2016-08-10

Państwowa Straż Rybacka

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej 
mgr inż. Jerzy Korszuń
Biuro Straży w Suwałkach
ul. Sejneńska 13
16-400 Suwałki
tel.  +48 875665670
tel. kom. +48 502390075
e-mail:  komendant@psr.podlasie.pl

W skład Straży poza Biurem w Suwałkach wchodzi pięć posterunków terenowych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu

 • Posterunek Augustów - Komendantem posterunku jest Pan Waldemar Szmiarowski, tel. kom. +48 505117802
 • Posterunek Białystok - Komendantem posterunku jest Pan Adam Malinowski, tel. kom. +48 505117804
 • Posterunek Łomża - Komendantem posterunku jest Pan Grzegorz Bagiński, tel. kom. +48 505117805
 • Posterunek Sejny - Komendantem posterunku jest Pan Wiesław Świerczewski, tel. kom. +48 505117803
 • Posterunek Suwałki - Komendantem posterunku jest Pan Edward Darmetko, tel. kom. +48 505117801

 
 

 • Plan zamówień publicznych Państwowej Straży Rybackiej na 2018 rok <pobierz>
 • Ogłoszenie nr 603718 - dostawa pięciu specjalistycznych samochodów terenowych na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Suwałkach <pobierz>

   
 • Sprawozdanie finansowe PSR za 2018 r. <pobierz>

 

 • Informacja o zbędnych środkach trwałych i pozostałych środkach trwałych Państwowej Straży Rybackiej w Suwałkach <pobierz>
 • Informacja o przekazaniu zbędnych składników majątku trwałego <pobierz>
 • Informacja o przekazaniu zbędnych składników majątku trwałego <pobierz>

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się