2016-10-31

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 został ustanowiony Uchwałą NR 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".

Zasadniczym celem Programu integracji jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez działania w dziedzinie edukacji (w tym edukacji kulturowej, historycznej i obywatelskiej), aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej.

Wszelkie informacje dot. Programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem www.mswia.gov.pl - w zakładce Serwis zewnętrzny Mniejszości.Narodowe.mac.gov.pl - Romowie - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020.

Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2017 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 oraz arkusz kalkulacyjny do przygotowania wniosków i sprawozdań w sprawie realizacji zadań jednostkowych i projektów społecznych o zasięgu ogólnopolskim - pliki do pobrania poniżej.


 

Załączniki

  Informacja dot. udz...a dotacji.pdf 136,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Arkusz kalkulacyjny... II i III.xls 270,5 KB (xls) szczegóły pobierz