2016-07-20

Kontakt i godziny pracy Urzędu

 • Adres korespondencyjny:Logo tekstu łatwego do czytania (easy-to-read)
  PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok

 

 • NIP: 542-10-25-750
 • Regon: 000514 213

Uwaga!


Deklaracja dostępności Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - aktualizacja listopad 2021r.

 • Godziny pracy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Delegatur w Łomży i Suwałkach
  poniedziałek - 8:00 - 16:00
  wtorek - piątek - 7:30 - 15:30

   
 • Punkt Obsługi Klienta:
  poniedziałek - 7:00 - 17:00
  wtorek - piątek - 7:30 - 15:30

  tel. +48 857439315
  tel. +48 858742402

  faks +48 857439231
  infolinia +48 222500133

  e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

  Adresy skrytek ePUAP, za pomocą których można doręczać (przedkładać) dokumenty elektroniczne do urzędu:
  /4868hwsklk/skrytka
  /4868hwsklk/SkrytkaESP

 

 • Oddział do Spraw Cudzoziemców i Rejestracji Zaproszeń
  poniedziałek - 7:15 - 16:45
  wtorek - piątek - 7:45 - 15:15
   
 • Oddział Paszportów

  Białystok
  15-369 Białystok
  ul. Bema 4
  poniedziałek - 8:15 - 15:45
  wtorek - piątek - 7:45 - 15:15
  do końca 2021 roku - każda pierwsza sobota miesiąca (4 września, 2 października, 6 listopada, 4 grudnia) - 8:00 - 12:00
  tel. +48 477112413


  Suwałki - zamiejscowe stanowiska pracy ds. paszportowych
  16-400 Suwałki
  ul. Gen. K. Pułaskiego 73
  poniedziałek - 8:15 - 15:45
  wtorek-piątek - 7:45 - 15:15
  tel. +48 875664118

  Łomża - zamiejscowe stanowiska pracy ds. paszportowych
  18-400 Łomża
  ul. Nowa 2
  poniedziałek - 8:15 - 15:45
  wtorek-piątek- 7:45 - 15:15
  tel. +48 862163704

   
 • Inspektor Ochrony Danych
  Karolina Łupińska-Koc
  e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl


   

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się