Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
INFORMACJA
Informuje się, że na obszarach wymienionych w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada
2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na
określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do
granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz.U. poz. 2193)
został wprowadzony czasowy zakaz przebywania.
30.11.2021 więcej
Obwieszczenie nr 20/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzeń
Obwieszczenie nr 20/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 3
października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
rozporządzeń: Rady Ministrów i MSWiA
04.10.2021 więcej
Obwieszczenie nr 19/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Obwieszczenie nr 19/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 1
października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1
października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego
wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz
części województwa lubelskiego
04.10.2021 więcej
Obwieszczenie nr 18/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego
Obwieszczenie nr 18/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 września
2021 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych
04.10.2021 więcej
Obwieszczenie NR 17/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 września 2021 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w
sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części
województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego,
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w
sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem
stanu wyjątkowego, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczenia
prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów
wybuchowych oraz innych rodzajów broni.
03.09.2021 więcej
Obwieszczenie Nr 16/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 lipca 2021 r.
OBWIESZCZENIE NR 16/2021 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 28 lipca
2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości „Wykazu
spółek wodnych prowadzących działalność na terenie
województwa podlaskiego, którym udzielono dotacji podmiotowej z
budżetu państwa w 2021 r.”
04.08.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 32/2020
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 31 lipca 2020 r., Nr
32/2020
05.10.2020 więcej
Obwieszczenie Nr 9/2019 Wojewody Podlaskiego
Obwieszczenie Nr 9/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 lipca 2019
r. w sprawie podania do publicznej wiadomości „Wykazu spółek
wodnych prowadzących działalność na terenie województwa
podlaskiego, którym udzielono dotacji podmiotowej z budżetu
państwa w 2019 r.”
07.08.2019 więcej
Obwieszczenie nr 7/2019 Wojewody Podlaskiego.
Obwieszczenie nr 7/2019 Wojewody Podlaskiego w sprawie
ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Biebrza.
28.05.2019 więcej
Obwieszczenie nr 4/2019 Wojewody Podlaskiego
Obwieszczenie nr 4/2019 Wojewody Podlaskiego w sprawie podania do
publicznej wiadomości „Wykazu spółek wodnych prowadzących
działalność na terenie województwa podlaskiego, którym
udzielono dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2018 r.”
12.03.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się