Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wpisanie do rejestru jednostki współpracującej z Systemem Państwowe Ratownictwa Medyczne
Wpisanie do rejestru jednostki współpracującej z Systemem
Państwowe Ratownictwa Medyczne.
08.11.2016 więcej
Zatwierdzanie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
Zatwierdzanie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
08.11.2016 więcej
Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów
medycznych Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego
ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
08.11.2016 więcej