Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 17.07.2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wszczęciu postępowania o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
19.07.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 29.11.2017 r.
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 29.11.2017 r. o
wydaniu decyzji znak: AB-IV.747.2.2.2017.AM z dnia 29 listopada
2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy
międzysystemowego gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa,
DN700
11.12.2017 więcej
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 29 listopada 2017 r.
Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 29 listopada 2017 r. o
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
11.12.2017 więcej
Postanowienie Wojewody Podlaskiego z dnia 27.11.2017 r.
Postanowienie Wojewody Podlaskiego z dnia 27.11.2017 r.
uzupełniające orzeczenie zawarte w punkcie 8 decyzji znak:
AB-IV.747.2.1.2017.AM z dnia 27 października 2017r., o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego
gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa, DN700
11.12.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 7 listopada 2017 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w
zakresie budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego
połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy
10.11.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 27 października 2017 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu
stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy
31.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się