Lista artykułów

Nazwa artykułu
Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
15.11.2016 więcej
Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych
03.11.2016 więcej
Uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
Uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać
się turnusy rehabilitacyjne
03.11.2016 więcej
Przyznawanie statusu zakładu pracy chronionej
Przyznawanie statusu zakładu pracy chronionej
21.10.2016 więcej
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej
21.10.2016 więcej
Uzyskanie wpisu do rejestru tłumaczy języka migowego
Uzyskanie wpisu do rejestru tłumaczy języka migowego
21.10.2016 więcej