2016-11-07

Uzyskanie paszportu

UWAGA!!!

Ze względu na łagodzenie obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną , od dnia 16 czerwca 2021 r. ulegają zmianie zasady obsługi bezpośredniej klientów Oddziału Paszportów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Odwołany zostaje obowiązek wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji wizyty w celu złożenia wniosku paszportowego lub odbioru dokumentu, jednak dotychczas umówione telefonicznie wizyty pozostają ważne!

W Oddziale Paszportowym w Białymstoku klienci będą przyjmowani według kolejności pobranych biletów w kolejkomacie i internetowej rezerwacji wizyty za pomocą strony  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - www.bialystok.uw.gov.pl. Osoby zgłaszające się do Oddziału bez wcześniejszej rezerwacji terminu będą mogły załatwić sprawę w godzinach pracy Oddziału, w czasie niezarezerwowanym przez innych klientów.

W zamiejscowych stanowiskach pracy ds. paszportowych w Łomży i Suwałkach klienci będą obsługiwani według kolejności zgłoszeń do punktu paszportowego.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, obsługa będzie następowała z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystans 1,5 m, maseczka, dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku).

Przypominamy, że o paszport można się starać we wszystkich punktach paszportowych w kraju, niezależnie od miejsca zameldowania.  Trzeba jednak pamiętać o tym, że dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, w którym został złożony wniosek.
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Oddział Paszportów w Białymstoku (ul. Bema 4) do końca 2021 roku będzie pracował w każdą pierwszą sobotę miesiąca, tj.:
- 4 września,
- 2 października,
- 6 listopada,
- 4 grudnia.
Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu możliwe będzie, bez konieczności rezerwacji terminu, w godzinach od 8:00 do 12:00.
 

W dniu 24 grudnia 2021 r. Oddział Paszportów w Białymstoku oraz zamiejscowe stanowiska pracy ds. paszportowych w Łomży i Suwałkach będą nieczynne.


Osoby składające wnioski o wydanie paszportu muszą posiadać komplet dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, zwłaszcza ważny paszport lub dowód osobisty (nie dotyczy dzieci) oraz opłatę paszportową.

Opłatę paszportową wnosi się kartą płatniczą w Oddziale lub przelewem, ponosząc związane z tym koszty, na rachunek:

Wydział Finansów i Budżetu

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

94101010490000392231000000

tytułem „opłaty paszportowej”


 

Dzieci do piątego roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu, dlatego prosimy o ich nieprzyprowadzanie do Oddziałów. Również do odbioru paszportu dla dziecka (do 18 roku życia) konieczna jest wizyta wyłącznie jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Obsługa klienta będzie się odbywać z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa klientów i pracowników. Niezbędne będzie również zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w masce oraz w rękawiczkach (zdjęcie maski i rękawiczki nastąpi wyłącznie na żądanie pracownika w celu identyfikacji i pobrania odcisków linii papilarnych).


Zasady internetowej rezerwacji wizyt w sprawie wydania dokumentu paszportowego

W Oddziale Paszportowym wprowadzony został numerkowy system obsługi klienta. System na bieżąco monitoruje ilość pobranych numerków i ogranicza ich wydawanie stosownie do czasu trwania przyjęcia wniosków oraz ilości oczekujących klientów, tym samym może zaprzestać  ich wydawania przed końcem pracy urzędu. W związku z tym prosimy, aby nie zostawiać załatwiania sprawy na sam koniec pracy Oddziału Paszportów.

Klient zobowiązany jest do pobrania tyle numerków kolejkowych ile wniosków paszportowych chce złożyć lub ile gotowych paszportów chce odebrać, tj. np. rodzina 4 osobowa chcąca złożyć  4 wnioski paszportowe powinna pobrać 4 numerki.

Każdy numer z systemu kolejkowego będzie wzywany tylko raz. Jeżeli wywołany klient nie podejdzie do odpowiedniego stanowiska, pobrany przez niego numer zostanie zamknięty. Należy wówczas pobrać nowy numer z systemu kolejkowego.

Rejestracja internetowa kolejki na złożenie wniosku paszportowego jest dostępna pod adresem: http://rezerwacje.bialystok.uw.gov.pl/?branch=155
 

Szczegółowa informacja w sprawie uzyskania paszportu oraz klauzula dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

 

Informację opracowała:


Małgorzata Miczejko


Zatwierdził:   

Andrzej Władysław Gawkowski – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Obowiązuje od:   

1 kwietnia 2017 r

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się