2016-10-07

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w strukturze organizacyjnej Urzędu umiejscowiony jest w Biurze Organizacji i Kadr.

Głównym celem Punktu jest profesjonalna obsługa klienta w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. W Punkcie zgłaszający się klient może uzyskać informacje o kompetencjach komórek organizacyjnych Urzędu, ich lokalizacji, numerach telefonów, a także podstawowe informacje niezbędne do załatwienia spraw w PUW.


Do zadań Punktu należy:

 • udzielanie informacji o sposobie załatwienia sprawy klientom zgłaszającym się do Urzędu,
 • udostępnianie kart informacyjnych, wzorów wniosków i formularzy,
 • przyjmowanie dokumentów składanych przez klientów, z wyłączeniem spraw cudzoziemców i paszportowych,
 • udzielanie informacji o organach właściwych do załatwienia sprawy w przypadku, gdy takim organem nie jest Wojewoda,

orazInformacje udzielane są również telefonicznie pod numerami telefonu:

 • tel. +48 857439315
 • tel. +48 857439493
 • tel. +48 857439347
 • fax: +48 857439231

adres e-mail : bok@bialystok.uw.gov.pl

wejście: łącznik


Godziny pracy Punktu:

 • Poniedziałek: 7.00-17.00
 • Wtorek : 7.30- 15.30
 • Środa : 7.30 - 15.30
 • Czwartek:  7.30 - 15.30
 • Piątek: 7.30 - 15.30


 W Punkcie Obsługi Klienta obsługiwana jest infolinia "inicjatywa Obywatel" tel. +48 222500133
 

  

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się