2016-10-27

Aktualizacja Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013.757.tj.) w ramach  nadzoru  „minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza wojewódzki plan działania systemu i jego aktualizację".

Aktualizacji Nr 5 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa  podlaskiego w zakresie planowanego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oraz współpracującego z systemem PRM, centrum urazowego dla dzieci, planowanego do uruchomienia na bazie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Aktualizacja Została zatwierdzona 10 lutego 2016 r.

Aktualizacja Nr 6 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa  podlaskiego w zakresie planowanego centrum urazowego dla dzieci, które ma być utworzone na bazie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok w celu zabezpieczenia ciągłości szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowego leczenia „dziecięcego pacjenta urazowego"  z ciężkimi, mnogimi lub wielonarządowymi obrażeniami ciała w jednym wysokospecjalistycznym szpitalu. Aktualizację zatwierdzono 27 kwietnia 2016 r.

Aktualizacja Nr 7 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie planowanego uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego na bazie Szpitala Powiatowego w Zambrowie SP. z o.o., 18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 3. Aktualizacja została zatwierdzona 27 września 2016 r.

Aktualizacja Nr 8 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie planowanego uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego na bazie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Korczaka 23, tabel 1 -14 ujętych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2014.1902) o dane za 2016 r., kalkulacji przewidywanych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego na 2018 r. Aktualizacja została zatwierdzona 16 marca 2017 r.

Aktualizacja Nr 9 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie planowanego przekwalifikowania z dniem 1 lipca br. 2 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na 2 podstawowe zespoły ratownictwa medycznego z miejscem stacjonowania w Białymstoku przy ul. Poleskiej, rejon operacyjny 20/01, utworzenia z dniem 1 lipca br. podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z miejscem stacjonowania w Białymstoku przy ul. Wielkopolskiej - rejon operacyjny 20/01, przekwalifikowania z dniem 1 lipca br. specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego na podstawowy zespół ratownictwa medycznego z miejscem stacjonowania w Dąbrowie Białostockiej przy ul. M.C. Skłodowskiej, rejon operacyjny 20/01, aktualizacji danych dotyczących lokalizacji stanowisk dyspozytorów medycznych, aktualizacji treści oraz załączników do planu w przedmiotowym zakresie.

Aktualizacja Nr 10 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie planowanego do uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego na bazie Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul Szpitalna 12, 16-300 Augustów. Aktualizacja została zatwierdzona 11 stycznia 2018 r.


Aktualizacje znajdują sie poniżej w formie plików do pobrania.

Załączniki

  Aktualizacja Nr 5 Planu 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualizacja Nr 6 Planu 901,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualizacja Nr 7 Planu 905,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualizacja Nr 8 Planu 1,09 MB (zip) szczegóły pobierz
  Aktualizacja Nr 9 Planu 3,05 MB (zip) szczegóły pobierz
  Aktualizacja Nr 10 Planu 824,86 KB (zip) szczegóły pobierz