Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych w gminie Łomża i innych
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość
nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych w
gminie Łomża i innych
10.12.2018 więcej
Sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w Zaściankach i Łomży
30.11.2018 więcej
Wywóz odpadów komunalnych z przejść granicznych województwa podlaskiego
Wywóz odpadów komunalnych z przejść granicznych województwa
podlaskiego
19.11.2018 więcej
Przebudowa budynków kontroli celno-paszportowej nr 9, 9a, 9b, 9c wraz z budową dodatkowych dwóch pawilonów na terenie drogowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka – Bruzgi
Przebudowa budynków kontroli celno-paszportowej nr 9, 9a, 9b, 9c
wraz z budową dodatkowych dwóch pawilonów na terenie
drogowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka – Bruzgi
31.10.2018 więcej
Przebudowa wjazdu i wyjazdu na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi wraz z niezbędną infrastrukturą
Przebudowa wjazdu i wyjazdu na drogowym przejściu granicznym
Kuźnica Białostocka – Bruzgi wraz z niezbędną
infrastrukturą
26.10.2018 więcej
Dostawa samochodu terenowego
Dostawa samochodu terenowego
22.10.2018 więcej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na potrzeby inwestycji realizowanych na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka-Bruzgi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na potrzeby inwestycji
realizowanych na drogowym przejściu granicznym Kuźnica
Białostocka-Bruzgi
19.10.2018 więcej
Dostawa kart podarunkowych na potrzeby pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Dostawa kart podarunkowych na potrzeby pracowników Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
17.10.2018 więcej
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych w latach 2019-2020
Zawarcie umowy ramowej na wykonanie operatów szacunkowych w
latach 2019-2020
16.10.2018 więcej
Dostawa i montaż siatek ochronnych przed ptactwem na konstrukcji wiaty stalowej na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi – Etap II
Dostawa i montaż siatek ochronnych przed ptactwem na konstrukcji
wiaty stalowej na drogowym przejściu granicznym Kuźnica
Białostocka – Bruzgi – Etap II
12.10.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się