2017-10-26

Program "Maluch plus" 2018

Postępowanie prowadzi i informacji udziela:

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,

tel. +48 857439508, +48 857439226, +48 857439264.

 

  • PROJEKTY UMÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI znajdują się w załącznikach do informacji.
  • Informacja o źródłach dofinansowania dla podmiotów zakwalifikowanych w ramach Programu MALUCH + 2018 w województwie podlaskim:
  1. moduł 1a, 1b, 2 - całość dofinansowania z dotacji z rezerwy celowej,
  2. moduł 3, 4 - całość dofinansowania ze środków Funduszu Pracy.
  • Wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji oraz wyniki konkursu z podziałem na źródła dofinansowania znajdują się w załącznikach do informacji.
  • Wyniki konkursu "Maluch plus" - edycja 2018
  • Ogłoszenie o konkursie oraz treść Programu wraz z załącznikami znajdują się w załącznikach do informacji.

Załączniki

  Kalkulacja kosztów 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie Moduł 1a 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie Moduł 2 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór Programu Inwestycji 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oferta konkursowa Moduł 4 118,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Oferta konkursowa Moduł 3 122 KB (xls) szczegóły pobierz
  Oferta konkursowa Moduł 2 117 KB (xls) szczegóły pobierz
  Oferta konkursowa Moduł 1b 130,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Oferta konkursowa Moduł 1a 126 KB (xls) szczegóły pobierz
  Maluch 2018 Program 420 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o konkursie 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  inf. dot. ofert odrzuconych 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór oświadczenia...LUCH+2018.doc 26,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyniki konkursu - moduł 1a.XLSX 43,72 KB (xls) szczegóły pobierz
  wyniki konkursu - moduł 1b.XLSX 52,12 KB (xls) szczegóły pobierz
  wyniki konkursu - moduł 2.XLSX 72,43 KB (xls) szczegóły pobierz
  wyniki konkursu - moduł 3.XLSX 203,08 KB (xls) szczegóły pobierz
  wyniki konkursu - moduł 4.XLSX 217,39 KB (xls) szczegóły pobierz
  projekt Umowy-mod.1...luch+2018.doc 179,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  projekt Umowy-mod.2...luch+2018.doc 171,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  projekt Umowy-mod.3...luch+2018.doc 163 KB (doc) szczegóły pobierz
  projekt Umowy-mod.4...luch+2018.doc 170,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  moduł 1-zał.2-Maluch+2018.xlsx 12,49 KB (xls) szczegóły pobierz
  moduł 1-zał.3-Maluch+2018.xls 41,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  moduł 1-zał.4-Maluch+2018.xlsx 12,18 KB (xls) szczegóły pobierz
  moduł 1-zał.5-Maluch+2018.xls 46,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  moduł 1-zał.6-Maluch+2018.doc 39,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  moduł 2-zał.2-Maluch+2018.xls 45,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  moduł 2-zał.3-Maluch+2018.xlsx 13,03 KB (xls) szczegóły pobierz
  moduł 3-zał.2-Maluch+2018.xlsx 12,47 KB (xls) szczegóły pobierz
  moduł 3-zał.3-Maluch+2018.xls 41,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  moduł 3-zał.4-Maluch+2018.xlsx 12,74 KB (xls) szczegóły pobierz
  moduł 3-zał.5-Maluch+2018.xlsx 12,3 KB (xls) szczegóły pobierz
  moduł 3-zał.6-Maluch+2018.xls 48 KB (xls) szczegóły pobierz
  moduł 3-zał.7-Maluch+2018.doc 39,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  moduł 4-zał.2-Maluch+2018.xlsx 12,89 KB (xls) szczegóły pobierz
  moduł 4-zał.3-Maluch+2018.xlsx 12,51 KB (xls) szczegóły pobierz
  moduł 4-zał.4-Maluch+2018.xls 49,5 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się