2017-12-21

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) informuję, iż Wojewoda Podlaski wydał na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, działającego przez pełnomocnika Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, decyzję Nr 17/2017 z dnia 15.12.2017 r. znak: AB-I.7820.4.6.2017.AS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew - odcinek II od km 8+462 do km 32+614 (na terenie gminy Zabłudów, gminy Narew, gminy Hajnówka) oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew”, (...)


Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.

Załączniki

  Obwieszczenie 390,52 KB (pdf) szczegóły pobierz