2016-10-14

Uzgadnianie tras pielgrzymek

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 
Komórka realizująca usługę:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

                                                   
Numer telefonu:

+48 857439240

    
Co chcę załatwić?

Uzgodnić trasę i czas przejścia, przejazdu, (np. rowerowego) pielgrzymki i zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo na drodze.


Kogo dotyczy?

Organizacji kościelnych i organizacji społecznych.


Co przygotować?

 • opis trasy pielgrzymki 
 • harmonogram przebiegu pielgrzymki (z podaniem miejscowości etapowych każdego dnia przemarszu wraz z datami i przybliżonymi godzinami przyjścia i wyjścia)
 • do wniosku dołącz również mapkę poglądową, szkic trasy.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o uzgodnienie trasy pielgrzymki – (załącznik Nr 1 do karty) lub przygotuj własny wniosek.


Jak wypełnić dokumenty?

Jeżeli wniosek przygotujesz samodzielnie, pamiętaj o zamieszczeniu w nim wszystkich informacji zawartych we wzorze formularza.
W przypadku wypełniania załączonego wniosku odręcznie -  wypełnij go pismem drukowanym.


Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku o uzgodnienie trasy pielgrzymki nic nie zapłacisz.


Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty złóż nie później niż 40 dni przed terminem rozpoczęcia pielgrzymki – dot. pielgrzymek wychodzących poza granice województwa podlaskiego.
W przypadku pielgrzymek odbywających się w woj. podlaskim dokumenty złóż nie później niż 30 dni przed terminem pielgrzymki.


Gdzie załatwię sprawę?

 • Wniosek wraz z załącznikami możesz wysłać pocztą na adres :
  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul.Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6, parter
 • wysłać pocztą elektroniczną na adres : wzk@bialystok.uw.gov.pl


Co zrobi urząd?

Roześlemy do zarządców dróg oraz organów zapewniających bezpieczeństwo na drogach  informacje o trasie i terminie pielgrzymki.
O wynikach uzgodnień zawiadomimy Cię drogą wskazaną przez Ciebie we wniosku (pocztą tradycyjną, faksem, email-em).


Jaki jest czas realizacji?

Wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.


Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe:

Więcej informacji uzyskasz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tel. +48 857439240, e-mail: dwierciszewska@bialystok.uw.gov.pl

 
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 
Załączniki do karty:


Załącznik  nr 1 -  wzór wniosku o uzgodnienie trasy pielgrzymki.


Kartę opracował:

Dorota Wierciszewska


Kartę zatwierdził:

Bogusław Maksim – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.

Załączniki

  zalacznik_nr_1_Wniosek.docx 13,55 KB (doc) szczegóły pobierz