub remontów dróg powiatowychi gminnych.

Celami szczegółowymi Programu są:
1) rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,
2) powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub przebudowę dróg gminnych lub powiatowych oraz węzłów łączących te drogi
z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.

Szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie zadań w ramach Programu określono w załączniku do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Pełna treść obwieszczenia zanjduje się w pliku załącznika do informacji

publishfrompuste2018-03-22 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-naborze-wnioskow
2018-03-22 13:30:09  Marcin Breczko

Pole category_id zmieniło wartość z '15980' na '14508'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Stosownie do treści punktu 8.2.1 załącznika do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministr&oacute;wz dnia 19 marca 2018 r. w sprawie u stanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Dro gowej ogłaszam nab&oacute;r wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programuna rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (dalej: Program).<br /> <br /> Celem gł&oacute;wn ym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwojui wzrostu konkurencyjności region&oacute;w poprzez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiat&oacute;w) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, re alizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy, lub remont&oacute;w dr&oacute;g powiatowychi gminnych.<br /> <br /> Celami szczeg&oacute;łowymi Programu są:<br /> 1) rozw&oacute;j infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorc&oacute;w i społeczności lokalnych do ośrodk&oacute;w życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz teren&oacute;w inwestycyjnych,<br /> 2) powiązanie lokalnych ośrodk&oacute;w gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub przebudowę dr&oacute;g gminnych lub powiatowych oraz węzł&oacute;w łączących te drogi<br /> z drogami wyższego rzędu (wojew&oacute;dzkich i krajowych),<br /> 3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.<br /> <br /> Szczeg&oacute;łowe warunki ubiegania się o dofinansowanie zadań w ramach Programu określono w załączniku do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.</p> <p> Pełna treść obwieszczenia zanjduje się w pliku załącznika do informacji</p> ' na '<p> Stosownie do treści punktu 8.2.1 załącznika do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie u stanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Dro gowej ogłaszam nab&oacute;r wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programuna rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (dalej: Program).</p> <p> Celem gł&oacute;wnym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwojui wzrostu konkurencyjności region&oacute;w poprzez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiat&oacute;w) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, re alizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy, lub remont&oacute;w dr&oacute;g powiatowychi gminnych.<br /> <br /> Celami szczeg&oacute;łowymi Programu są:<br /> 1) rozw&oacute;j infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorc&oacute;w i społeczności lokalnych do ośrodk&oacute;w życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz teren&oacute;w inwestycyjnych,<br /> 2) powiązanie lokalnych ośrodk&oacute;w gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub przebudowę dr&oacute;g gminnych lub powiatowych oraz węzł&oacute;w łączących te drogi<br /> z drogami wyższego rzędu (wojew&oacute;dzkich i krajowych),<br /> 3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.<br /> <br /> Szczeg&oacute;łowe warunki ubiegania się o dofinansowanie zadań w ramach Programu określono w załączniku do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.</p> <p> Pełna treść obwieszczenia zanjduje się w pliku załącznika do informacji</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1598014508
full

Stosownie do treści punktu 8.2.1 załącznika do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministrówz dnia 19 marca 2018 r. w sprawie u stanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Dro gowej ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programuna rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (dalej: Program).

Celem główn ym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwojui wzrostu konkurencyjności regionów poprzez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, re alizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy, lub remontów dróg powiatowychi gminnych.

Celami szczegółowymi Programu są:
1) rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,
2) powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub przebudowę dróg gminnych lub powiatowych oraz węzłów łączących te drogi
z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.

Szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie zadań w ramach Programu określono w załączniku do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Pełna treść obwieszczenia zanjduje się w pliku załącznika do informacji

Stosownie do treści punktu 8.2.1 załącznika do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie u stanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Dro gowej ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programuna rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (dalej: Program).

Celem głównym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwojui wzrostu konkurencyjności regionów poprzez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, re alizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy, lub remontów dróg powiatowychi gminnych.

Celami szczegółowymi Programu są:
1) rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,
2) powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub przebudowę dróg gminnych lub powiatowych oraz węzłów łączących te drogi
z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.

Szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie zadań w ramach Programu określono w załączniku do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Pełna treść obwieszczenia zanjduje się w pliku załącznika do informacji

2018-03-22 13:35:37  Marcin Breczko

Pole category_id zmieniło wartość z '14508' na '15980'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1450815980
2018-03-22 13:43:45  Marcin Breczko
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-03-22 14:31:40  Marcin Breczko

Pole category_id zmieniło wartość z '15980' na '26760'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Stosownie do treści punktu 8.2.1 załącznika do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie u stanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Dro gowej ogłaszam nab&oacute;r wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programuna rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (dalej: Program).</p> <p> Celem gł&oacute;wnym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwojui wzrostu konkurencyjności region&oacute;w poprzez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiat&oacute;w) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, re alizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy, lub remont&oacute;w dr&oacute;g powiatowychi gminnych.<br /> <br /> Celami szczeg&oacute;łowymi Programu są:<br /> 1) rozw&oacute;j infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorc&oacute;w i społeczności lokalnych do ośrodk&oacute;w życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz teren&oacute;w inwestycyjnych,<br /> 2) powiązanie lokalnych ośrodk&oacute;w gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub przebudowę dr&oacute;g gminnych lub powiatowych oraz węzł&oacute;w łączących te drogi<br /> z drogami wyższego rzędu (wojew&oacute;dzkich i krajowych),<br /> 3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.<br /> <br /> Szczeg&oacute;łowe warunki ubiegania się o dofinansowanie zadań w ramach Programu określono w załączniku do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.</p> <p> Pełna treść obwieszczenia zanjduje się w pliku załącznika do informacji</p> ' na '<p> Stosownie do treści punktu 8.2.1 załącznika do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie u stanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej <strong>ogłaszam nab&oacute;r wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programuna rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej</strong> (dalej: Program).</p> <p> Celem gł&oacute;wnym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwojui wzrostu konkurencyjności region&oacute;w poprzez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiat&oacute;w) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, re alizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy, lub remont&oacute;w dr&oacute;g powiatowychi gminnych.<br /> <br /> Celami szczeg&oacute;łowymi Programu są:<br /> 1) rozw&oacute;j infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorc&oacute;w i społeczności lokalnych do ośrodk&oacute;w życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz teren&oacute;w inwestycyjnych,<br /> 2) powiązanie lokalnych ośrodk&oacute;w gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub przebudowę dr&oacute;g gminnych lub powiatowych oraz węzł&oacute;w łączących te drogi<br /> z drogami wyższego rzędu (wojew&oacute;dzkich i krajowych),<br /> 3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.<br /> <br /> <strong>Szczeg&oacute;łowe warunki ubiegania się o dofinansowanie zadań w ramach Programu określono w załączniku do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.</strong></p> <p> <strong>Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu należy przedkładać w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku.</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>DECYDUJE DATA WPŁYWU WNIOSKU DO URZĘDU</strong></p> <p> <strong>Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 324, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30.</strong><br /> <br /> <strong>Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosk&oacute;w do Programu można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku pod numerami telefon&oacute;w: 85 7439 471 oraz 85 7439 211.</strong></p> <p> Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1598026760
full

Stosownie do treści punktu 8.2.1 załącznika do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie u stanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Dro gowej ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programuna rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (dalej: Program).

Celem głównym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwojui wzrostu konkurencyjności regionów poprzez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, re alizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy, lub remontów dróg powiatowychi gminnych.

Celami szczegółowymi Programu są:
1) rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,
2) powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub przebudowę dróg gminnych lub powiatowych oraz węzłów łączących te drogi
z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.

Szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie zadań w ramach Programu określono w załączniku do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Pełna treść obwieszczenia zanjduje się w pliku załącznika do informacji

Stosownie do treści punktu 8.2.1 załącznika do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie u stanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programuna rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (dalej: Program).

Celem głównym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwojui wzrostu konkurencyjności regionów poprzez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, re alizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy, lub remontów dróg powiatowychi gminnych.

Celami szczegółowymi Programu są:
1) rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,
2) powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub przebudowę dróg gminnych lub powiatowych oraz węzłów łączących te drogi
z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.

Szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie zadań w ramach Programu określono w załączniku do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu należy przedkładać w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku.

DECYDUJE DATA WPŁYWU WNIOSKU DO URZĘDU

Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 324, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosków do Programu można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku pod numerami telefonów: 85 7439 471 oraz 85 7439 211.

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.

