2016-07-21

Uzyskanie patronatu lub członkostwa wojewody podlaskiego w komitecie honorowym

KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Biuro Wojewody


Komórka realizująca usługę:

Biuro Wojewody


Numer telefonu:

+48 857439396

lub sekretariat wojewody +48 857439201   


Co chcę załatwić?    

Uzyskać patronat Wojewody Podlaskiego dla wydarzenia (imprezy, jubileuszu, festiwalu, forum, kongresu,  konkursu, pokazu, prezentacji, uroczystości,  widowiska, wystawy, zjazdu, zlotu itp.) lub zapewnić udział Wojewody Podlaskiego w komitecie honorowym wydarzenia.

Kogo dotyczy?    

Dotyczy organizatorów wydarzeń (imprez, konkursów, uroczystości itp.), którzy zwracają się o patronat Wojewody Podlaskiego lub udział Wojewody Podlaskiego w komitecie honorowym.


Co przygotować?    

Wniosek, który stanowi załącznik do karty. Można dołączyć do niego pismo przewodnie.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

Wniosek, który stanowi załącznik do karty. Można dołączyć pismo przewodnie


Jak wypełnić dokumenty?    

Wniosek można wypełnić pismem maszynowym lub odręcznie.


Ile muszę zapłacić?    

Złożenie wniosku jest bezpłatne.


Kiedy złożyć dokumenty?    

Wskazane jest, aby wniosek o patronat lub udział w komitecie honorowym złożyć co najmniej na miesiąc przed wydarzeniem, którego dotyczy patronat lub komitet honorowy. Związane jest to m.in. z koniecznością umieszczenia logo na materiałach promocyjnych przez organizatora.


Gdzie załatwię sprawę?    

Wniosek można złożyć:

 • w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres:
  Wojewoda Podlaski
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3;
 • w formie papierowej bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Białystok, Mickiewicza 3– pokój nr 6;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: wojewoda@bialystok.uw.gov.pl
   

Co zrobi urząd?     

Wojewoda Podlaski lub upoważniona przez wojewodę osoba udzieli odpowiedzi na wniosek.


Jaki jest czas realizacji?    

Niezwłocznie, w miarę możliwości realizacji spraw – nie dłużej niż 30 dni.


Jak się odwołać?    

Udzielenie lub nieudzielenie patronatu (jak i udział w komitecie honorowym) należy do wyłącznej decyzji Wojewody i nie podlega odwołaniu.


Informacje dodatkowe    

Brak


Podstawa prawna    

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 


Złączniki do karty     

Załącznik nr 1 - wniosek o uzyskanie patronatu lub członkostwa wojewody podlaskiego w komitecie honorowym
Załącznik nr 2 - logo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego


Kartę opracował    

Monika Mróz


Kartę zatwierdził    

Jarosław Średnicki


Karta obowiązuje od    

01 stycznia 2017 r.

 

Załączniki

  Załącznik nr 1 - wniosek.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - logotyp.jpg 90,93 KB (jpg) szczegóły pobierz