Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Dworze
Kontrola dotyczyła oceny prawidłowości realizacji zadań
określonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku - Prawo o
aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
21.11.2019 więcej
Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Boćkach
Kontrola dotyczyła oceny prawidłowości realizacji zadań
określonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku - Prawo o
aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
13.11.2019 więcej
Kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych - UG Wyszki
Kontrola dot. realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i
dowodów osobistych wykonywanych na podstawie ustawy z 06.08.2010
r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24.09.2010 r.o ewidencji
ludności
09.10.2019 więcej
Kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych - UG Szudziałowo
Kontrola dot. realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i
dowodów osobistych wykonywanych na podstawie ustawy z 06.08.2010
r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24.09.2010 r.o
ewidencji ludności
09.10.2019 więcej
Kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych - UG Poświętne
Kontrola dot. realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i
dowodów osobistych wykonywanych na podstawie ustawy z 06.08.2010
r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24.09.2010 r.o ewidencji
ludności
02.10.2019 więcej
Kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych - UM Krynki
Kontrola dot. realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i
dowodów osobistych wykonywanych na podstawie ustawy z 06.08.2010
r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24.09.2010 r.
o ewidencji ludności
02.10.2019 więcej
Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rutkach
Kontrola dotyczyła oceny prawidłowości realizacji zadań
określonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku - Prawo o
aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
06.09.2019 więcej
Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Śniadowie
Kontrola dotyczyła oceny prawidłowości realizacji zadań
określonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku - Prawo o
aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
02.08.2019 więcej
Kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych - UG Siemiatycze
Kontrola dot. realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i
dowodów osobistych wykonywanych na podstawie ustawy z 06.08.2010
r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24.09.2010 r. o
ewidencji ludności
12.07.2019 więcej
Kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych - UM Hajnówka
Kontrola dot. realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i
dowodów osobistych wykonywanych na podstawie ustawy z 06.08.2010
r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24.09.2010 r. o
ewidencji ludności
12.07.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się