2018-03-22 14:41:06  Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-03-22 14:41:19  Marcin Breczko
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-03-22 15:35:23  Marcin Breczko

Pole full zmieniło wartość z '<p> Stosownie do treści punktu 8.2.1 załącznika do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie u stanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej <strong>ogłaszam nab&oacute;r wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programuna rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej</strong> (dalej: Program).</p> <p> Celem gł&oacute;wnym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwojui wzrostu konkurencyjności region&oacute;w poprzez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiat&oacute;w) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, re alizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy, lub remont&oacute;w dr&oacute;g powiatowychi gminnych.<br /> <br /> Celami szczeg&oacute;łowymi Programu są:<br /> 1) rozw&oacute;j infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorc&oacute;w i społeczności lokalnych do ośrodk&oacute;w życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz teren&oacute;w inwestycyjnych,<br /> 2) powiązanie lokalnych ośrodk&oacute;w gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub przebudowę dr&oacute;g gminnych lub powiatowych oraz węzł&oacute;w łączących te drogi<br /> z drogami wyższego rzędu (wojew&oacute;dzkich i krajowych),<br /> 3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.<br /> <br /> <strong>Szczeg&oacute;łowe warunki ubiegania się o dofinansowanie zadań w ramach Programu określono w załączniku do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.</strong></p> <p> <strong>Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu należy przedkładać w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku.</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>DECYDUJE DATA WPŁYWU WNIOSKU DO URZĘDU</strong></p> <p> <strong>Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 324, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30.</strong><br /> <br /> <strong>Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosk&oacute;w do Programu można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku pod numerami telefon&oacute;w: 85 7439 471 oraz 85 7439 211.</strong></p> <p> Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.</p> ' na '<p> Stosownie do treści punktu 8.2.1 załącznika do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie u stanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej <strong>ogłaszam nab&oacute;r wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej</strong> (dalej: Program).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Celem gł&oacute;wnym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwoju i wzrostu konkurencyjności region&oacute;w poprzez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiat&oacute;w) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, re alizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy, lub remont&oacute;w dr&oacute;g powiatowychi gminnych.</p> <p> <br /> <br /> Celami szczeg&oacute;łowymi Programu są:<br /> 1) rozw&oacute;j infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorc&oacute;w i społeczności lokalnych do ośrodk&oacute;w życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz teren&oacute;w inwestycyjnych,<br /> 2) powiązanie lokalnych ośrodk&oacute;w gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub przebudowę dr&oacute;g gminnych lub powiatowych oraz węzł&oacute;w łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojew&oacute;dzkich i krajowych),<br /> 3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.</p> <p> <br /> <br /> <strong>Szczeg&oacute;łowe warunki ubiegania się o dofinansowanie zadań w ramach Programu określono w załączniku do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Region&oacute;w poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu należy przedkładać w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku.</strong><strong> DECYDUJE DATA WPŁYWU WNIOSKU DO URZĘDU</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 324, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosk&oacute;w do Programu można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku pod numerami telefon&oacute;w: 85 7439 471 oraz 85 7439 211.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Stosownie do treści punktu 8.2.1 załącznika do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie u stanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programuna rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (dalej: Program).

Celem głównym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwojui wzrostu konkurencyjności regionów poprzez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, re alizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy, lub remontów dróg powiatowychi gminnych.

Celami szczegółowymi Programu są:
1) rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,
2) powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub przebudowę dróg gminnych lub powiatowych oraz węzłów łączących te drogi
z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.

Szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie zadań w ramach Programu określono w załączniku do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu należy przedkładać w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku.

DECYDUJE DATA WPŁYWU WNIOSKU DO URZĘDU

Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 324, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosków do Programu można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku pod numerami telefonów: 85 7439 471 oraz 85 7439 211.

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.

Stosownie do treści punktu 8.2.1 załącznika do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie u stanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (dalej: Program).

 

Celem głównym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów poprzez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, re alizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy, lub remontów dróg powiatowychi gminnych.Celami szczegółowymi Programu są:
1) rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,
2) powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub przebudowę dróg gminnych lub powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.Szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie zadań w ramach Programu określono w załączniku do uchwały Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

 

Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu należy przedkładać w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku. DECYDUJE DATA WPŁYWU WNIOSKU DO URZĘDU

 

Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 324, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30.

 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosków do Programu można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku pod numerami telefonów: 85 7439 471 oraz 85 7439 211.

 

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.

2018-03-22 15:35:23  Marcin Breczko

Załączono plik 360144

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1391789
user_idpuste105442
fobject_idpuste360144
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste125070
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-22 15:35:23  Marcin Breczko

Załączono plik 360145

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1391790
user_idpuste105442
fobject_idpuste360145
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste125070
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się