Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Dostawa materiałów biurowych oraz papieru
Dostawa materiałów biurowych oraz papieru
28.11.2017 więcej
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji drogowych w gminie Zabłudów i innych
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość
nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji drogowych w
gminie Zabłudów i innych
31.10.2017 więcej
Dostawa kart podarunkowych na potrzeby pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Dostawa kart podarunkowych na potrzeby pracowników Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
19.10.2017 więcej
Roboty modernizacyjne na terenie międzynarodowego drogowego przejścia granicznego Bobrowniki - Bierestowica
Roboty modernizacyjne na terenie międzynarodowego drogowego
przejścia granicznego Bobrowniki - Bierestowica
10.10.2017 więcej
Remont dróg na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica ( Etap II )
Remont dróg na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym
Bobrowniki – Bierestowica ( Etap II )
10.10.2017 więcej
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy budynku na potrzeby CPR
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy budynku na
potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego
11.09.2017 więcej
Dostawa dwóch mobilnych stacji kontroli zbiorników pojazdów na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego
Dostawa dwóch mobilnych stacji kontroli zbiorników pojazdów na
potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego
22.08.2017 więcej
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
21.08.2017 więcej
Remont dróg na mdpg Bobrowniki-Bierestowica (Etap I)
Remont dróg na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym
Bobrowniki-Bierestowica (Etap I)
20.07.2017 więcej
Dostawa dwóch mobilnych stacji kontroli zbiorników pojazdów na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego
Dostawa dwóch mobilnych stacji kontroli zbiorników pojazdów na
potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego
17.07.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się