Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę
Zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w
podeszłym wieku, prowadzonej w ramach działalności
gospodarczej/statutowej
03.11.2016 więcej
Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej
Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej
03.11.2016 więcej
Wydawanie zgody na likwidację placówek opiekuńczo-wychowawczych
Wydawanie zgody na likwidację placówki
opiekuńczo-wychowawczych, regionalnej placówki
opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka
preadopcyjnego
20.10.2016 więcej
Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa
Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w związku z planowanym
umieszczeniem rodzeństwa
20.10.2016 więcej
Zezwolenie na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Zezwolenie na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej
liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej
20.10.2016 więcej
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych
Zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej,
regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego
ośrodka preadopcyjnego
19.10.2016 więcej