2017-04-21

Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017- rozstrzygnięty

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2017.

 

Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do  120 mln złotych.

 

Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych zestawień zapotrzebowań złożonych przez gminy i powiaty wynika, że na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny gminy złożyły wnioski ogółem na kwotę 62 751 506,97 zł a powiaty na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wnioski na kwotę 29 508 354,87 zł.

 

Łączna kwota  złożonych zapotrzebowań  wyniosła 92 259 861 ,84 zł.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego na poziomie zapotrzebowanych kwot:

  • 62 751 506,97 zł, co umożliwi zatrudnienie  3 695 asystentów rodziny
  • 29 508 354,87 zł, co umożliwi zatrudnienie 1 548 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

 

Zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 62 751 506,97 zł  sfinansowane zostanie w całości ze środków Funduszu Pracy, a zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 29 508 354,87 zł  z rezerwy celowej budżetu państwa, poz. 53.

 

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego winny w ciągu 10 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dotacji.

 

Szczegółowe informacje w strawie rozstrzygnięcia Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 dostępne są na stronie:

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2017/rozstrzygniecie-programu-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2017/

 

 

 

Postępowanie prowadzi i informacji udziela:

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,
tel.  +48 857439417
       +48 857439451
       +48 857439394  
faks +48 857439451