2016-11-07

Uzyskanie paszportu

UWAGA!!!

Szanowni Klienci z dniem 11 maja 2020 r.  przywracamy  obsługę  interesantów w sprawach paszportowych.


Oddziały Paszportów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (w Białymstoku, w Łomży oraz w Suwałkach) wznowią bezpośrednią obsługę klientów w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie dokumentu paszportowego i odbioru paszportu.


Wizyty będą umawiane wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Rezerwacja internetowa pozostaje zawieszona.


Numery kontaktowe:

               BIAŁYSTOK – +48 477112413,

               ŁOMŻA – 86 216 37 04,

               SUWAŁKI – 87 566 41 18.


Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej telefonicznej rejestracji nowej wizyty.


Osoby składające wnioski o wydanie paszportu muszą posiadać komplet dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, zwłaszcza ważny paszport lub dowód osobisty (nie dotyczy dzieci) oraz opłatę paszportową.


Opłatę paszportową wnosi się kartą płatniczą w Oddziale lub przelewem, ponosząc związane z tym koszty, na rachunek:


Wydział Finansów i Budżetu

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

94101010490000392231000000

tytułem „opłaty paszportowej”


Dzieci do piątego roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu, dlatego prosimy o ich nieprzyprowadzanie do Oddziałów. Również do odbioru paszportu dla dziecka (do 18 roku życia) konieczna jest wizyta wyłącznie jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka.


Obsługa klienta będzie się odbywać z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa klientów i pracowników. Niezbędne będzie również zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w masce oraz w rękawiczkach (zdjęcie maski i rękawiczki nastąpi wyłącznie na żądanie pracownika w celu identyfikacji i pobrania odcisków linii papilarnych).

 

Szczegółowa informacja w sprawie uzyskania paszportu oraz klauzula dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

 

Informację opracowała:


Małgorzata Miczejko


Zatwierdził:   

Andrzej Władysław Gawkowski – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Obowiązuje od:   

1 kwietnia 2017 r

Załączniki

  Klauzula informacyjna 53,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzyskanie paszportu 524,51 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się