Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających osobowość prawną jednostkom kościelnym
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających osobowość prawną
jednostkom kościelnym
04.11.2016 więcej
Uznanie za repatrianta
Uznanie za repatrianta
04.11.2016 więcej
Uznanie za obywatela polskiego
Uznanie za obywatela polskiego
04.11.2016 więcej
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
04.11.2016 więcej
Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
04.11.2016 więcej
Nadanie obywatelstwa polskiego
Nadanie obywatelstwa polskiego
04.11.2016 więcej