2016-10-14

Uzgadnianie tras pielgrzymek

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 
Komórka realizująca usługę:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

                                                   
Numer telefonu:

+48 857439240

    
Co chcę załatwić?

Uzgodnić trasę i czas przejścia, przejazdu, (np. rowerowego) pielgrzymki i zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo na drodze.


Kogo dotyczy?

Organizacji kościelnych i organizacji społecznych.


Co przygotować?

 • opis trasy pielgrzymki 
 • harmonogram przebiegu pielgrzymki (z podaniem miejscowości etapowych każdego dnia przemarszu wraz z datami i przybliżonymi godzinami przyjścia i wyjścia)
 • do wniosku dołącz również mapkę poglądową, szkic trasy
 • do wniosku dołącz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o uzgodnienie trasy pielgrzymki – (załącznik Nr 1 do karty) lub przygotuj własny wniosek.

Podpisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych – (załacznik Nr 2 do karty).


Jak wypełnić dokumenty?

Jeżeli wniosek przygotujesz samodzielnie, pamiętaj o zamieszczeniu w nim wszystkich informacji zawartych we wzorze formularza.
W przypadku wypełniania załączonego wniosku odręcznie -  wypełnij go pismem drukowanym.


Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku o uzgodnienie trasy pielgrzymki nic nie zapłacisz.


Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty złóż nie później niż 40 dni przed terminem rozpoczęcia pielgrzymki – dot. pielgrzymek wychodzących poza granice województwa podlaskiego.
W przypadku pielgrzymek odbywających się w woj. podlaskim dokumenty złóż nie później niż 30 dni przed terminem pielgrzymki.


Gdzie załatwię sprawę?

 • Wniosek wraz z załącznikami możesz wysłać pocztą na adres :
  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul.Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6, parter
 • wysłać pocztą elektroniczną na adres : wzk@bialystok.uw.gov.pl


Co zrobi urząd?

Roześlemy do zarządców dróg oraz organów zapewniających bezpieczeństwo na drogach  informacje o trasie i terminie pielgrzymki.
O wynikach uzgodnień zawiadomimy Cię drogą wskazaną przez Ciebie we wniosku (pocztą tradycyjną, faksem, email-em).


Jaki jest czas realizacji?

Wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.


Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe:

Więcej informacji uzyskasz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tel. +48 857439240, e-mail: dwierciszewska@bialystok.uw.gov.pl

 
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 
Załączniki do karty:


Załącznik  nr 1 -  wzór wniosku o uzgodnienie trasy pielgrzymki.

Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


Kartę opracował:

Dorota Wierciszewska


Kartę zatwierdził:

Bogusław Maksim – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.

Załączniki

  Załącznik nr 1 12,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 18,63 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się