Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim 2021
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie
podlaskim, według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r.
29.06.2021 więcej
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim 2020
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie
podlaskim, według stanu na dzień 30 kwietnia 2020 r.
30.06.2020 więcej
Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na obszarze województwa podlaskiego punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji
Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na
obszarze województwa podlaskiego punktów w zakresie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej
mediacji
06.08.2019 więcej
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim 2019
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie
podlaskim, stan na dzień 30.04.2019 r., został ogłoszony w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 25.06.2019
r. poz. 3426.
26.06.2019 więcej
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie
podlaskim, stan na dzień 30.04.2018 r., został ogłoszony w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 15.06.2018
r. pod poz. 2710.
19.06.2018 więcej
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim,
stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 21.06.2017 r. pod poz.
2490.
21.06.2017 więcej
Ewidencja przyjęć interesantów
Ewidencja Przyjęć Interesantów przez Wojewodę Podlaskiego,
Wicewojewodę Podlaskiego oraz Dyrektora Generalnego Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
03.03.2017 więcej
Rejestr centrów integracji społecznej
Rejestr centrów integracji społecznej
15.02.2017 więcej
Centralny rejestr wystąpień posłów i senatorów
Centralny rejestr wystąpień posłów i senatorów prowadzony
jest na podstawie regulaminu PUW
14.11.2016 więcej
Centralny rejestr skarg, wniosków i petycji
Centralny rejestr skarg, wniosków i petycji obecnie prowadzony
jest na podstawie regulaminu PUW.
14.11.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się