2018-06-27

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom.

Podlaski Urząd Wojewódzki utrzymuje organizację obsługi Klientów dostosowaną do obowiązujących reżimów sanitarnych.

  1. Klienci Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmowani są po uprzednim telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny wizyty.
  2. Sprawy załatwiane są z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej a także korespondencji tradycyjnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trakcie wizyt osobistych.

Korespondencję tradycyjną dotyczącą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prosimy kierować na adres:


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok


Jednocześnie, dla osób zainteresowanych, uruchomiona została Infolinia* (dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00):


tel. +48 857439370
E-mail: koordynacja@bialystok.uw.gov.pl


oraz Punkt Obsługi Klienta: ul. Mickiewicza 9, pokój 11 (dostępny: poniedziałek w godz. 8:30 – 15:30, wtorek – piątek w godz. 8:00 – 15:00).


* Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie oraz mailowo udzielane są wyłącznie informacje ogólne.


Dane teleadresowe:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Wydział Polityki Społecznej
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok


Sekretariat Wydziału:
tel. +48 857439475
fax +48 857439214
E-mail: sekretariatPS@bialystok.uw.gov.pl


Infolinia dot. koordynacji:
tel. +48 857439370
E-mail: koordynacja@bialystok.uw.gov.pl

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się