Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o dokonaniu darowizny zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż na
podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21
października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu
Państwa w dniu 12 kwietnia 2021 r. dokonał darowizny
21.04.2021 więcej
Majątek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku posiada majątek o
łącznej wartości: 644 748 909,52 zł (stan na dzień
31.12.2020 r.)
31.03.2021 więcej
Inne prawa majątkowe - 2020 r.
Inne prawa majątkowe. Dochody z gospodarowania mieniem.
05.02.2021 więcej
Informacja o dokonaniu darowizny zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje o dokonanej
darowiźnie.
31.12.2020 więcej
Inne prawa majątkowe - 2019 r.
Inne prawa majątkowe.Dochody z gospodarowania mieniem
28.01.2020 więcej
Inne prawa majątkowe - 2018 r.
Inne prawa majątkowe Dochody z gospodarowania mieniem
06.02.2019 więcej
Inne prawa majątkowe - 2017 r.
Inne prawa majątkowe Dochody z gospodarowania mieniem
29.01.2018 więcej
Inne prawa majątkowe - 2016 r.
Inne prawa majątkowe. Dochody z gospodarowania mieniem
28.11.2016 więcej
Majątek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku posiada majątek o
łącznej wartości: 584 747 793,46 zł (stan na dzień
31.12.2019 r.)
21.07.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się