2016-11-07

Uzyskanie paszportu

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, IŻ Z DNIEM 16 MARCA 2020 R. ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA ZOSTAŁY PRZYJĘCIA KLIENTÓW W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW.

 

ANULOWANIU ULEGŁY RÓWNIEŻ WSZELKIE REZERWACJE INTERNETOWE

 

OTRZYMANE POWIADOMIENIE SMS LUB WIADOMOŚĆ  E-MAIL INFORMUJĄCE O GOTOWOŚCI PASZPORTU DO ODBIORU, NALEŻY TRAKTOWAĆ TYLKO JAKO INFORMACJĘ O PRZYJĘCIU DOKUMENTU NA STAN PUNKTU PASZPORTOWEGO W KTÓRYM ZOSTAŁ ZŁOŻONY WNIOSEK O JEGO WYDANIE.

ODBIÓR PASZPORTU BĘDZIE MOŻLIWY DOPIERO PO ODWOŁANIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU URZĘDU ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM KORONOWIRUSEM.

 

WIZYTY KLIENTÓW W SPRAWIE ZŁOŻENIA WNIOSKU NA DOKUMENT PASZPORTOWY BĘDĄ UMAWIANE W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH (UDOKUMENTOWANYCH) WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ POD NUMERAMI:

·        BIAŁYSTOK – 85 74 26 591 lub 85 67 02 413,

·        ŁOMŻA – 86 216 37 04,

·        SUWAŁKI – 87 566 41 18.

 

Szczegółowa informacja w sprawie uzyskania paszportu oraz klauzula dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

 

Informację opracowała:


Małgorzata Miczejko


Zatwierdził:   

Andrzej Władysław Gawkowski – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Obowiązuje od:   

1 kwietnia 2017 r

Załączniki

  Klauzula informacyjna 53,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzyskanie paszportu 524,98 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się