Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych - Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych Podlaski Urząd Wojewódzki informuje,
że:
21.12.2017 więcej
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim,
stan na dzień 30.04.2017 r., został ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 21.06.2017 r. pod poz.
2490.
21.06.2017 więcej
Ewidencja przyjęć interesantów
Ewidencja Przyjęć Interesantów przez Wojewodę Podlaskiego,
Wicewojewodę Podlaskiego oraz Dyrektora Generalnego Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
03.03.2017 więcej
Rejestr centrów integracji społecznej
Rejestr centrów integracji społecznej
15.02.2017 więcej
Centralny rejestr wystąpień posłów i senatorów
Centralny rejestr wystąpień posłów i senatorów prowadzony
jest na podstawie regulaminu PUW
14.11.2016 więcej
Centralny rejestr skarg, wniosków i petycji
Centralny rejestr skarg, wniosków i petycji obecnie prowadzony
jest na podstawie regulaminu PUW.
14.11.2016 więcej
Rejestr zarządzeń, rozporządzeń, rozporządzeń porządkowych Wojewody
Rejestr zarządzeń, rozporządzeń, rozporządzeń porządkowych
Wojewody Podlaskiego jest prowadzony na podstawie regulaminu
organizacyjnego i statutu PUW
14.11.2016 więcej
Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego
Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego prowadzony jest na
podstawie regulaminu organizacyjnego i statutu PUW
14.11.2016 więcej
Rejestr materiałów pokontrolnych NIK i innych jednostek kontroli
Rejestr materiałów pokontrolnych NIK i innych jednostek
kontroli prowadzony jest na podstawie regulaminu organizacyjnego
PUW
14.11.2016 więcej
Rejestr upoważnień Wojewody Podlaskiego
Rejestr upoważnień Wojewody Podlaskiego
08.11.2016 więcej
123